De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transport en locatie warehouse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transport en locatie warehouse"— Transcript van de presentatie:

1 Transport en locatie warehouse
College 3 (hoofdstuk 6, 7 en 13 Ronald H. Ballou)

2 Plaats transport Material management Fysieke distributie

3 Oorzaak transport Ontwikkeling economie:
goede ruil door toegevoegde waarde elders; economy of scale; efficiency transport.

4 Transport keuzen

5 Transport combinaties
Trailer on flatcar (trailers op treinwagon); Container on flatcar (trailer blijft achter); Trailer op een schip

6 Selecteren transport Naast kosten en snelheid is de toevoeging in concurrentie voordeel van belang: ligging in supply chain; relatie snelheid, betrouwbaarheid van transport en voorraad van je klant en jezelf; samenwerkingsrelaties klant leverancier in transport.

7 Rondrit vraagstukken Analytische oplossing van kortste route
Praktische randvoorwaarden: prioriteitstelling van orders rijtijdenwet laden en lossen in de binnenstad belading van het vervoermiddel files Complex vraagstuk indien analytische oplossingsbenadering

8 Praktische regels bij rondritvraagstukken
clustering: stops liggen dicht bij elkaar; maak segmentering per transportdag; begin met de stops die ver vanaf de opslag liggen; relatie routes en capaciteit transportmiddel.

9 Distributiecentra Functies: Voorraadfunctie Groupage functie
Overslag functie Transport functie

10 Van transport naar logistieke dienstverlening
Veemopslag: verhuren van vierkante meters, beheersing bij de huurder Los transport: ondernemer stelt vrachtauto en chaffeur ter beschikking aan verlader. Planning door verlader Transport centrum:idem, maar inclusief de planning van het transport Distributie centrum: het centrum is verantwoordelijk voor transport en opslag, voorraadbeheer, orderverzameling Logistiek service centrum: alle informatie bij het centrum (transport functie minder belangrijk , uitbesteding) Transport netwerk: transport, groupage en overslag in een netwerk Logistiek netwerk: combinatie van de laatste twee.

11 Vestigingsvraagstukken (V.V.)
Aspecten van de vraagstukken: financiële haalbaarheid; toegankelijkheid vestiging; een of meerdere vestigingen; discrete of continue oplossingen; tijdshorizon.

12 V.V.: financiële factoren
Investeringskosten: grondprijs bouwkosten Operationele kosten: personeelskosten transportkosten voorraadkosten energiekosten belastingen

13 V.V.: niet financiële factoren
bevolking interesse betrokken gemeente bestuur in DC beschikbaarheid arbeidspotentieel en vakbekwaamheid bereikbaarheid weg c.q. openbaar vervoer beschikbaarheid woningen uitbreidingsplannen gemeente

14 Locatievraagstuk één warehouse
Punten (Xi,Yi ) die de vraaglocaties en de leveringslocaties representeren: Minimalisering som van: Xi.,Yi (volume . transportkosten . afstand) Oplossing: X = som (Vi.Ri..Xi/di) / som (Vi.Ri/di) Y = som (Vi.Ri..Yi/di) / som (Vi.Ri/di)

15 Locatievraagstuk één warehouse (II)
Opmerkingen bij deze aanpak: concentreer vraaglocaties; gebaseerd op variabele transportkosten en houdt geen rekening met verschil in bijv. locatiekosten; relatie afstand en transport kosten is niet lineair; wegen of rail zijn niet recht.

16 Locatievraagstuk één warehouse (III) : gewogen factor model
Alternatieven (bijv d.m.v. wiskundig model) Zowel financiële als niet financiële factoren Elke factor krijgt een gewicht Elk alternatief scoort op de gewogen factoren Let op de schaal, nulpunt en score verdeling

17 Locatievraagstuk één warehouse (IV): gewogen factor model
Vanwege het feit dat hier een keus gemaakt dient te worden tussen alternatieven ligt kwantitatieve benadering middels het model van Saaty voor de hand. De focus van dit onderzoek luidt: “meest geschikte vestigingsplaats”. Het criterium van deze orde is onder te verdelen in elkaar uitsluitende criteria. Deze criteria verschillen van gewicht. (de som van deze gewichten is gelijk aan één). Een aantal van deze criteria is onder te verdelen. Van belang is dat de desbetreffende sub-criteria het criterium van een hogere ordegeheel vertegenwoordigd. Tevens is van belang dat de som der gewichten van deze sub-criteria gelijk is aan één. De alternatieven kunnen dan op elk criterium scoren. Dit gebeurt dan steeds op het criterium van de laagst orde. De score heeft een waarde tussen 0 en 1.

18 Locatievraagstuk meerdere warehouses (I)
Hoeveel warehouses en welke omvang; Welke klanten gerelateerd aan een warehouse; Welke leveranciers, havens etc gerelateerd aan een warehouse; Welke producten waar opslaan

19 Locatievraagstuk meerdere warehouses (I)
Hoeveel warehouses en welke omvang; Welke klanten gerelateerd aan een warehouse; Welke leveranciers, havens etc gerelateerd aan een warehouse; Welke producten waar opslaan

20 Locatievraagstuk meerdere warehouses (II)
Exact / analytisch oplossen: Multiple centre of gravity approach Mixed-Integer Lineair programming Simulaties Heuristische methoden Multiple centre of gravity appraoch: pre assingn en clustering LP ‘s: vraag niet groter dan…; aan alle vraag dient te worden voldoen; capaciteit per locatie is niet groter dan ….; deze producten bij dit type warehouse; Oplossen via software.

21 Financiële haalbaarheid
Optimalisatie van investeringskosten en operationele kosten (NCW) Cwt = G0 + G1 / (1+i)1 + G2 / (1+i)2 + G3 / (1+i)3 + G4 / (1+i)4 + …..+ NCW c.q. disconteringstechniek: rentabiliteitseis i, periode n jaren, disconteringsfactor (1 + i ) n Een bedrag van gulden dat over dat over 5 jaar wordt ontvangen (bij I = 8 %) heeft een NCW van: gedeeld door (1,05)8 = / 1,4777 = In formule: Cwt = G0 + G1 / (1+i)1 + G2 / (1+i)2 + G3 / (1+i)3 + G4 / (1+i)4 Stel I= 4 miljoen Je wilt een rendement (rente) van 12 % De investering levert de komende 7 jaar gulden op. NCW= ( /(1,12)1) + ( /(1,12)2) + ( /(1,12)3) + ( /(1,12)4) + ( /(1,12)5) + ( /(1,12)6) + ( /(1,12)7) = NCW = =

22 Opdracht: vestigingsplaats
Casus: “de internet super” Geef in een presentatie (per groep) een advies over de keuze al dan niet te investeren in een centraal magazijn Verstrek in dezelfde presentatie tevens een advies ten aanzien van de locatie van het centraal magazijn


Download ppt "Transport en locatie warehouse"

Verwante presentaties


Ads door Google