De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT"— Transcript van de presentatie:

1 HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT
- LYMFESTELSEL - ARTERIEEL SYSTEEM - CAPILLAIR SYSTEEM - VENEUS SYSTEEM - HART 1. ANAMNESE 2. ONDERZOEK

2 1. ANAMNESE 1.1. DE VERSCHIJNSELEN - DYSPNEE EN SNEL VERMOEID: . niet te onderscheiden van andere oorzaken . dyspnee zonder stridor . indien geen bijgeruisen en geen aritmieën snelle vermoeidheid niet te snel wijten aan cardiale oorzaak

3

4 - HOESTEN HARTPATIENT KAN HOESTEN TGV: 1. DRUK OP TRACHEA EN BRONCHEN TGV HARTDILATATIE: LUIDE SCHORRE HOEST 2. LONGOEDEEM: ZACHTE HOEST, KUCHEN HOEST BEGINT DIKWIJLS EERST ‘S NACHTS HOEST GEVOLGD DOOR UITVLOEI VAN SPUMEUS BLOEDERIG VOCHT UIT MUIL OF NEUS = ZEER ERNSTIG

5 - OEDEEM HARTAANDOENING TOENAME VENEUZE DRUK UITTREDEN VAN VOCHT IN: . LONGEN LONGOEDEEM . THORAX HYDROTHORAX . PERICARD HYDROPERICARD . ABDOMEN ASCITES . SUBCUTAAN SUBCUTAAN OEDEEM = ZELDZAAM BIJ HOND EN KAT

6 FLAUWTES (SYNCOPE) - NIET TYPISCH VOOR HARTAANDOENINGEN - OOK TGV ANDERE OORZAKEN: VB: . Hypoglycemie Hepatische encefalopathie Obstructie bovenste luchtwegen - MEESTAL NA INSPANNING INDIEN VAN CARDIALE OORSPRONG

7 OVERIGE VERSCHIJNSELEN
- DIARREE - ONRUST TGV DYSPNEE OF ARITMIEEN ANGST - POLY-URIE - CARDIALE CACHEXIE - GROEI-ACHTERSTAND

8 1. ANAMNESE 1.1. DE VERSCHIJNSELEN - DYSPNEE EN SNEL VERMOEID: - … 1.2. LEEFOMSTANDIGHEDEN - VOORAL VAN BELANG VOOR DE PROGNOSE: GEZELSCHAPSDIER JACHT, WAKEN - BESMETTELIJKE ZIEKTEN: ZIEKTE VAN LYME, DIROFILARIOSE

9

10 2. LICHAMELIJK ONDERZOEK
2.1. ARTERIEEL SYSTEEM - POLS: ZIE VROEGER - KWANTITATIEVE BEOORDELING VAN BLOEDDRUK DOOR POLSPALPATIE IS NIET MOGELIJK - NIET-INVASIEVE DRUKMETINGEN ZIJN MOGELIJK MET BLOEDDRUKMETER

11

12

13

14 2.2. HET CAPILLAIR SYSTEEM - WAT ONDERZOEKEN ? A. OXIGENATIETOESTAND VAN HEMOGLOBINE B. CAPILLAIRE VULLINGSTIJD - WAAR ONDERZOEKEN ? THV MUCOSAE VAN OGEN EN MONDHOLTE

15

16 2.3. HET VENEUZE SYSTEEM - BELANGRIJKSTE ASPECT: BEOORDELING VENEUZE DRUK - DE VENEUZE DRUK NEEMT TOE IN DE LONGEN: . BIJ LINKER HARTINSUFF. . (BIJ OVERHYDRATIE) IN DE ALGEMENE CIRCULATIE: BIJ RECHTER HARTINSUFF. LOKAAL: . LOKALE TROMBOSE . DRUK DOOR TUMOR . ...

17 2.3. HET VENEUZE SYSTEEM - BELANGRIJKSTE ASPECT: BEOORDELING VENEUZE DRUK - DE VENEUZE DRUK NEEMT AF IN DE LONGEN: . BIJ DESHYDRATATIE VB: SHOCK IN DE ALGEMENE CIRCULATIE: BIJ DESHYDRATATIE

18

19 - METING VAN DE CENTRALE VENEUZE DRUK
A. OBJECTIEF: METEN MET VLOEISTOFKOLOM B. SUBJECTIEF: - OPPERVLAKKIGE VENEN BEOORDELEN: VENA JUGULARIS, SAPHENA, EPISCLERALE - LEVERVERGROTING (HEPATOMEGALIE) - AANWEZIGHEID ASCITES - AANWEZIGHEID SUBCUTAAN OEDEEM

20 - VENA JUGULARIS . NORMAAL: ALLEEN PULSATIES THV APERTURA THORACIS . ABNORMAAL: OPZETTING EN PULSATIES OOK HOGEROP TE ZIEN - VENA SAPHENA

21 - VENA SAPHENA . LATERALE DECUBITUS: AFSTAND TAFEL TOT 7DE RUGGEWERVEL = 0 REFERENTIE . DAN ACHTERPOOT OPTILLEN TOTDAT VENE COLLABEERT . NORMAAL: VENE COLLABEERT OP 5CM OF MINDER BOVEN 0-REFERENTIE - EPISCLERALE VENEN KRONKELEND VERLOOP BIJ VENEUZE HYPERTENSIE

22 - GROOTTE VAN DE LEVER: . VENEUZE HYPERTENSIE TOENAME LEVERVOLUME = HEPATOMEGALIE . VERGOTING VAN DE LEVER IS VAST TE STELLEN DOOR PALPATIE: NORMALE LEVER: MEESTAL NIET TE VOELEN HEPATOMEGALIE: LEVER KOMT VERDER DAN RIBBENBOOG RECHTS PALPABEL

23

24 - HYDROTHORAX: = VOCHT IN THORAX . NIET VAST TE STELLEN DOOR PALPATIE . AUSCULTATIE: DEMPING VAN HART- EN LONGGELUIDEN BIJ DE HOND NIET ALTIJD BIJ DE KAT !!! . RADIOGRAFIE (RX) EN/OF ECHOGRAFIE

25

26 - ASCITES = VOCHT IN BUIKHOLTE VAST TE STELLEN DOOR: . INSPECTIE: OPZETTING ABDOMEN IS NIET SPECIFIEK PUPS: VAAK OPGEZET ABDOMEN . PALPATIE: UNDULATIEPROEF . RX EN/OF ECHOGRAFIE

27

28


Download ppt "HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT"

Verwante presentaties


Ads door Google