De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het bedenken van een onderwerp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het bedenken van een onderwerp"— Transcript van de presentatie:

1 Het bedenken van een onderwerp

2 Index Een snelle start! Stap 1: Oriënteren op het proces
Stap 2: Oriënteren op het onderwerp Stap 3: Vaststellen van een onderwerp 3.1 Wat is een geschikt onderwerp? 3.2 Brainstormen met een Mind Map 3.3 Gedachten ordenen met een Topic Schema Dit zijn de verschillende stappen die in de PowerPoint behandeld worden. Bij de derde stap horen criteria, handige links en opdrachten.

3 Een snelle start! Een snelle start = een beter proces!
Blijf niet te lang hangen in de zoek-fase, maar kíes op een gegeven moment gewoon Maak voor jezelf een deadline voor het moment dat het onderwerp bedacht moet zijn Deze deadline is op …(vul in) Heinze Oost benadrukte in zijn boek ‘Een onderzoek begeleiden’ (2004) dat het voor het succes van de onderzoeker belangrijk is dat hij/zij een goed, snelle start maakt. Dat betekent in het geval van een profielwerkstuk dat je niet te lang blijft hangen in de zoek-fase, maar op een gegeven moment gewoon iets kiest. Maak dus een deadline voor het moment dat het onderwerp bedacht moet zijn!

4 Maak stappen Bij een effectieve ‘bedenk-fase’ horen drie stappen:
Stap 1: Oriënteren op het proces Stap 2: Oriënteren op het onderwerp Stap 3: Vaststellen van het onderwerp Bij een effectieve ‘bedenk-fase’ horen 3 stappen: Stap 1: Oriënteren op het proces (denk na over wat er komen gaat. Hoe lang je hebt voor het profielwerkstuk. Hoeveel tijd je hebt) Stap 2: Oriënteren op het onderwerp (wat zijn basisvoorwaarden voor het onderwerp dat je gaat kiezen) Stap 3: Vaststellen van een onderwerp (wat zijn criteria van het onderwerp, hoe kunnen een Mind Map en Topic Schema me eventueel helpen het onderwerp verder in te kaderen)

5 Stap 1: Oriënteren op het proces
Hoe lang ben ik aan dit PWS bezig? Hoeveel tijd heb ik dan ongeveer om informatie op te zoeken over mijn onderwerp?

6 Stap 2: Oriënteren op het onderwerp
Een onderwerp passend binnen het profiel: …(vul in docent) Een onderwerp binnen het vak: Een keuze uit één van de volgende thema´s:

7 Stap 3: Vaststellen van het onderwerp
Wat ga ik binnen de mogelijkheden van het vak en de thema’s nou eigenlijk onderzoeken en waarom? Welke antwoorden verwacht ik daarbij op mijn onderzoeksvraag/vragen?

8 Stap 3.1: Wat is een geschikt onderwerp?
Criteria: 1. Interessant 2. Onderzoekbaar (binnen een aantal maanden) 3. Passend binnen het profiel 4. …(vul in) 5. …(vul in) 6. …(vul in)

9 Stap 3.1: Wat is een geschikt onderwerp (vervolg)?
Er zijn veel websites die je kunnen helpen met het vinden van een geschikt onderwerp! Zie: Hand-out 2: ‘Hoe weet ik of een onderwerp geschikt is?’ En Hand-out 3: ‘Welke links kan ik gebruiken om een geschikt onderwerp te vinden?’

10 Stap 3.2: Brainstormen met een Mind Map
Creatief! Zichtbaar informatieweergave Een brainstorm op papier Manier om een vaag onderwerp te specificeren Helpt ook als je op een dood spoor bent beland Een Mind Map is een creatieve en zichtbare manier om na te denken over een onderwerp. Het is eigenlijk een soort brainstorm op papier, waarmee je een vaag onderwerp kunt specificeren. Je kunt een Mind Map maken om (de uitwerkingen van) je onderwerp specifieker te maken, maar een Mind Map helpt ook als je op een dood spoor bent beland. (Bron: Noordster Groningen 2012)

11 Stap 3.2: Brainstormen met een Mind Map (vervolg)
Want een Mind Map… …ordent en combineert informatie in je hoofd …moedigt creativiteit aan …helpt om jouw ideeën te presenteren aan je docent Een Mind Map kan de informatie waarover je bezit, helpen combineren en ordenen. Door een Mind Map te maken wordt creativiteit vaak aangemoedigd. Daarnaast kan een Mind Map je helpen om jouw ideëen te presenteren aan je docent. (Bron: Critical Thinkers: ‘How To use Mind mapping In The Critical thinking Process?’)

12 Stap 3.2: Brainstormen met een Mind Map (vervolg)
Bron: ‘Schrijfvaardigheid studenten: ordeningstechnieken’, Rijksuniversiteit Groningen, 5 juni 2012.

13 Stap 3.2: Brainstormen met een Mind Map (vervolg)
Opdracht Begin in het midden van een leeg vel papier met een centraal idee Verbind dat idee met bijbehorende sub-onderwerpen met een lijn, als een tak van een boom Herhaal dit proces zo lang als je nodig hebt Tips: Gebruik verschillende kleuren om ideeën te verbinden Gebruik zo weinig mogelijk woorden Voeg tekeningen en symbolen toe (als je vast loopt met tekst) Mind Map ook eens op het web! Hoe kun je Mind Mappen? Het proces van Mind Mappen is eenvoudig. Begin in het midden van een leeg vel papier met een centraal idee en verbind dat idee met bijbehorende sub-onderwerpen met een lijn, als een tak van een boom. Herhaal dit proces zo lang als je nodig hebt. TIPS: Het is nuttig om verschillende kleuren te gebruiken om verschillende ideeën te verbinden. Om ruimte te sparen en je ´Map´ eenvoudig te houden is het aan te raden zo weinig mogelijk woorden te gebruiken. Tekeningen en symbolen toevoegen mag! Je kunt ook Mind Mappen op de computer. (Bron: Critical Thinkers: ‘How To use Mind mapping In The Critical thinking Process?’)

14 Stap 3.2: Brainstormen met een Mind Map (vervolg)
Engelstalige website om te ‘Mind Mappen’: Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 1: ´Een onderwerp bedenken, hoe doe ik dat?’ Voor meer handige links, zie: Hand-out 3: ‘Welke links kan ik gebruiken om een geschikt onderwerp te vinden?’

15 Stap 3.3: Gedachten ordenen met een Topic Schema (vervolg)
Een schematische ordening van gedachten Zit tussen Mind Map en tekstplan in Een Mind Map: losse ideeën en associaties Een Topic Schema: logisch en systematisch denkwerk Een topic schema is een schematische ordening van gedachten. Zit tussen Mind Map en tekstplan in; een Mind Map wordt geregeerd door losse ideeën en associaties, een topicschema door logisch en systematisch denkwerk, en een tekstplan door de structuur van de uiteindelijke tekst.

16 Stap 3.3: Gedachten ordenen met een Topic Schema (vervolg)
Waarom? Losse ideeën clusteren en selecteren Ontbrekende deelonderwerpen opsporen Gemakkelijker tot hoofd- en deelvragen komen Zicht op het materiaal vergroten

17 Stap 3.3: Gedachten ordenen met een Topic Schema (vervolg) Bron: ‘Schrijfvaardigheid studenten: ordeningstechnieken’, Rijksuniversiteit Groningen, 5 juni 2012.

18 Stap 3.3: Gedachten ordenen met een Topic Schema (vervolg)
Werkwijze: Maak een hiërarchische ordening van alles wat je weet Noteer het overkoepelend hoofdthema Geef de deelonderwerpen een plaats door middel van vertakkingen Uitkomst: Aan de structuur van je topicschema kun je zien of je plan voldoende samenhang en diepgang heeft Zorg voor een verdergaande hiërarchische ordening Streef naar een gelijk aantal niveaus per tak Lukt dat niet? Dan weet je over welke onderwerpen je nog informatie moet zoeken/welke delen je eventueel moet weghalen of herordenen Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 1: ´Een onderwerp bedenken, hoe doe ik dat?’ Slide compleet

19 Zelf aan de slag? Check ook de hand-outs van deze module om zelf aan de slag te gaan: Hand-out 1: ´Een onderwerp bedenken, hoe doe ik dat?’ Hand-out 2: ´Hoe weet ik of een onderwerp geschikt is?’ Hand-out 3: ´Welke links kan ik gebruiken om een geschikt onderwerp te vinden?’

20 Bronvermelding Boeken:
Jong, de J. (2011), Handboek academisch schrijven, in stappen naar een essay, paper of scriptie, Uitgeverij Coutinho Kuypers, G. (1986), ABC van een onderzoeksopzet, Muiderberg: Coutinho Oost, H. & Markenhof, A. (2002), Een onderzoek voorbereiden, Baarn: HBUitgevers Websites: Universiteit Groningen ´schriftelijke vaardigheden´: Critical Thinkers: ‘How To Use Mind Mapping In The Critical Thinking Process’: Websites om digitaal te ‘Mind Mappen’:


Download ppt "Het bedenken van een onderwerp"

Verwante presentaties


Ads door Google