De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 1 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Werken met een webstek Fr. Schram 26/02/2000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 1 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Werken met een webstek Fr. Schram 26/02/2000."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 1 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Werken met een webstek Fr. Schram 26/02/2000

2 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 2 De webstek NEVB http://www.vlg.org/default.html –Naar aanleiding waarvan is deze site gemaakt? –Van waar die naam? Wat kun je daaruit afleiden? –Wie heeft deze site gemaakt? Wat kun je daaruit afleiden over de waarde van de informatie die je aangeboden krijgt?

3 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 3 Hoe ga je te werk? voorbereidend stap Roep de site op Maak daarvan je homepage voor de les Maak een nieuwe folder voor je bookmarks Open je kladblok of tekstverwerker, of neem er wat papier bij :=)

4 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 4 Hoe ga je te werk? lezen Na een eerste verkenning van een tiental minuten zal je de site bekijken vanuit een aantal vragen Heb aandacht voor wat precies gevraagd wordt! Zoek in de site naar relevante informatie voor het beantwoorden van de vragen

5 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 5 Hoe ga je te werk? noteren Leg bookmarks aan naar relevante passages m.b.t. tot de vragen (structureer eventueel je bookmarks per vraag) Kopieer relevante passages in je kladblok of tekstverwerker Volg de hyperlinks niet te ver!

6 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 6 Verloop van de les eerste lesuur Eerste verkenning (max. 10 minuten) Eerste lectuur: de V.B. in beweging (20 minuten) Klassikaal beantwoorden vragen (15 minuten)

7 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 7 Verloop van de les tweede lesuur Tweede lectuur: context (25 minuten) Klassikaal vragen beantwoorden (15 minuten) Synthese (5 minuten) Nataken: –Actualisering –Verwerkingstaak

8 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 8 Eerste verkenning –surf gedurende een vijftal minuten door de site –probeer de structuur van de site te begrijpen: wat zijn de belangrijkste onderdelen? –Kom je begrippen tegen die je niet duidelijk begrijpt? -> noteer die!

9 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 9 eerste lectuur De leerlingen zoeken het antwoord op volgende vragen: –De fasen van de Vlaamse Beweging –Benadering van de Vlaamse Beweging –Figuren uit de Vlaamse Beweging –Woordverklaring

10 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 10 De Vlaamse beweging in fasen Maak de grote fasen duidelijk van de Vlaamse Beweging –Welke fasen onderscheid je in de V.B.? –Welke zijn de voornaamste realisaties in elke fase van de V.B.? –Hoe zou je elke fase benoemen vanuit de doelstellingen van de Vlaamse Beweging?

11 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 11 Benadering van de Vlaamse Beweging Copieer de passage uit de webstek waaruit blijkt vanuit welke context je de Vlaamse Beweging moet begrijpen. Formuleer in eigen woorden dit uitgangspunt

12 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 12 Figuren uit de Vlaamse Beweging Welke rol speelden volgende figuren voor de Vlaamse Beweging: –Hendrik Conscience –Peter Benoit Verduidelijk hun rol in het Europese culturele leven. Som 5 figuren op die meewerkten met de bezetter tijdens de 2 W.O. en zoek op wat met hen gebeurde na WO II.

13 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 13 woordverklaring Leg volgende woorden uit: –raadpleeg een woordenboek op het Web: http://www.vandale.nl) http://www.vandale.nl –raadpleeg een encyclopedie op het web: http://www.brittanica.com http://www.brittanica.com activisme collaboratie fascisme

14 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 14 Context: de V.B. in het referentiekader Situering in tijd en ruimte Situering in de domeinen van de socialiteit: –op socio-politiek vlak –op socio-cultureel vlak –op socio-economisch vlak

15 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 15 Situering in tijd en ruimte Tijd –Situeer de Vlaamse Beweging in de tijd Ruimte –Situeer de taalgrens op een blancokaart

16 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 16 Socio-politieke dimensie Welke rol speelden de twee Wereldoorlogen voor het realiseren van de doelstellingen van de Vlaamse Beweging? Welke invloed hadden de twee andere breuklijnen in de Belgische politiek op de Vlaamse Beweging?

17 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 17 Socio-culturele dimensie Verduidelijk hoe de culturele bewustwording het startpunt werd voor de Vlaamse Beweging. Formuleer in je eigen woorden op welke wijze de taalkundig-culturele doelstellingen met de tijd verruimd werden.

18 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 18 Sociale dimensie: Cultuur (2) Wat betekenen volgende data voor de Vlaamse Beweging? –23 december 1970 –1838

19 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 19 Socio-economische dimensie Op welke wijze oefende de socio- economische toestand van Vlaanderen een invloed uit op het realiseren van de doelstellingen van de Vlaamse Beweging? Wat betekent “maart 1950” voor de Vlaamse Beweging?

20 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 20 Actualisering Vind je meer info over de Vlaamse Beweging op het web? Welke zijn de huidige eisen van de Vlaamse Beweging Welke politieke partijen willen het gedachtengoed van de Vlaamse Beweging realiseren?

21 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 21 Verwerkingstaak Kies twee karikaturen uit en schrijf er een uitvoerige interpretatie en situering in tijd en ruimte bij.


Download ppt "Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Frankie Schram 1 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging Werken met een webstek Fr. Schram 26/02/2000."

Verwante presentaties


Ads door Google