De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theo Wijnen en Ruud Bourmanne

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theo Wijnen en Ruud Bourmanne"— Transcript van de presentatie:

1 Theo Wijnen en Ruud Bourmanne
VVSG-traject organisatie-ontwikkeling en kwaliteits-management CAF in het geheel van organisatie-beheersing en interne controle Theo Wijnen en Ruud Bourmanne

2 VVSG-traject Organisatieontwikkeling & kwaliteitsmanagement
Korte blik op de geschiedenis 1990 – 2010 Kritische analyse Nieuwe fase in het traject 2010 – 2020 Traject naar Uitmuntendheid en de plaats van CAF hierin Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag

3 Korte blik op de geschiedenis 1990 – 2010
Veel ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement: Wetgevende kaders in OCMW’s, steden en gemeenten Kwaliteitsdecreet welzijnsvoorzieningen, gemeente- en ocmw decreet Ontwikkeling en toepassing in de praktijk Deskundigheidsbevordering en netwerking-initiatieven: ROP’s Kwaliteitszorg Welzijnsvoorzieningen, studiedagen, kwaliteitscongressen, opleidingen, e.a. Meerdere publicaties VVSG/Politeia; o.a. ‘’Praktijkboek Kwaliteitszorg’’, reeks ‘’Professionele Vaardigheden’’, o.a. de pocket ‘’Werken met het CAF in Lokale Besturen’’. Publicaties Van Den Broele; ‘’Kwaliteit in beweging ‘’ en ‘’Werken aan kwaliteit’’. Wetenschappelijk onderzoek Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag

4 Onderzoek SBOV 2007-2011: (rapporten)
Kritische analyse Onderzoek SBOV : (rapporten) Gebruik van technieken kwaliteitsmanagement Motivatie, gebruik en meerwaarde van kwaliteitsmanagement ‘’Hoogmissen’’ en ‘’probleem van bestuurskracht’’ Veel werk verzet in lokale besturen: Inspanningen zijn vaak fragmentarisch Zonder duurzame inbedding in de organisatie Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag

5 Nieuwe fase in het traject 2010-2020
Hoog op de agenda van veel lokale besturen: ‘’Kwaliteit van dienstverlening aan de burgers en de efficiëntie van de eigen organisatie’’ In 2010: start van een nieuw VVSG-traject voor organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement: Stapsgewijze realisering: Sectordynamiek staat centraal Pragmatisch Bouwen aan een performant kwaliteitsmanagementsysteem Aandacht voor een evenwicht in ‘’stuctuur- versus cultuurelementen’’ Streven naar uitmuntendheid Basis = samenwerking en kennisdeling tussen besturen Ook ‘’samenwerking’’ met andere partners in het werkveld van lokale besturen Werkvormen: Kwaliteitscirkels voor gemeenten/steden VVSG-extranet Voortzetting en actualisering van bestaande initiatieven Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag

6 Traject naar uitmuntendheid en de plaats van CAF hierin
Traject naar uitmuntendheid  3 grote fasen: Eerste stap: Invullen van de eerste noden Opvolging?!!? Samenhang?!!? Systeemdenken?!!? Tweede stap: Opzetten & implementeren van een geïntegreerd (kwaliteits)managementsysteem Systeemopbouw  systematisch plannen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen (PDCA) Derde stap: Evolueren naar uitmuntendheid Resultaatsgebieden  trends, evoluties en vergelijkingen  Schema: Traject naar Uitmuntendheid of “Excellence” Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag

7 Traject naar uitmuntendheid en de plaats van CAF hierin
Waar past CAF in het VVSG Traject Organisatieontwikkeling & Kwaliteitsmanagement? Fase 1: CAF vanuit het oogpunt van: Het op gang brengen van een verbeterdynamiek Het op gang brengen van bewustwording & bewustzijn van het belang van kwaliteitsmanagement bij leidinggevenden en medewerkers Het op gang brengen van een lange termijn verbetertraject Fase 2: CAF vanuit het oogpunt van: Bewustwording & bewustmaking van de organisatie van het belang van kwaliteitsmanagement, rekening houdende met haar problemen & uitdagingen Het uitvoeren van een nulmeting: hoe ver staat de organisatie? Het op gang brengen van een verbeterdynamiek met het oog op de opbouw, ontwikkeling en implementatie van een (kwaliteits)managementsysteem  kapstok Fase 3: CAF vanuit het oogpunt van: Het evolueren naar uitmuntendheid – resultaten van het onderliggende (kwaliteits)managementsysteem periodiek afzetten tegen de norm = excellentie of uitmuntendheid  de lat voor de organisatie steeds wat hoger leggen Het opsporen van trends en evoluties Het maken van vergelijkingen (benchmarking & -learning) met collega organisaties Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag

8 Traject naar uitmuntendheid en de plaats van CAF hierin
Fase 2: Werken aan systeem-opbouw Fase 3: Evolueren naar uitmuntend-heid Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag

9 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Theo Wijnen en Ruud Bourmanne"

Verwante presentaties


Ads door Google