De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT"— Transcript van de presentatie:

1 HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT
1. ANAMNESE 2. LICHAMELIJK ONDERZOEK 2.1. HET ARTERIEEL SYSTEEM 2.2. HET CAPILLAIR SYSTEEM 2.3. HET VENEUZE SYSTEEM 2.4. HET HART

2 2.4 HET HART HARTACTIE TRILLINGEN VAN Hz Hz : ZICHTBAAR INSPECTIE EN/ OF VOELBAAR PALPATIE > 30 Hz: HOORBAAR AUSCULTATIE

3 A. INSPECTIE ICTUS CORDIS = HARTPUNTSTOOT KRACHT IS AFHANKELIJK VAN: . GROOTTE VAN HET HART . SLAGVOLUME . DIKTE VAN DE THORAXWAND EN WEEFSELS DEMPING BIJ . OBESITAS . HYDROTHORAX . LIGGING VAN HET DIER

4

5 A. INSPECTIE ICTUS CORDIS = HARTPUNTSTOOT ICTUS LINKS IETS KRACHTIGER DAN RECHTS VOORAL LETTEN OP ASYMMETRIEEN !!! Vb: RECHTS DUIDELIJKE ICTUS EN LINKS NIET B. PALPATIE - MET BEIDE HANDEN, ACHTER HET DIER STAANDE ICTUS TE VOELEN THV - FREMITUS = ZINDERING = ALTIJD PATHOLOGISCH

6 A. INSPECTIE B. PALPATIE C. AUSCULTATIE - BESPREKING EKG’S: . RITMESTOORNISSEN . GELEIDINGSSTOORNISSEN - HARTTONEN - BIJGERUISEN

7 DEPOLARISATIE PACEMAKERCEL
POTENTIAAL DEPOLARISATIE PACEMAKERCEL SA-KNOOP LATENTE TIJD

8 SA-KNOOP AV-KNOOP HIS-BUNDEL R P T q

9 NR 1 SINUSARITMIESINUSARITMIE

10 EKG NR 1: SINUSARITMIE - HARTFREQUENTIE MEESTAL < 120/MIN - VOOR IEDERE P-GOLF EEN QRS-COMPLEX EN VOOR IEDER QRS-COMPLEX EEN P-GOLF - ONREGELMATIG RR-INTERVAL - DIKWIJLS IN FASE MET RESPIRATIE RESPIRATOIRE SINUSARITMIE - NORMALE CONFIGURATIE QRS-COMPLEX

11 REGELMATIG SINUSRITME
NR 2 REGELMATIG SINUSRITME

12 EKG NR 2: REGELMATIG SINUSRITME
- HARTFREQUENTIE MEESTAL > 120/MIN - VOOR IEDERE P-GOLF EEN QRS-COMPLEX EN VOOR IEDER QRS-COMPLEX EEN P-GOLF - REGELMATIG RR-INTERVAL - NORMALE CONFIGURATIE QRS-COMPLEX REGELMATIG SINUSRITME KAT

13 SUPRAVENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN
EKG NR 4 SUPRAVENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN EKTOPISCHE GANGMAKER P T P T

14 EKG NR 4: SUPRAVENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN
- VROEGTIJDIG QRS-COMPLEX - P-GOLF ABNORMAAL OF VERBORGEN IN VOORGAANDE T-GOLF - NORMALE QRS-CONFIGURATIE - PAUZE NA EXTRASYSTOLE - INDIEN 3 OF MEER EXTRASYSTOLEN OP EEN RIJ SUPRAVENTRICULAIRE TACHYCARDIE

15 VENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN
EKG NR 5 VENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN EKTOPISCHE GANGMAKER T P P T P T

16 EKG NR 5: VENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN
- VROEGTIJDIG QRS-COMPLEX - GEEN P-GOLF OF P-GOLF NIET IN RELATIE MET QRS-COMPLEX - ABNORMALE CONFIGURATIE QRS-COMPLEX: . ABNORMALE DUUR . ABNORMALE AMPLITUDE I VM NORMALE COMPLEXEN - PAUZE NA EXTRASYSTOLE

17 ABNORMALE COMPLEXEN: DUUR EN AMPLITUDE VERSCHILLEND VAN NORMALE COMPLEXEN

18 EKG NR 3 (KAT) VENTRICULAIRE TACHYCARDIE EKTOPISCHE GANGMAKER

19 EKG NR 3: VENTRICULAIRE TACHYCARDIE
- 3 OF MEER VENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN OP EEN RIJ - HOGE HARTFREQUENTIE ( KORT RR-INTERVAL) - ABNORMALE CONFIGURATIE QRS-COMPLEXEN - GEEN RELATIE TUSSEN P-GOLVEN EN QRS - PAROXYSMAAL OF PERSISTEREND

20 EKG NR 6 ATRIUMFIBRILLATIE

21 EKG NR 6: ATRIUMFIBRILLATIE
- MEESTAL HOGE HARTFREQUENTIE - ONREGELMATIGE RR-INTERVALLEN (ONREGELMATIGE ONREGELMATIGHEID) - GEEN P-GOLVEN, MAAR f-GOLVEN - NORMALE QRS-CONFIGURATIE ( MEESTAL) - AUSCULTATIE: HART LIJKT OP HOL GESLAGEN AF SINUSARITMIE AF

22 EKG 7-1 R R R R’ P P P T T T SINO-ATRIALE BLOCK RR’ 2 RR >

23 EKG 7-1: SINO-ATRIALE BLOCK
- PAUZES NA EEN NORMAAL P-QRS-T COMPLEX > 2 RR - NIET VERWARREN MET PAUZES NA EEN EXTRASYSTOLE: . SINO-ATRIALE BLOCK GAAT MEESTAL GEPAARD MET LAGE HARTFREQUENTIE EXTRASYST. . SOMS TOCH EKG NODIG OM TE DIFFERENTIËREN

24 NA VENTRICULAIRE EXTRASYSTOLE
PAUZE NA VENTRICULAIRE EXTRASYSTOLE SINO-ATRIALE BLOCK

25 EKG 7-2 AV-BLOCK 1° P-Q INTERVAL T P Q > 0.14 SECONDEN

26 EKG 7-2: AV-BLOCK 1° - PQ-INTERVAL > 0.14 SECONDEN - NIET VAST TE STELLEN MET AUSCULTATIE

27 AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE I
EKG 7-3 AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE I P P P’ P P’ P P T T T T

28 EKG 7-3: AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE I
- MEER P-GOLVEN DAN QRS-T COMPLEXEN - EXTRA P-GOLVEN OP ONVOORSPELBARE TIJDSTIPPEN (AD RANDOM) - AUSCULTATIE: . TRAGE ONREGELMATIGE HARTSLAG . SOMS 4DE HARTTOON HOORBAAR - EKG NODIG OM TE DIFFERENTIEREN VAN UITGESPROKEN SINUSARITMIE

29 EKG 7-4 AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE II T P’ P P’ P’ P’ P P’ P’

30 EKG 7-4: AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE II
- MEER P-GOLVEN DAN QRS-T COMPLEXEN - EXTRA P-GOLVEN OP VOORSPELBARE TIJDSTIPPEN : AANTAL P-GOLVEN AANTAL QRS-COMPLEXEN vb: 3/ /1 4/1 = CONSTANT

31 EKG 7-4: AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE II
- AUSCULTATIE: . ZEER TRAGE REGELMATIGE HARTSLAG . SOMS 4DE HARTTOON HOORBAAR (CONTRACTIE ATRIA) - EKG NODIG OM TE DIFFERENTIEREN VAN AV-BLOCK 3°

32 EKG 7-5 AV-BLOCK 3° P’ P’ P’ P’ P’ P’ P’ P’ T T T QRS

33 EKG 7-5: AV-BLOCK 3° - MEER P-GOLVEN DAN QRS-COMPLEXEN - GEEN VERBAND TUSSEN P-GOLVEN EN QRS-COMPLEXEN - ATRIALE GANGMAKING WAARGENOMEN DOOR SINO-ATRIALE KNOOP P’ - VENTRICULAIRE GANGMAKING WORDT WAARGENOMEN DOOR EEN LATENTE VENTRICULAIRE GANGMAKER BIZARRE QRS- COMPLEXEN

34 EKG 7-5: AV-BLOCK 3° - AUSCULTATIE: . ZEER TRAGE HARTFREQUENTIE: 40-50/MIN . MEESTAL ZEER REGELMATIG . SOMS CONTRACTIE VAN DE ATRIA NA IEDERE P’-GOLF TE HOREN = 4de HARTTOON

35 AV-BLOCK 3°: AUSCULTATIE
td td td Br-tp td’s niet altijd te horen

36 AUSCULTATIE HART I. WAT AUSCULTEREN ? 1. DE FREQUENTIE: HOND: /min (dwergras tot 180/min) KAT: /min < NORMAAL : BRADYCARDIE > NORMAAL : TACHYCARDIE 2. HET RITME

37 AUSCULTATIE HART 2. HET RITME NORMAAL: - SINUSARITMIE (RESPIRATOIR) .VNL BIJ LAGE FREQUENTIE ( <120/min) . ZIE EKG nr 1 - REGELMATIG SINUSRITME . VNL BIJ HOGE FREQUENTIE (>120/min) . ZIE EKG nr 2

38 AUSCULTATIE HART 2. HET RITME ABNORMAAL: - ZEER REGELMATIG RITME BIJ LAGE FREQUENTIE = ZEER STERK VERDACHT VAN AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE II OF AV-BLOCK 3° MOBITZ TYPE II: ZIE EKG nr 7-4 AV-BLOCK 3°: ZIE EKG nr 7-5

39 AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE II
EKG NR 7-4 AV-BLOCK 3° EKG NR 7-5

40 AUSCULTATIE HART 2. HET RITME ABNORMAAL: - ONREGELMATIG BIJ HOGE FREQUENTIE: DAN IN DE EERSTE PLAATS DENKEN AAN: . ATRIUMFIBRILLATIE . EXTRASYSTOLEN

41 EKG FONO-CARDIOGRAM 2 1

42 AUSCULTATIE HART I. WAT AUSCULTEREN ? 1. DE FREQUENTIE 2. HET RITME 3. DE HARTTONEN - NORMAAL: 2 HARTTONEN SOMS VERSMELTING TOT BIJ TACHYCARDIE - ABNORMAAL: > 2 HARTTONEN DIKWIJLS GALOPGELUID

43 AUSCULTATIE HART I. WAT AUSCULTEREN ? 1. DE FREQUENTIE 2. HET RITME 3. DE HARTTONEN 4. BIJGERUISEN

44

45 AUSCULTATIE HART 4. BIJGERUISEN - SYSTOLISCHE: (TIJDENS) EN NA 1STE HARTTOON EN SOMS OVERSCHADUWEN 2DE HARTTOON - DIASTOLISCHE: (TIJDENS) EN NA 2DE HARTTOON - CONTINUE: STOPPEN NOOIT

46

47 OORZAKEN VAN BIJGERUISEN
SYSTOLISCHE DIASTOLISCHE MITRALISINSUFF MITRALISSTENOSE TRICUSPIDALIS TRICUSPIDALIS INSUFFICIENTIE STENOSE AORTASTENOSE AORTA-INSUFF. PULMONALISSTENOSE PULMONALIS INSUFFICIENTIE

48 OORZAKEN VAN BIJGERUISEN PERSISTERENDE DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI
SYSTOLISCHE DIASTOLISCHE VENTRIKEL SEPTUM DEFECT ANEMIE FYSIOLOGISCHE CONTINU BIJGERUIS PERSISTERENDE DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI

49 OORZAKEN VAN BIJGERUISEN
SYSTOLISCHE DIASTOLISCHE MITRALISINSUFF MITRALISSTENOSE TRICUSPIDALIS TRICUSPIDALIS INSUFFICIENTIE STENOSE AORTASTENOSE AORTA-INSUFF. PULMONALISSTENOSE PULMONALIS INSUFFICIENTIE

50 1.1 VERSCHIJNSELEN VAN HET RESPIRATIE- APPARAAT
BIJGELUIDEN B. STRIDOR REYNOLDSGETAL = REYNOLDSGETAL > TURBULENTIES TRILLINGEN STRIDOR dichtheid x radius x snelheid viscositeit

51 OORZAKEN VAN BIJGERUISEN PERSISTERENDE DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI
SYSTOLISCHE DIASTOLISCHE VENTRIKEL SEPTUM DEFECT ANEMIE viscositeit neemt af FYSIOLOGISCHE snelheid neemt toe CONTINU BIJGERUIS PERSISTERENDE DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI

52 AUSCULTATIE HART I. WAT AUSCULTEREN ? 1. DE FREQUENTIE 2. HET RITME 3. DE HARTTONEN 4. BIJGERUISEN II. HOE EN WAAR AUSCULTEREN ?

53 AUSCULTATIE HART II. HOE EN WAAR AUSCULTEREN ? - RUSTIGE OMGEVING - STETOSCOOP - DE 4 KLEPGEBIEDEN BELUISTEREN PUNCTUM MAXIMUM BEPALEN NB: PUNCTUM MAXIMUM = PLAATS WAAR EEN BIJGERUIS HET BEST KAN GEHOORD WORDEN

54 A P M

55 T

56 PERSISTERENDE DUCTUS ARTERIOSUS
THV MITRALISKLEP THV AORTAKLEP THV PULMONALISKLEP


Download ppt "HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT"

Verwante presentaties


Ads door Google