De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kosten duurzame productiemiddelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kosten duurzame productiemiddelen"— Transcript van de presentatie:

1 Kosten duurzame productiemiddelen
Afschrijving Interestkosten Complementaire kosten

2 Technische levensduur
De periode waarin het productiemiddel de prestaties kan leveren waarvoor het is aangeschaft. Economische levensduur Voorkopen d.w.z. ingekocht maar nog niet ontvangen Voorverkopen d.w.z. verkocht maar nog niet afgeleverd. Een ondernemer streeft naar beperken van (prijs-)risico, dus streeft naar een zo laag mogelijke economische voorraad. De periode waarin het op economische gronden verstandig is om het productie-middel te gebruiken. (Onderhoudskosten, nieuwe technieken e.d…)

3 Afschrijving Het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardevermindering - door gebruik of verstrijken van tijd - van duurzame productiemiddelen.

4 Afschrijving formule Aanschafwaarde inclusief kosten ingebruikname
Restwaarde minus kosten buitengebruikstelling aantal perioden van gebruik Voorkopen d.w.z. ingekocht maar nog niet ontvangen Voorverkopen d.w.z. verkocht maar nog niet afgeleverd. Een ondernemer streeft naar beperken van (prijs-)risico, dus streeft naar een zo laag mogelijke economische voorraad.

5 Vast percentage aanschafprijs
Aanschafwaarde inclusief kosten ingebruikname Wanneer afschrijving berekend wordt met de voorgaande formule, dan is de afschrijving een vast percentage van de aanschafprijs. Voorkopen d.w.z. ingekocht maar nog niet ontvangen Voorverkopen d.w.z. verkocht maar nog niet afgeleverd. Een ondernemer streeft naar beperken van (prijs-)risico, dus streeft naar een zo laag mogelijke economische voorraad.

6 Interestkosten Duurzame productiemiddelen leggen beslag op vermogen.
Vermogen heeft een prijs: interest hetzij als kosten van een financiering hetzij als kosten vanwege gederfde interest % van de financiering of % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen

7 Gemiddeld geïnvesteerd vermogen
Aanschafwaarde inclusief kosten ingebruikname Restwaarde minus kosten buitengebruikstelling LET OP: VERWAR DIT NIET MET... LET OP: Brutowinst wordt ook wel transactieresultaat of verkoopresultaat genoemd. ‘Oudste’ is administratief op te vatten en niet altijd werkelijk de oudste!

8 Complementaire kosten
Alle kosten die samenhangen met een duurzaam productiemiddel op afschrijving en interestkosten na. Voorbeeld: update van software


Download ppt "Kosten duurzame productiemiddelen"

Verwante presentaties


Ads door Google