De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatievaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatievaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatievaardigheden
Structureren Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

2 Communicatievaardigheden
waar de overheid wil weten of de risico's opwegen tegen het – meestal economische – voordeel dat ermee behaald kan worden. De uitkomsten van risicoanalyse houden geen rekening met de subjectieve ervaring van risico's door mensen. Risicoanalyse houdt zich bezig met het voorspellen van risico's. Men is geneigd een risico eerder te aanvaarden als het gaat om 'geleidelijke' schade (2000 verkeersslachtoffers per jaar) dan wanneer het gaat om een eenmalige ramp (2000 slachtoffers bij een ontploffing in een chemische fabriek). Bij de meeste risicoanalyses houdt men geen rekening met de mogelijkheid van menselijke fouten, terwijl bijvoorbeeld in het transport tachtig tot negentig procent van alle ongelukken aan menselijk falen te wijten is. In een risicoanalyse wordt risico vaak berekend als het product van de kans dat een bepaald ongeluk gebeurt en de ernst van dat ongeluk (de gevolgen). Als men nog weinig ervaring heeft op het terrein waarop de risicoanalyse plaatsvindt, construeert men zogenaamde foutenbomen waarin stap voor stap wordt nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Risicoanalyse is een tak van de toegepaste wiskunde die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Risicoanalyse wordt vooral toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondenemingen, zoals op het gebied van de kernenergie, Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

3 Communicatievaardigheden
Risicoanalyse is een tak van de toegepaste wiskunde die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Risicoanalyse houdt zich bezig met het voorspellen van risico's. Risicoanalyse wordt vooral toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondernemingen, zoals op het gebied van de kernenergie, waar de overheid wil weten of de risico's opwegen tegen het - meestal economische - voordeel dat ermee behaald kan worden. In een risicoanalyse wordt risico vaak berekend als het product van de kans dat een bepaald ongeluk gebeurt en de ernst van dat ongeluk (de gevolgen). Als men nog te weinig ervaring heeft op het terrein waarop de risicoanalyse plaatsvindt, construeert men zogenaamde foutenbomen waarin stap voor stap wordt nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Bij de meeste risicoanalyses houdt men geen rekening met de mogelijkheid van menselijke fouten, terwijl bijvoorbeeld in het transport tachtig tot negentig procent van alle ongelukken aan menselijk falen is te wijten. De uitkomsten van risicoanalyse houden geen rekening met de subjectieve ervaring van risico's door mensen. Men is geneigd een risico eerder te aanvaarden als het gaat om 'geleidelijke' schade (2000 verkeersslachtoffers per jaar) dan wanneer het gaat om een eenmalige ramp (2000 slachtoffers bij een ontploffing in een chemische fabriek). Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

4 Communicatievaardigheden
Wat Risicoanalyse is een tak van de toegepaste wiskunde die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Wanneer Risicoanalyse houdt zich bezig met het voorspellen van risico's. Risicoanalyse wordt vooral toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondernemingen, zoals op het gebied van de kernenergie, waar de overheid wil weten of de risico's opwegen tegen het - meestal economische - voordeel dat ermee behaald kan worden. Hoe In een risicoanalyse wordt risico vaak berekend als het product van de kans dat een bepaald ongeluk gebeurt en de ernst van dat ongeluk (de gevolgen). Als men nog te weinig ervaring heeft op het terrein waarop de risicoanalyse plaatsvindt, construeert men zogenaamde foutenbomen waarin stap voor stap wordt nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Bij de meeste risicoanalyses houdt men geen rekening met de mogelijkheid van menselijke fouten, terwijl bijvoorbeeld in het transport tachtig tot negentig procent van alle ongelukken aan menselijk falen is te wijten. Conclusie De uitkomsten van risicoanalyse houden geen rekening met de subjectieve ervaring van risico's door mensen. Men is geneigd een risico eerder te aanvaarden als het gaat om 'geleidelijke' schade (2000 verkeersslachtoffers per jaar) dan wanneer het gaat om een eenmalige ramp (2000 slachtoffers bij een ontploffing in een chemische fabriek). Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

5 Communicatievaardigheden
Risicoanalyse Risicoanalyse is een tak van de toegepaste wiskunde die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Risicoanalyse houdt zich bezig met het voorspellen van risico's. Risicoanalyse wordt vooral toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondernemingen, zoals op het gebied van de kernenergie, waar de overheid wil weten of de risico's opwegen tegen het - meestal economische - voordeel dat ermee behaald kan worden. In principe zijn er twee methoden van risicoanalyse te onderscheiden. Vaak wordt eenvoudig het product berekend van de kans dat een bepaald ongeluk gebeurt en de ernst van dat ongeluk (de gevolgen). Maar als men nog weinig ervaring heeft op het terrein waarop de risicoanalyse plaatsvindt, zijn de grootte van de kans en de omvang van de gevolgen niet in getallen uit te drukken. Dan construeert men zogenaamde foutenbomen waarin stap voor stap wordt nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Met de resultaten van risicoanalyse moet voorzichtig omgesprongen worden, en wel om twee redenen. Ten eerste houdt men bij de meeste risicoanalyses geen rekening met de mogelijkheid van menselijke fouten, terwijl bijv. in het transport tachtig tot negentig procent van alle ongelukken aan menselijk falen is te wijten. Ten tweede houden de uitkomsten van risicoanalyse geen rekening met de subjectieve ervaring van risico's door mensen. Men is bijv. geneigd een risico eerder te aanvaarden als het gaat om 'geleidelijke' schade (2000 verkeersslachtoffers per jaar) dan wanneer het gaat om een eenmalige ramp (2000 slachtoffers bij een ontploffing in een chemische fabriek). Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

6 Communicatievaardigheden
Risicoanalyse Risicoanalyse is een tak van de toegepaste wiskunde die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Risicoanalyse houdt zich bezig met het voorspellen van risico's. Risicoanalyse wordt vooral toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondernemingen, zoals op het gebied van de kernenergie, waar de overheid wil weten of de risico's opwegen tegen het - meestal economische - voordeel dat ermee behaald kan worden. In principe zijn er twee methoden van risicoanalyse te onderscheiden. Vaak wordt eenvoudig het product berekend van de kans dat een bepaald ongeluk gebeurt en de ernst van dat ongeluk (de gevolgen). Maar als men nog weinig ervaring heeft op het terrein waarop de risicoanalyse plaatsvindt, zijn de grootte van de kans en de omvang van de gevolgen niet in getallen uit te drukken. Dan construeert men zogenaamde foutenbomen waarin stap voor stap wordt nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Met de resultaten van risicoanalyse moet voorzichtig omgesprongen worden, en wel om twee redenen. Ten eerste houdt men bij de meeste risicoanalyses geen rekening met de mogelijkheid van menselijke fouten, terwijl bijv. in het transport tachtig tot negentig procent van alle ongelukken aan menselijk falen is te wijten. Ten tweede houden de uitkomsten van risicoanalyse geen rekening met de subjectieve ervaring van risico's door mensen. Men is bijv. geneigd een risico eerder te aanvaarden als het gaat om 'geleidelijke' schade (2000 verkeersslachtoffers per jaar) dan wanneer het gaat om een eenmalige ramp (2000 slachtoffers bij een ontploffing in een chemische fabriek). Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

7 Innerlijke structuur: bouwplan
Thema (centrale vraag) hoofd- en subvragen (kern)antwoorden Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

8 Thema: waar de tekst over gaat
Risicoanalyse kan in bepaalde gevallen nuttig zijn Het nut van risicoanalyse ISO-certificering is om vele redenen nodig De noodzaak van ISO-certificering Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

9 Hoofdvragen: welke kwesties komen aan de orde?
Wat is risicoanalyse? Waarbij wordt risicoanalyse toegepast? Hoe wordt risicoanalyse uitgevoerd? Welk voorbehoud moet gemaakt worden bij de uitkomsten van risicoanalyse? Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

10 Kernantwoorden: hoe de vragen in grote lijnen beantwoord worden
Wat is risicoanalyse? De tak van de toegepaste wiskunde die zich bezighoudt met het voorspellen van risico's. Waarbij wordt risicoanalyse toegepast? Risicoanalyse wordt met name toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondernemingen. Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

11 Communicatievaardigheden
Kernantwoorden Hoe wordt risicoanalyse uitgevoerd? 1. Door het product te berekenen van de kans op een bepaald ongeluk en de ernst ervan. 2. Door de constructie van zogenaamde foutenbomen Welk voorbehoud moet gemaakt worden bij de uitkomsten van risicoanalyse? 1. Vaak wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van menselijke fouten. 2 Er wordt geen rekening gehouden met de subjectieve ervaring van risico's. Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

12 Subvragen: vragen die uit kernantwoorden resulteren
Hoe wordt risicoanalyse uitgevoerd? 1. Door het product te berekenen van de kans op een bepaald ongeluk en de ernst ervan. 2. Door de constructie van zogenaamde foutenbomen Wat zijn foutenbomen? In foutenbomen wordt stap voor stap nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

13 Rol van bouwplannen: zender
verzamelen van informatie selecteren van informatie (perspectief) ordenen van informatie (structuur) basis voor overleg bv. met medeschrijvers, met de docent… Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

14 Rol van bouwplannen: ontvanger
samenvatten beoordeling van teksten Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

15 Bouwplannen = tekstschema’s
herbruikbaar uniformiteit Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

16 Retorisch tekstschema
exordium inleiding (interesse wekken) narratio beschrijving (probleemstelling) argumentatio discussie (resultaten) peroratio conclusie (terugkoppeling) Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

17 Middengedeelte = vaste vragenreeksen
“Onderwerpen zijn in categorieën onder te brengen” (Steehouder e.a. 1992) onderzoekstructuur ontwerpstructuur probleemstructuur maatregelstructuur handelingsstructuur evaluatiestructuur Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

18 Communicatievaardigheden
Onderzoeksstructuur Wat wordt er precies onderzocht en waarom? Volgens welke methode? Met welke resultaten? Wat zijn de conclusies? Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

19 Communicatievaardigheden
Ontwerpstructuur Waartoe dient het ontwerp? Aan welke eisen moet het voldoen? Welke middelen worden er gekozen? Hoe ziet het ontwerp eruit? Wat is de waarde van het ontwerp? Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

20 Communicatievaardigheden
Probleemstructuur Wat is het probleem precies? Waarom is het een probleem? Wat zijn de vermoedelijke oorzaken ervan? Wat is er mogelijk tegen te doen? Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

21 Communicatievaardigheden
Maatregelstructuur Wat is de maatregel precies? Waarom is de maatregel nodig? Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? Wat zijn de te verwachten effecten ervan? Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

22 Communicatievaardigheden
Handelingstructuur Wat is het doel van de handeling? Wat zijn de voorwaarden ervoor? Hoe verloopt de handeling in grote lijnen? Hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd? Hoe wordt het verloop van de handeling gecontroleerd? Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

23 Communicatievaardigheden
Evaluatiestructuur Wat zijn de relevante eigenschappen ervan? Wat zijn de positieve aspecten? Wat zijn de negatieve aspecten? Hoe luidt het totaaloordeel? Wat kan of moet er dus gedaan worden? Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

24 Structuren op basis van inhoud
thematisch chronologisch geografisch (functionele beschrijving) didactisch Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

25 Thematische indelingen
Een geheel opsplitsen in delen Een bedrijf Organisatie Productie Administratie Marketing Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

26 Thematische indelingen
Soorten onderscheiden Schooltypen Openbaar onderwijs Gemeenschapsonderwijs Provinciaal onderwijs Gemeentelijk onderwijs Vrij onderwijs Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

27 Thematische indelingen
Aspecten onderscheiden Bestemmingsplan Wettelijke aspecten Milieu-aspecten Werkgelegenheidsaspecten Sociale aspecten Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

28 Chronologische indeling
Naar een nieuwe marketingaanpak Inleiding Achtergronden marketingstrategie Verandering in de markt Knelpuntenanalyse Naar een nieuwe benadering De markt in de 21ste eeuw Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

29 Geografische (functionele) indeling
Beschrijving van multinational Moederbedrijf Vestigingen Europa Verenigde-Staten Azië Dochterondernemingen (…) Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

30 Communicatievaardigheden
Didactische indeling gemakkelijk - moeilijk bekend – onbekend belangrijk – onbelangrijk ps. tijd, ruimte, kwantificerende principes Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

31 Communicatievaardigheden
Doelen van zenders informatief informeren kennis instructief instrueren vaardigheden persuasief overtuigen mening, houding motiverend aanzetten gedragswijz. affectief gevoelens opwekk emoties Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart

32 Praktische toepassing van vaste structuren en ordeningsprincipes
kritisch lezen beperkingen: geen keurslijf combinaties van (vaste) structuren Academiejaar Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart


Download ppt "Communicatievaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google