De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 1 Reformatie Martin Luther F. Truyen - K. Vermeire 1999.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 1 Reformatie Martin Luther F. Truyen - K. Vermeire 1999."— Transcript van de presentatie:

1 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 1 Reformatie Martin Luther F. Truyen - K. Vermeire 1999

2 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 2 De Martin Luther website http://www.luther.de/nl/index.html –In welke talen is de site beschikbaar? –Kan je een verklaring geven voor die keuze? –Wie heeft deze site gemaakt?

3 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 3 Hoe ga je te werk? voorbereidend... Roep de site op Maak daarvan je homepage voor de les Maak een nieuwe folder voor je bookmarks Open je kladblok of tekstverwerker, of neem er wat papier bij :=)

4 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 4 Hoe ga je te werk? lezen Na een eerste verkenning van een tiental minuten zal je de site bekijken vanuit een aantal vragen Heb aandacht voor wat precies gevraagd wordt! Zoek in de site naar relevante informatie voor het beantwoorden van de vragen

5 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 5 Hoe ga je te werk? noteren Leg bookmarks aan naar relevante passages m.b.t. tot de vragen (structureer eventueel je bookmarks per vraag) Kopieer relevante passages in je kladblok Volg de hyperlinks niet te ver!

6 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 6 Verloop van de les eerste lesuur Eerste verkenning (max. 10 minuten) Eerste lectuur: de figuur Maarten Luther (20 minuten) Klassikaal beantwoorden vragen (15 minuten)

7 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 7 Verloop van de les tweede lesuur Tweede lectuur: context (25 minuten) Klassikaal vragen beantwoorden (15 minuten) Synthese (5 minuten)

8 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 8 Eerste verkenning –surf gedurende een vijftal minuten door de site –probeer de structuur van de site te begrijpen: wat zijn de belangrijkste onderdelen? –Kom je begrippen tegen die je niet duidelijk begrijpt? -> noteer die!

9 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 9 eerste lectuur De leerlingen zoeken het antwoord op volgende vragen: –Luther: een curriculum vitae –inhoud van de geloofsleer –Luhers 95 stellingen –woordverklaring

10 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 10 Luther: een curriculum vitae Maak een fiche met de personalia van Luther waarin volgende informatie zeker te vinden is: –Wanneer/waar is hij geboren, gehuwd, gestorven? –Welke opleiding(en) heeft hij gevolgd? –Welke (kerkelijke) functies heeft hij bekleed?

11 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 11 Inhoud van de geloofsleer Copieer de passage uit de Bijbel die de basisgedachte uitdrukt van de leer van Luther over de “genade” naar je kladblok. Formuleer in eigen woorden deze kerngedachte.

12 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 12 Luthers 95 Stellingen Wat waren de eerste reacties: –vanwege de humanisten –vanwege de rooms katholieke Kerk –vanwege de staat (keizer en vorsten)

13 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 13 woordverklaring Leg volgende woorden uit (eventueel na consultatie van het woordenboek: http://www.vandale.nl) http://www.vandale.nl –aflaat –scholastiek –Curie

14 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 14 Context: Op zoek naar een verklaring voor het succes van Luthers gedachtengoed op godsdienstig vlak op politiek vlak op intellectueel-cultureel vlak op sociaal vlak

15 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 15 Succes: Verklaring op godsdienstig vlak Beschrijf de levensomstandigheden en de geloofshouding van onderstaande personen in de late Middeleeuwen: –de hogere clerus –de dorpspastoor –de doorsnee gelovige

16 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 16 Succes: Verklaring op godsdienstig vlak (2) Formuleer in eigen woorden hoe de situatie die je in je vorig antwoord schetste een verklaring kan zijn voor het succes van Luthers gedachtengoed.

17 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 17 Succes: Politieke verklaring Welk voordeel zagen politieke leiders erin om Luther te steunen.

18 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 18 Succes: verklaring vanuit de intellectuele-culturele achtergrond Verklaar de sympathie van de humanisten voor Luthers ideeën Welke belangrijke uitvinding heeft de verspreiding van de leer zeker in de hand gewerkt?

19 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 19 Succes: Sociale achtergronden als verklaring Wat was de houding van het proletariaat tegenover de Kerk? Wat was de houding van de burgerij tegenover de Kerk?

20 Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 20 Actualisering Vind je meer info over Luther op het Web? Vind je een kaart met de verspreiding van het Lutheranisme? Is het conflict eindelijk bijgelegd? Waar, wanneer?


Download ppt "Reformatie: Martin Luther Maerlant-centrum 1 Reformatie Martin Luther F. Truyen - K. Vermeire 1999."

Verwante presentaties


Ads door Google