De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

J AARVERSLAG D ISCRIMINATIE / D IVERSITEIT 2010 Het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Hanne Degrande 1BaSWC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "J AARVERSLAG D ISCRIMINATIE / D IVERSITEIT 2010 Het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Hanne Degrande 1BaSWC."— Transcript van de presentatie:

1 J AARVERSLAG D ISCRIMINATIE / D IVERSITEIT 2010 Het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Hanne Degrande 1BaSWC

2 I NHOUDSTAFEL 1 seksuele aard en discriminatie 2 cijfers 3 thematische dossiers 4 rechtspraak en aanbevelingen 5 het centrum netwerkt

3 1. S EKSUELE AARD EN DISCRIMINATIE 1.1 gelijke rechten voor holebi’s in België? o 1988: holebi’s hebben het recht om samen te wonen o 2003: burgerlijk huwelijk voor homokoppels o 2006: holebi’s mogen een kind adopteren 1.2 gelijke behandeling voor holebi’s in België? 1.2.1 heteronormativiteit en moderne homonegativiteit o homonegativiteit = negatief tegenover de holebi’s o heteronormativiteit = koppel bestaat uit man en vrouw

4 1. S EKSUELE AARD EN DISCRIMINATIE 1.2.2 homofobie in woorden homofobie = homohaat, homoangst, homodiscriminatie o vrijheid van meningsuiting heeft grenzen o woorden kunnen de positie van holebi’s in de maatschappij schaden: - songteksten - godsdiensten - voetbal 1.2.3 homofobe daden o onderrapportage van discriminatie en haatmisdrijven tegen holebi’s o homofoob geweld o discriminatie van holebi’s op de werkvloer o discriminatie van holebi’s op school voorkomen

5 1. S EKSUELE AARD EN DISCRIMINATIE 1.2.4 holebi’s in de wereld o de positie van holebi’s in Europa o buiten Europa o asiel en migratie

6 2. C IJFERS o meer meldingen in 2010 dan in 2009 o 50% van de meldingen = op basis van racisme o 1 persoon op 5 = op basis van een handicap o geloofsovertuiging, leeftijd en seksuele aard = belangrijke redenen o klachten gaan vooral over internet, werk en de goederen en diensten

7 3. T HEMATISCHE DOSSIERS 3.1 Werk o discriminatie door interimkantoren o studie over redelijke tegemoetkomingen  Tegemoetkomingen = maatregelen voor personen die vragen hebben die te maken hebben met hun godsdienst of cultuur 3.2 Huisvesting o sociale mix in de sociale huisvesting  Sociale mix = verschillende soorten mensen die in dezelfde buurt wonen o discriminatie vanwege immobiliënkantoren

8 3. T HEMATISCHE DOSSIERS 3.3 Onderwijs o probleem rond inschrijvingen in de scholen o Minister van onderwijs beslist welke inschrijvingsmethode in de toekomst voor iedereen verplicht wordt o Discrimination toi-même = sensibiliseringscampagne in de Franstalige scholen door de Franse gemeenschap en het centrum 3.4 Haatdiscours en haatmisdrijf  Haatsdiscours = hatelijke uitlatingen op het internet o komt steeds vaker voor op Facebook o haatmisdrijven gaan vaak gepaard met haatdiscours

9 3. T HEMATISCHE DOSSIERS 3.5 Actualiteit – Belgische voorzitterschap in de EU o België: juli – december 2010 = voorzitter van de EU o Equality Summit o december: conferentie over de integratiemodules  Integratiemodules = gemeenschappelijke basis in het beleid o ontwikkeling van een nieuwe antidiscriminatie richtlijn (= discriminatie verbieden in goederen en diensten)

10 4. R ECHTSPRAAK EN AANBEVELINGEN o rechtbanken nemen beslissingen over discriminatie Vb: het is verboden om aan een bedrijf te vragen om te discrimineren o centrum geeft veel raad aan politici en organisaties o 2010: centrum maakt zeer diverse aanbevelingen o www.diversiteit.bewww.diversiteit.be

11 5. H ET CENTRUM NETWERKT 5.1 Nationaal 5.1.1 lokale meldpunten in Vlaanderen o in alle grote steden o totaal aantal meldpunten = 13 o meldpunten krijgt veel steun van het centrum 5.1.2 het Waals gewest en de Franse gemeenschap o 2009: samenwerkingsakkoorden  samen strijden tegen discriminatie o sensibiliseringscampagne: ‘la discrimination s’arrête ici!’  Discriminatie in de horeca te doen ophouden

12 5. 5. H ET CENTRUM NETWERKT 5.1.3 akkoord over werk in Brussel o samenwerking met Actiris  Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling o centrum biedt informatie en vormingen aan o centrum werkt mee aan het project voor anonieme CV’s 5.2 Internationaal o het Europees Agentschap voor Grondrechten (FRA) o RAXEN o Nationaal Contactpunt over integratie (NCPI) o Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) o Equinet


Download ppt "J AARVERSLAG D ISCRIMINATIE / D IVERSITEIT 2010 Het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Hanne Degrande 1BaSWC."

Verwante presentaties


Ads door Google