De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIAGNOSE ‘MASSA IN THORAX’

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIAGNOSE ‘MASSA IN THORAX’"— Transcript van de presentatie:

1 DIAGNOSE ‘MASSA IN THORAX’
- SOMS VERPLAATSING VAN HET HART ASYMMETRIËEN BIJ AUSCULTATIE

2 MEDIASTINAAL LYMFOSARCOOM KAT
RADIODENSITEIT

3 DEVIATIE TRACHEA DOOR TUMOR ? ZIE DORSOVENTRALE OPNAME

4 MEDIASTINALE TUMOR BREED MEDIASTINUM

5 HERNIA DIAPHRAGMATICA GASHOUDENDE STRUCTUREN

6 DIAGNOSE ‘MASSA IN THORAX’
- RX ZEER BELANGRIJK ( TENZIJ OOK HYDROTHORAX ) DENSE MASSA + GAS (TWIJFEL) TUMOREN HD VERDER ONDERZOEK : ECHO, PUNCTIE, ...

7 eerst draineren RX of ECHO
HYDROTHORAX: diagnose hernia diaphragmatica onmogelijk eerst draineren RX of ECHO

8 VOCHT LEVER HART HERNIA DIAFRAGMATICA

9 TUMOR VOCHT

10 DIAGNOSE ‘MASSA IN THORAX’
- RX ZEER BELANGRIJK ( TENZIJ OOK HYDROTHORAX ) DENSE MASSA + GAS (TWIJFEL) TUMOREN HD VERDER ONDERZOEK : ECHO, PUNCTIE, ...

11 LUCHT IN DE THORAX = PNEUMOTHORAX OORZAKEN: - MEESTAL TRAUMA - ZELDEN IATROGEEN - ZELDEN SPONTAAN OF IDIOPATISCH SYMPTOMEN - AFHANKELIJK VAN HOEVEELHEID LUCHT

12 APEX RAAKT STERNUM NIET MEER
PNEUMOTHORAX APEX RAAKT STERNUM NIET MEER

13 THORAXDRAIN: METHODE 1: PLAATSING MET BEHULP VAN HEMOSTAAT

14 METHODE 2: GEBRUIK CATHETER MET STYLET

15 PUNTIG UITEINDE STYLET

16 FYSIOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN BIJ EXPIRATIE
BORST-INGANG THORAXHOLTE ALVEOLE

17 FYSIOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN BIJ EXPIRATIE
PUNT VAN GELIJKE DRUK BORST-INGANG THORAXHOLTE 5 5 10 5 5 5 5 ALVEOLE

18 EXPIRATOIRE DYSPNEE - CRANIAAL VAN HET PUNT VAN GELIJKE DRUK NEIGING TOT COLLAPS VAN DE THORACAAL GELEGEN LUCHTWEGEN OMDAT DRUK BUITEN LUCHTWEGEN > DRUK IN LUCHTWEGEN - DIT PUNT IS IN NORMALE OMSTANDIG- HEDEN GELEGEN THV GROTE LUCHTWEGEN ONDERSTEUNING DOOR KRAAKBEEN GEEN COLLAPS

19 - OORZAKEN VAN EXPIRATOIRE DYSPNEE
1. PUNT VAN GELIJKE DRUK LIGT OP DE JUISTE PLAATS, MAAR KRAAK- BEENONDERSTEUNING FAALT: - TRACHEOMALACIE SYNDROOM ‘TRACHEACOLLAPS’ (zie chronisch hoesten) - DRUK OP TRACHEA DOOR EEN MASSA (vb: TUMOR)

20 - OORZAKEN VAN EXPIRATOIRE DYSPNEE
2. COMPRESSIE VAN DE KLEINE LUCHTWEGEN: PUNT VAN GELIJKE DRUK IS VERPLAATST NAAR KLEINE LUCHTWEGEN TOE, WAAR GEEN KRAAKBEENONDERSTEUNING IS: - CHRONISCHE BRONCHITIS zie hoest - COPD = ‘CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE’ zie hoest - BRONCHIAAL ASTMA KAT

21 VERPLAATSING PUNT VAN GELIJKE DRUK NAAR DE KLEINE LUCHTWEGEN TOE
5 5 5 10 5 5 5 5 VERNAUWING SNELLER DRUKVERVAL

22 BRONCHIAAL ASTMA BIJ DE KAT
- OVERGEVOELIGHEIDSREACTIE (ALLERGIE) BRONCHOCONSTRICTIE DYSPNEE, MEESTAL EXPIRATOIR EN MUZIKALE RHONCHI - OORZAAK ALLERGIE: . CHEMISCHE STOFFEN (vb verf) . DIKWIJLS ?

23 BRONCHIAAL ASTMA BIJ DE KAT
- SOMS EENMALIGE AANVAL MEESTAL RECIDIVEREND SOMS ALLEEN CHRONISCH HOESTEN SOMS CHRONISCH HOESTEN EN RECIDIVERENDE ASTMA-AANVALLEN

24 BRONCHIAAL ASTMA KAT GROTE LONGVELDEN

25 BRONCHIAAL ASTMA BIJ DE KAT
- DIAGNOSE . INDIEN DYSPNEE + HOESTEN STERK VERDACHT VAN BRONCHIAAL ASTMA . ACUTE VNL EXPIRATOIRE DYSPNEE . RX: - GEEN AFWIJKINGEN - CHRONISCHE BRONCHITIS EN/OF HYPERINFLATIE VAN DE LONGEN - AFWEZIGHEID VAN VOCHT EN MASSA’S IN DE THORAX

26 BRONCHIAAL ASTMA BIJ DE KAT
- DIAGNOSE . BLOEDONDERZOEK : DIKWIJLS EOSINOFIELEN . BRONCHIAAL ONDERZOEK: OVERWEGEND EOSINOFIELEN ( ZIE VERDER: ONDERZOEK CHRONISCHE BRONCHITIS)

27 BRONCHIAAL ASTMA BIJ DE KAT
- PROGNOSE: . INDIEN OORZAAK GEKEND EN GUNSTIGE REACTIE OP THERAPIE ZEER GUNSTIG . INDIEN OORZAAK ONBEKEND EN GUNSTIGE REACTIE OP THERAPIE GERESERVEERD TOT GUNSTIG: RECIDIEVEN MOGELIJK EN LANGDURIGE THERAPIE MEESTAL NODIG

28 BRONCHIAAL ASTMA BIJ DE KAT
- BEHANDELING: . ACUTE FASE: TERBUTALINE: 0.01 MG/KG IV, IM, SC + ULTRAKORTWERKENDE CORTICO’S: 10 MG/KG IV . CHRONISCHE FASE PREDNISOLONE ALLEEN PREDNISOLONE + THEOFYLLINE OF PREDNISOLONE + TERBUTALINE

29 BRONCHIAAL ASTMA BIJ DE KAT
- BEHANDELING: . SOMS MYCOPLASMENINFECTIE BEHANDELING IN SUBACUTE EN CHRONISCHE GEVALLEN STARTEN MET THEOPHYLLINE OF TERBUTALINE + EEN TETRACYCLINE GEDURENDE 10 DAGEN

30 DOSES: - TERBUTALINE PER OS: 0.1 MG/KG, BID - THEOPHYLLINE (KORTWERKEND): 5-8 MG/KG BID - PREDNISOLONE: . 1 MG/KG PO, BID GEDURENDE 5 DAGEN . DAN 0.5 MG/KG PO, BID GED. 5 DAGEN . DAN 2.5 MG TOTALE DOSIS OM DE DAG

31 CASUS - KAT: 4 JAAR OUD - KLACHTEN: SINDS 1 WEEK DYSPNEE DIE PLOTS BEGONNEN IS - VOORGESCHIEDENIS: LAATSTE 2 JAAR AF EN TOE DYSPNEE-AANVALLEN TGV BRONCHIAAL ASTMA (bevestigd met RX en bronchiaal onderzoek) REAGEERDE TELKENS GOED OP BEH. MET TERBUTALINE EN PREDNISOLONE

32


Download ppt "DIAGNOSE ‘MASSA IN THORAX’"

Verwante presentaties


Ads door Google