De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verder studeren na een professionele bachelor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verder studeren na een professionele bachelor"— Transcript van de presentatie:

1 Verder studeren na een professionele bachelor
Studievoormiddag “Verder studeren: ambitie gecoacht” 2 maart 2011 Deze presentatie werd opgemaakt op vraag van de WG SSB van de Associatie, en kan gebruikt worden door alle Associatie-partners, docenten, studietrajectbegeleiders, … die hun laatstejaars in de professionele bachelors willen informeren over de mogelijkheden tot verder studeren. Katelijn Van Avermaet, Dienst Studieadvies K.U.Leuven, tel 016/ (steeds bereikbaar voor feedback of extra toelichting) Wat vind je in deze PPT niet: een overzicht van alle mogelijke opleidingen na bach x Wat vind je in deze PPT wél: deze PPT maakt je wegwijs in het hogeronderwijsaanbod in Vlaanderen, welk soort opleidingen kan je nog volgen, inzicht in de terminologie (wat is het verschil tss schakelprogramma, banaba’s, postgraduaten, etc…), wat is de meerwaarde van elk van dit soort opleidingen + op welke websites vind ik hierover mee info. In die zin is deze presentatie een eerste middel om studenten op weg te helpen. Nadien kunnen zij dan gericht gebruik maken van andere bronnen: internet, brochures, infobeurzen, informeren bij instellingen zelf etc. Deze PPT wil de studenten een brede kijk geven op hun mogelijkheden. Daarmee proberen we vermijden dat studenten soms geen info vinden of slechts op een beperkt deel van het aanbod zicht krijgen. EXTRA: Deze PPT kan op maat aangepast, aangevuld worden. Het hele verhaal wordt nog sterker als de presentatie gekleurd wordt met eigen illustraties, en vooral met live getuigenissen van mensen die reeds iets bijstudeerden 20th June 2006

2 Waarom verder studeren?
Verschillende redenen mogelijk! Nog te jong om te gaan werken Verder specialiseren Mogelijkheden te beperkt met dit diploma Ik kan nog meer! Meer geld kunnen verdienen Nog geen zin om te gaan werken… Verschillende oplossingen mogelijk! Mogelijks denken heel wat laatstejaars eraan om verder te studeren, Bij elk van jullie kan dit om een verschillende reden zijn. De ene motivatie is al beter of sterker dan de andere, + bij de ene motivatie sluiten bepaald soort opleidingen beter aan dan bij de andere, bv wil je specialiseren in je eigen domein, of wil je op een ander domein je kennis verbreden? (komt verder ook nog aan bod). Houd hiermee zeker rekening bij je keuze! Hoe maak je zo’n keuze? (= overgang naar volgende slide) Neem hiervoor je tijd! Verschillende factoren spelen een rol! Apr-17 2 20th June 2006 2

3 Studiekeuze ….op verschillende momenten tijdens mijn traject
Verken het aanbod: wat zijn al mijn mogelijkheden hulpmiddelen/infobronnen Sta stil bij jezelf Reden van verder studeren? Wat weet ik over mezelf, o.a. uit vorige studie (S.O. en HO.) Interesse Capaciteiten Type student (theoretisch, praktisch, studiementaliteit, …) Ambities Welke bijkomende opleiding past bij mijn verwachtingen en ambities? Met welke factoren houd je rekening bij het maken van een studiekeuze? Deze keuze vertoont gelijkenissen, maar ook verschillen met de studiekeuze die je op je 18 jaar maakte (bij overgang S.O-H.O.). En er zullen (tijdens of na) je studie nog veel keuzemomenten volgen! Als studietrajectbegeleider moeten we studiekeuzebegeleiding niet alleen zien als een begeleiding op de keuzemomenten, maar als een trajectbegeleiding, die zich over meerdere momenten spreidt. Heel veel momenten tijdens de opleiding kunnen aangegrepen worden als een reflectiemoment mbt de (studie)loopbaan. 1. Verken het onderwijsaanbod: wat bestaat er allemaal? Waar vind ik meer info? -> deze presentatie is hierin eerste stap!! Je kan pas een goede studiekeuze maken als je je voldoende geïnformeerd hebt zowel in de breedte (≠ opleidingen met elkaar vergelijken) als in diepte (je over opleiding x grondig informeren) 2. Je moet niet alleen het aanbod kennen, maar ook jezelf, zodat je nadien op zoek kan naar een opleiding die bij jou past! Belangrijke vraag: wat is mijn motivatie? Waarom wil ik nog iets verder studeren? Uit de voorbije jaren (S.O. en H.O.)heb je ongetwijfeld veel over jezelf geleerd (interesses, capaciteiten, sterktes, zwaktes, studiementaliteit, wat deed je graag, wat mis je nog, …ambities, ..) 3. => als je informatie uit 1. en 2. nu samenlegt kan op zoek naar een opleiding uit dat aanbod dat bij jouw motivatie en verwachtingen past. Apr-17 3 20th June 2006 3

4 Hoger onderwijs in Vlaanderen
Professionele bachelor 180 SP Academische bachelor 180 SP UITSTROOM DOORSTROOM Master 60 of 120 SP Het Hoger onderwijs in Vlaanderen in een schema, samen overlopen Linkerkant: -professionele opleidingen -aanbod aan hogescholen -driejarige bacheloropleiding, dankzij praktijkgerichte karakter ben je na drie jaar klaar om uit te stromen naar de arbeidsmarkt Aan die hogescholen ook bachelor na bacheloropleidingen (specialisatie) Rechterkant: Academische opleidingen Aan universiteiten, maar ook enkele aan hogescholen (bv tolk, industrieel ingenieur) Theoretisch, wetenschappelijk -> ook driejarige bach, maar die is niet gericht op uitstroom, wel op doorstroom naar master. Master is 60 sp of 120 sp Na master kan je specialiseren in master na master Postgraduaten: bijkomende vorming die je aan beide instellingen terugvindt, toelating soms ruim soms specifiek (+ zie verder) dit schema geeft een volledig overzicht van alle opleidingen die tot een diploma of getuigschrift leiden. Wat zijn hierin de mogelijkheden voor wie reeds een professionele bachelor heeft? Zie volgende slide Bachelor na bachelor Master na master Postgraduaat Postgraduaat Apr-17 4 20th June 2006 4

5 Mogelijkheden na een professioneel bachelordiploma?
Masterdiploma Tweede professioneel bachelordiploma Bachelor-na-bachelor Postgraduaat Verder studeren in het buitenland Andere ..of gaan werken! In grote lijnen zijn er 6 (of 7!) mogelijkheden, Deze worden in deze presentatie samen met jullie overlopen Benadruk: we willen niet iedereen het gevoel geven dat hij moet verder studeren. Ook onmiddellijk gaan werken is natuurlijk een optie!!! Het verdere verloop van deze presentatie overloopt deze 6 mogelijkheden, Telkens gaan we na Wat is het precies? Meerwaarde t.o.v huidig diploma? toelatingsvoorwaarden? enkele voorbeelden? + waar kan je terecht voor meer concrete info (opm : concrete voorbeelden werden niet altijd ingevuld, dit kan op maat van de doelgroep zelf ingevuld of gewoon mondeling vermeld worden) Apr-17 5 20th June 2006 5

6 1. Je denkt aan een master? Waarom een master?
Toelatingsvoorwaarden masteropleiding Schakelprogramma of verkorte bachelor? Voorbeelden : overstapmogelijkheden naar masteropleidingen Websites en informatie 1e optie = een masteropleiding volgen na je professionele bachelor We overlopen in de volgende slides een aantal vragen: wat is de meerwaarde van een masterdiploma, wat kan ik verwachten van een masteropleiding, start ik hieraan met de juiste motivatie? Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor een masteropleiding? Naast schakelprogramma’s (waar de meesten al wel van gehoord hebben) bestaan er ook verkorte bachelortrajecten. Wat is nu precies het verschil daartussen? Voorbeelden van overstapmogelijkheden : hiervoor kan je zelf een slide toevoegen Waar kan ik voor mezelf terugvinden welke masters ik kan volgen via zo’n schakelprogramma of verkort bachelortraject? + hier en daar enkele getuigenissen van mensen die een master volgden na hun professionele bachelor Apr-17 6 20th June 2006 6

7 Een masteropleiding : Waarom?
Professionele opleiding Gebaseerd op toepassing van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis Verwerven van eerder praktische kennis en competenties Voorbereidend op concreet beroep of categorie van beroepen Academische opleiding Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek Verwerven van academische, wetenschappelijke kennis en competenties + bijbrengen van onderzoeksmentaliteit Andere studiemethode en -aanpak Meestal niet rechtstreeks voorbereidend op één welbepaald beroep Ruime inzetbaarheid en doorgroeimogelijkheden op arbeidsmarkt Combinatie van de twee diploma’s = troef! theoretische inzichten terugkoppelen aan praktijkervaring tijdens studie dubbel profiel bij sollicitatie Waarom nog een masteropleiding volgen? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk dat je het verschil kent tussen de professionele en academische opleidingen, want zoals je in het eerste schema zag: een masteropleiding is per definitie van ‘academisch niveau’. Een ‘academische opleiding’ Is sterkt theoretisch : je moet een theoretische interesse hebben, graag dieper op de dingen ingaan, zelf dingen opzoeken, veel erover lezen, …Alles wat je in de les ziet is niet noodzakelijk onmiddellijk gelinkt aan een concrete toepassing ervan (dat was in de prof bach meer het geval) Academische opleiding is gericht op a) bijbrengen van kennis en b) bijbrengen van aantal vakoverschrijdende vaardigheden zoals redeneervaardigheden, kritisch denken, bronnen raadplegen, dingen niet zomaar als vanzelfsprekend nemen maar in vraag durven stellen, …eiglk bijbrengen van een ‘onderzoeksmentaliteit’. Deze vaardigheden leer je o.a. door grotere hoeveelheden leerstof zelfstandig te verwerken. De manier waarop geevalueerd wordt stimuleert ook een andere manier van studeren. Je zal dus je studieplanning en studiemethode mss ook wat moeten aanpassen. Die algemene vaardigheden heeft elke master meegekregen, en geven je een heel sterke basis die je inzetbaar maakt in verschillende situaties. Met een masterdiploma kan je in heel veel verschillende jobs terecht komen: dit is een voordeel, maar maakt anderzijds de vraag ‘kan ik met deze master job x doen?’ of ‘welke job kan ik met die master doen’ moeilijker te beantwoorde dan bij een prof bach =>! Als je master bijdoet: prof bach verdwijnt niet naar achtergrond. Combinatie is troef, zowel tijdens studies als bij sollicitatie en tijdens job! (Tip: vraag eens aan een ‘ervaringsdeskundige’ hoe hij verschil tss academische en professionele opleiding vooral heeft ervaren) Apr-17 7 20th June 2006 7

8 Master aan het woord: “het belangrijkste verschil tussen de professionele en academische opleiding vond ik het aantal uren les en het aantal uren dat je zelf moest invullen. Aan de unief had ik veel minder les, en ‘t was wel wat wennen om me op die ‘vrije’ momenten zelf aan het studeren te zetten, want nodig is het in elk geval! Je wordt ook minder opgevolgd. Er is wel begeleiding, maar je moet er zelf naartoe stappen.” “aan de hogeschool krijg je meer ‘kant en klare’ oefeningen. Na mijn prof bach chemie volg ik nu de opleiding tot Industrieel Ingenieur, en hier moeten we uit de theorie zelf de nodige formules afleiden, of krijgen we op het examen oefeningen die we in de les nooit maakten.” Tip: vraag eens aan een ‘ervaringsdeskundige’ hoe hij verschil tss academische en professionele opleiding vooral heeft ervaren Hiervin je alvast twee antwoorden! Vanaf maart 2011 zullen er ook filmpjes met getuigenissen beschikbaar zijn die aansluitend hierbij kunnen gebruikt worden! 20th June 2006

9 Masteropleiding : toelatingsvoorwaarden
ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN (rechtstreeks) academisch bachelordiploma  MASTER academisch masterdiploma  MANAMA Elke academische bacheloropleiding : rechtstreeks toegang tot minstens één masteropleiding Laat ons even focussen op de master zelf. Wie wordt hierin toegelaten: Op deze slide: rechtstreekse toelating Op volgende slide: andere manieren om in te stromen Rechtstreeks: Alleen wie (bepaald) academisch bachelordiploma heeft wordt rechtstreeks toegelaten tot een master Om toegelaten te worden tot een manama moet je al een masterdiploma hebben, dit is dus voor jullie op dit moment niet aan de orde (let hierop als je op het net een interessante master terugvindt:: is het een gewone initiële master of een master na master?) Hier willen we ook al het volgende vermelden + straks zal duidelijk worden waarom (nl bij slide 13): ‘elk academisch bachelordiploma geeft rechtstreekse toelating tot minstens één masteropleiding’. Apr-17 9 20th June 2006 9

10 Masteropleiding : toelatingsvoorwaarden
B. BIJKOMENDE TOELATINGSVOORWAARDEN (indien geen rechtstreekse toegang) professionele bachelor : via schakelprogramma acad. bach. of master : via voorbereidingsprogramma Omdat een master steeds van academisch niveau is kan je alleen instromen indien je reeds wat academische kennis en vaardigheden verworven hebt. Omdat een professionele bachelor die niet heeft, kan hij NOOIT rechtstreeks toegelaten worden tot een master. Hij moet echter ook niet steeds helemaal van nul beginnen. Voor heel wat overgangen werden er andere trajecten uitgetekend. Wie reeds een prof bachelordiploma heeft, kan in veel gevallen via een schakelprogramma doorstromen naar een master. Vb. prof bach sociaal werk – schakel 63 sp – master in de criminologische wetenschappen Misschien kwam je ook term voorbereidingsprorgamma al ergens tegen? Wie een academisch bachelordiploma heeft ,en wilt overstappen naar een andere master die niet rechtstreeks aansluit, kan soms via een voorbereidingsprogramma doorstromen naar die master. Vb. acad bach rechten – voorber progr 57 sp – master in de criminologische wetenschappen (eigenlijk zijn het dus allebei ‘brugrogramma’,s maar verschilt de naam en ook de inhoud ifv de doelgroep) Apr-17 10 20th June 2006 10

11 Overstapmogelijkheden
Professionele bachelor 180 SP Academische bachelor 180 SP SCHAKEL PROGR. 45 à 90 SP VERKORTE BACH VOORBEREIDINGS PROGR. DOORSTROOM UITSTROOM Master 60 of 120 SP We zetten dit even allemaal in ons schema! (schema met beperkte ‘animatie’) De donkerblauwe pijlen laten we nu even weg. We willen weten welke overstappen van prof bach naar master mogelijk zijn. Zoals gezegd is er vaak een schakelprogramma voorzien. De omvang daarvan ligt tss de 45 en de 90 sp, meestal is het een 60-tal sp waardoor je het in één jaar kan doen. Let wet: niet voor elke overstap bestaat er een schakelprorgamma!!! Stel dat je als verpleegkundige eraan denkt om architect te worden, dan zal er geen schakelprogramma bestaan! Er moet enig verwantschap zijn tss de PBA en de Master. Als er geen schakelprogramma is voorzien betekent dat nog niet dat je altijd terug van nul moet beginnen. Soms is er een verkort bachelortraject voorzien! De omvang hiervan ligt niet vast, maar is vaak wel omvangrijker dan het schakelprogr. (bv 90 sp of 120sp). Belangrijkste boodschap hierbij: als je je informeert naar welke masters jij kan overstappen, kijk niet alleen naar de schakelprogramma’s maar ook naar verkorte bachelortrajecten! (om het plaatje volledig te maken vermelden we hier ook het voorbereidingsprogramma, maar dat is voor deze doelgroep niet aan de orde). Opm: -Soms alleen schakel of alleen verk bach moglk, soms keuze tss beide Soms uiteraard geen verkort progr mogelijk Bachelor na bachelor Master na master Apr-17 11 20th June 2006 11

12 Definities SCHAKELPROGRAMMA VERKORT BACHELORPROGRAMMA
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA We focussen nog even op het verschil tussen die termen die we op de vorige slide in die blauwe pijlen zagen staan. Apr-17 12 20th June 2006 12

13 reeds professioneel bachelordiploma
SCHAKELPROGRAMMA reeds professioneel bachelordiploma 45 à 90 SP omvang i.f.v. vooropleiding getuigschrift biedt toegang tot slechts één master VERKORTE BACHELOR reeds prof. bach. of acad. bach. of master omvang i.f.v. vooropleiding academisch bachelordiploma biedt toegang tot minstens één master Vooral het verschil tss ‘SCHAKELPROGRAMMA’ en ‘VERKORTE BACH’ is voor jullie aan de orde. O.a. omdat je zal merken dat je soms kan kiezen tussen deze twee. Vb. prof bach Sociaal werk denkt aan Master pedagogische wetenschappen. Dit kan via schakelpgrogramma 65 sp óf via verkorte bach 92 sp. Waarom zou hij verkorte bachelor kiezen? Deze slide geeft hierop antwoord. Overloop de verschillen Belangrijkste punt: Schakelpgrogramma leidt (na succesvol afronden van het geheel) tot een getuigschrift, en dat getuigschrift biedt toegang tot slechts één master, nl die master waarop het schakelprogramma voorbereidt! OPM: schakel en master horen altijd samen, je moet die dus ook aan dezelfde instelling volgen. OPM : Er bestaat dus ook niet zoiets als ‘een schakelprogramma’ dat toegang zou geven tot meerdere opleidingen. Een verkorte bachelor leidt tot een bachelordiploma, en zoals daarstraks (bij slide 9) werd gezegd geeft een bachelordiploma soms toegang tot meerdere masters. Stel dat de student uit het voorbeeld nog twijfelt tss master ped wet, master seksuologie, master antropologie…dan zij dat een argument k zijn om voor de verkorte bachelor ped wet te kiezen, aangezien dit bachelordiploma hem toegang geeft tot elk van deze masters Apr-17 13 20th June 2006 13

14 VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
“Een programma dat kan worden opgelegd aan een student die niet in het bezit is van een diploma dat op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de opleiding waarvoor hij zich wenst in te schrijven” Bv. academisch bachelor  master Bv. professionel bachelor  bachelor na bachelor Ter volledigheid.. Apr-17 14 20th June 2006 14

15 OVERSTAPMOGELIJKHEDEN
VOORBEELDEN OVERSTAPMOGELIJKHEDEN Professionele bachelor x Masters binnen Associatie K.U.Leuven (via website Hierna kan je een slide invoegen met voorbeelden. Lijstjes op slide/papier maken is ook altijd gevaarlijk, aangezien toelatingsvoorwaarden toch vrij regelmatig aangepast worden. Best altijd internet raadplegen voor concrete mogelijkheden!!! Apr-17 15 20th June 2006 15

16 Samenvatting ook verkort programma / schakelprogramma
naar aantal masteropleidingen : - overgang via schakel en/of verkorte bachelor is voorzien naar andere masters: - ‘na toelating’ geen verkort programma op individuele aanvraag ook verkort programma / schakelprogramma vrijstellingen Samenvattend Een aantal overstapmogelijkheden die relevant zijn of vaak voorkomen werden in vast schakelprogramma of verkort bachelortraject gegoten. Deze vind je terug op de websites. Soms alleen schakel of alleen verk bach moglk, soms keuze tss beide Soms uiteraard geen verkort programma mogelijk en moet je de volledige bachelor doen Soms lees je ook ‘na toelating’ (wat ‘toelating’ inhoudt kan verschillen: bep vakken, motivatie, resultaat PBA, …) Als je een bepaalde overgang niet terugvindt op een website, maar je hebt reden om aan te nemen dat er toch iets mogelijk moet zijn, durf dan zeker de vraag stellen aan de instelling die de master aanbiedt. Soms kan er evt indiv toch toelating zijn voor een verkort traject, of soms kan men toch een paar vrijstellingen geven binnen het gewone traject Apr-17 16 20th June 2006 16

17 Enkele misverstanden nog bijkomende vrijstellingen?
ga ik voor een academisch bachelordiploma óf voor een masterdiploma? academisch bachelordiploma : waarde? Enkele vragen die ik in praktijk vraag krijg, en die vaak op een misverstand gebaseerd zijn Bv ‘ik ga mij inschrijven voor het schakelprogramma informatica want ik voldoe aan de toelatingsvoorwaarden, hoeveel vrijstellingen krijg ik nog, want daar zitten precies vakken tussen die wij al gehad hebben’ ….antw: meestal geen vrijstellingen meer -> uitleggen wat schakelprogr precies is, hoe dit w samengesteld + uitleggen dat twee vakken met eenzelfde vaktitel een heel andere inhoud en aanpak kunnen hebben (prof vs academisch niveau) Bv sommige studenten zeggen ook ‘ik ben al zeker dat ik nog iets ga bijstuderen aan de universiteit, maar ik twijfel nog of ik voor een bachelor- of een masterdiploma ga’ of andere vraag ‘wat als ik stop na de bachelor’ Antw: een bachelordiploma heeft in theorie een eigen finaliteit, maar onze Belgische arbeidsmarkt heeft hiervoor niet echt een aanbod. Naar concrete jobs toe of naar een hoger loon toe, kunnen we dus geen zekerheid garanderen. Wie een academische opleiding volgt gaat steeds voor het masterdiploma als einddoel. Een academische bach diploma naast een prof bachelordiploma kan je zeker op je CV vermelden, want het zegt wel iets over je leergierigheid, je capaciteiten, etc. Apr-17 17 20th June 2006 17

18 Websites – mogelijkheden master?
Ik heb bachelordiploma x, naar welke masters kan ik allemaal doorstromen? → > overstapmogelijkheden Ik zou graag masterdiploma y halen, kan ik daarnaar doorstromen o.b.v. mijn diploma? Wat zijn MIJN mogelijkheden? Hoe kan ik nu opzoeken welke masters ik via een schakel of verkort traject kan doen? a) Ofwel vertrekken vanuit diploma prof bachelor associatiepagina / overstapmogelijkheden ….ideaal zou zijn om de werking van de pagina associatie.kuleuven.be/overstapmogelijkheden eens te demonstreren (opm deze pagina is niet steeds up to date..) b) Ofwel vertrekken vanuit de master , en toelatingsvoorwaarden opzoeken Bv > masters Helemaal op het einde van deze presentatie tonen we jullie nog een paar bijkomend websites. + voor vragen over overstappen naar masters K.U.Leuven kan je bij dienst Studieadvies K.U.Leuven terecht. + zijn er nog info-activiteiten, mensen aan wie ik vragen hierover kan stellen → website v/d instelling die master aanbiedt, overzicht via Vb. Apr-17 18 20th June 2006 18

19 Master aan het woord “na het behalen van mijn professioneel bachelordiploma sociaal werk volgde ik het schakelprogramma en de master in het management en het beleid van de gezondheidszorg. Ik zou het zeker opnieuw op die manier doen. Mijn praktijkervaring en –kennis levert me vaak voordelen op, bv wanneer we tijdens de les of voor een opdracht zelf concrete toepassingen moeten bedenken. Ook bij sollicitatie is de combinatie van de twee diploma’s een extra troef” “Of het veel moeilijker is? Vooral anders, je moet op een andere manier studeren en daarvoor moet je er ook wel veel tijd in investeren. Vooral het schakelprogramma vond ik zwaar, omdat daarin heel veel algemene theoretische vakken zitten. Als je dat ‘overleeft’ lukt de master wel, daarin komen natuurlijk ook pas echt de vakken aan bod waarvoor je kiest. Als je je informeert, bekijk dan zeker de inhoud van de master, en praat met mensen die het zelf gestudeerd hebben!” Vanaf maart 2011 zullen er ook filmpjes met getuigenissen beschikbaar zijn die aansluitend hierbij kunnen gebruikt worden! 20th June 2006

20 2. Tweede (prof.) bachelordiploma
Waarom? verruimen van beroepsmogelijkheden, aanvullend of heroriënterend Toelatingsvoorwaarden: diploma secundair onderwijs o.b.v diploma hoger onderwijs evt vrijstellingen mogelijk Voorbeelden: … Maar voor wie wilt verder studeren zijn er natuurlijk nog andere mogelijkheden dan een master bijstuderen. Sommigen willen misschien op een heel ander of aansluitend domein hun beroepsmogelijkheden verruimen. Ook een tweede prof bachelor kan een optie zijn. Je rekent daarbij op max drie jaar studeren, maar misschien zijn er ook wel vrijstellingen mogelijk. In sommige gevallen misschien zelfs zoveel vrijstellingen dat je een verkort traject kan bekomen (bv PBA Kleuteronderwijs na PBA Lager onderwijs) Wat vrijstellingen betreft : zie volgende slide Zelf voorbeelden invullen of geven ifv de doelgroep Apr-17 20 20th June 2006 20

21 Tweede bachelor – vrijstellingen ?
Vrijstellingen op basis van je diploma De instroombegeleider zoekt het samen met jou uit In sommige opleidingen maakten voorgangers al de overstap: vrijstellingen voor 60 studiepunten en meer Afhankelijk van je vooropleiding en de opleiding die je wil gaan volgen: welke competenties zijn gemeenschappelijk? Eventuele andere diploma’s, attesten, … (bv. CLT, computercursus, EHBO-attest) Vrijstellingen op basis van je werkervaring Relevante werkervaring voor de opleiding die je wenst te volgen? -> Toetsen en erkennen van competenties (EVC) Opgelet: de EVC-procedure is ook mogelijk zonder nadien een opleiding te gaan volgen (gebruiken in je job) Resultaat = bewijs van bekwaamheid voor een / meerdere competenties Opm : dit is een slide van KHLeuven. Ik vermoed dat deze informatievoldoende algemeen geformuleerd werd en in die zin ook voor de andere instellingen van toepassing is? 20th June 2006

22 3. Bachelor-na-bachelor
Wat? 60 sp, meestal dagonderwijs, aanvullend bach diploma Waarom een banaba? verder professioneel bekwamen specialisatie soms bijzondere beroepstitel noodzakelijk voor bepaalde arbeidssituaties (bv verpleegkunde) Toelatingsvoorwaarden welbepaald bachelordiploma of combinatie van diploma’s Voorbeelden: … (1. Master ) (2. Tweede professionele bachelor) 3 : Bachelor-na-Bachelor Een bachelor-na-bachelor is een opleiding van 60 sp die je kan volgen als je reeds een bachelordiploma hebt. Concreet betekent dit nog één jaar voltijdse studie (meestal), en leidt tot een aanvullend bachelordiploma. Een banaba is meestal toegankelijk voor een bepaalde groep of slechts een specifieke PBA. Inhoudelijk vormt het een verdere specialisatie op je basisdiploma. Heel ruim aanbod. Vbn: Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs BAchelor in het intercultureel management Sommige banaba’s leveren je een bijzondere beroepstitel op die noodzakelijk is voor bepaalde arbeidssituaties Apr-17 22 20th June 2006 22

23 4. Postgraduaten Wat? Voorbeelden: … niet: extra jaar studeren wel:
“Opleidingen ingericht door hogescholen en universiteiten met een studieomvang van ten minste 20 studiepunten. Het gaat om opleidingstrajecten die in het kader van de verdere professionele vorming een verbreding of verdieping beogen van de competenties verworven bij de voltooiing van een bachelor- of masteropleiding. Na het met succes afronden van deze opleiding wordt een porstgaduaatsgetuigschrift uitgereikt.” niet: extra jaar studeren wel: bijkomende vorming 20-tal sp (<60 sp) beperkt aantal lesmomenten vaak gericht op mensen met wat werkervaring… toelating: soms ruim, soms specifieke doelgroep getuigschrift Voorbeelden: … 4. Postgraduaten “Opleidingen ingericht door hogescholen en universiteiten met een studieomvang van ten minste 20 studiepunten. Het gaat om opleidingstrajecten die in het kader van de verdere professionele vorming een verbreding of verdieping beogen van de competenties verworven bij de voltooiing van een bachelor- of masteropleiding. Na het met succes afronden van deze opleiding wordt een porstgaduaatsgetuigschrift uitgereikt.” (= omschrijving zoals op Associatiewebsite) De term postgraduaat is voorbehouden voor een reeks van kortere opleidingen, die niet aan de voorwaarden voldoen v een bachelor- of masteropleiding. Postgraduaten kunnen qua omvang, aantal lesuren, toelatingsvoorwaarden onderling sterk verschillen. De omvang kan ook verschillen, soms maar 20-tal sp Concreet: dit is geen optie voor wie nog een vol jaar wil bijstuderen. Meestal beperkt aantal lesmomenten, bv enkele weekends , of enkele halve dagen Is eigenlijk meestal gericht op wie al werkt, en wie bijkomende vorming zoekt op bep vlak. Op einde van het programma krijg je postgraduaatsgetuigschrift. Voorbeelden : Aanbod heel uitgebreid. Vb. postgraduaat energiecoördinator Vb.postgraduaat in de bedrijfskunde en het management Vb. postgraduaat diabeteseducator Apr-17 23 20th June 2006 23

24 5. Verder studeren in buitenland
Goede voorbereiding! (1 jaar op voorhand!) Informatie over Opleiding Financieel – beurs Procedures, deadlines, statuut, .. Wie helpt je op weg? Adviseur op school? Overzicht websites en publicaties Veel info sterk verschillend per land Wordt als optie vermeld in deze presentatie, maar Heel moeilijk om op 1 slide iets over te zeggen. Indien nood aan ook lijstje met algemene websites in deze presentatie kan dit toegevoegd worden. 20th June 2006

25 6. Andere Bijscholingen, cursussen, studiedagen, ..
opleidingen in volwassenonderwijs SLO …. Websites: Naast het aanbod van bachelors, masters, banaba’s en postgraduaten bestaat er nog een heel ruim aanbod van mogelijke bijscholingen, trainingen, studiedagen, …die je tijdens je zoektocht zal tegekomen. Deze zijn meestal gericht op wie al werkt, en wie vanuit zijn job, of in het kader van levenslangs leren wilt bijblijven / bijscholen. Als je aan het werk bent zal je hierover ongetwijfeld de nodige info over ontvangen via je werkgever, nieuwsbrieven, koepelorganisaties, ….of als alumnus van een hogeschool. Websites: : handige startpagina voor overzicht aanbod in centra voor volwassenonderwijs etc. Website beheerd door dept onderwijs Apr-17 25 20th June 2006 25

26 Werken en studeren Voor sommige studenten noodzakelijk om te combineren Informeer je goed!!!! Niet voor elke opleiding is traject voor werkstudenten voorzien Postgraduaat : te combineren met werk Bachelor, Master : standaard : dagonderwijs soms : apart traject voor werkenden (bv avond, zelfstudie, ..) andere: goed informeren over mogelijke faciliteiten voor je eraan begint Banaba : Vaak sterk aangepast aan werkstudenten (aantal dagen les, lesmomenten, …) Een vraag die je je ook moet stellen: Wil/kan ik een bijkomend jaar of nog enkele jaren uittrekken voor studeren Wil/moet ik dit combineren met werken postgraduaten : gericht op werkenden: PBA, Master : in eerste instantie niet gericht op werkenden: - voor sommige apart traject voor werkenden voorzien bv avondonderwijs, zelfstudie, afstandsonderwijs, … (soms daardoor totale studieduur wel langer, of avondschool naast dagtaak, .) Voor anderen geen apart traject voorzien: dan goed informeren bij hogeschool of universiteit !!! INFORMEER JE GOED. Werken en studeren is geen evidente combinatie! Als je nog wilt bijstuderen kan je het misschien beter nu doen dan na een paar jaar werken, want dan is het praktisch tot veel moeilijker. Banaba : kan erg varieeren, sommige worden in dagonderwijs georganiseerd zoals gewone bachelor of master, maar heel veel banaba’s houden in de organisatie van hun opleiding (lesmomenten, aantal dagen les, …) heel sterk rekening met werkstudenten. Apr-17 26 20th June 2006 26

27 Websites en info Overzicht hogeronderwijsaanbod
Vlaanderen Associatie K.U.Leuven + aantal eerder vermelde sites Enkele handige websites om je zoektocht verder te zetten: Wat bestaat er allemaal in Vlaanderen? = ! Best eens demonstreren : zie volgende slide screenshot of even online, ga altijd naar tabblad ‘uitgebreid zoeken’. Hier kan je verschillende zoektermen combineren bv Instelling : KHBO Opleiding: banaba Studiedomein: gezondheidszorg (of nog meer of net minder criteria opgeven) Ook (binnenkort ter vervanging van Wat bestaat er allemaal binnen associatie K.U.Leuven? Wat heeft instelling X allemaal te bieden? Overstapmogelijkheden naar master ? (deze werden ook al getoond op slide 19) a) Vertrekpunt : eigen professioneel bachelordiploma associatie.kuleuven.be/overstapmogelijkheden b) Vertrekpunt : bepaalde masteropleiding (pagina instelling die master aanbiedt) Apr-17 27 20th June 2006 27

28 Infomomenten Infobeurs ‘Wanaba?!’ - Associatie K.U.Leuven
woensdag 2 maart u – 20u Sporthal De Nayer (Sportkot) Leuven vrijdag 4 maart u – 13u KaHo Sint-Lieven – Technologiecampus Gent Andere Zelf in te vullen naargelang tijd van het jaar Apr-17 28 20th June 2006 28


Download ppt "Verder studeren na een professionele bachelor"

Verwante presentaties


Ads door Google