De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In vogelvlucht … Het keuzeproces Waar informatie zoeken Verschillende mogelijkheden Of werk zoeken …?

Verwante presentaties


Presentatie over: "In vogelvlucht … Het keuzeproces Waar informatie zoeken Verschillende mogelijkheden Of werk zoeken …?"— Transcript van de presentatie:

1

2 In vogelvlucht … Het keuzeproces Waar informatie zoeken Verschillende mogelijkheden Of werk zoeken …?

3 Het keuzeproces - ontwikkelingsvelden Zelfconcept wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik … Horizonverruiming aanbod van studies en beroepen Omgevingsinvloeden bv. reclame, vrienden, ouders … Keuzevaardigheid kunnen kiezen en beslissen

4 Zelfconcept Wat kan ik goed? huidige studierichting, resultaten … Wat doe ik graag? belangstelling Mijn studiemethode? motivatie, concentratie, geheugen … Wat wil ik? waarden, persoonlijkheid …

5 Horizonverruiming zicht krijgen op de brede waaier studie- en beroepsmogelijkheden ‘Wat na het secundair onderwijs’

6 Horizonverruiming Hoe uitdiepen ? Onderwijskiezer.be, Hoger Onderwijsregister SID-in, Rotary beroepservaringsdag, brochures, internet, gesprekken info- en meeloopdagen …

7 www.onderwijskiezer.be

8 objectieve, onafhankelijke, kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap zoeken via studiegebied of via belangstelling belangstellingsproeven interessante links …

9 Hoger Onderwijsregister www.hogeronderwijsregister.be info over het Hoger Onderwijs in Vlaanderen: soorten opleidingen, toelatingsvoorwaarden, definities … info over studierichtingen in het Hoger Onderwijs: zoeken naar opleidingen, info over doelstellingen, aansluiting en vervolgopleidingen …

10 Tenslotte: ik maak mijn keuze alles op een rijtje voor- en nadelen afwegen – prioriteiten plannen en bijsturen voorbereiden en uitvoeren

11 Hoger Onderwijs: Bachelor Master (BaMa) Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) Lerarenopleiding Secundair-na-Secundair (Se-n-Se) Secundair Onderwijs vierde graad BSO Secundair Onderwijs voorbereidend jaar Hoger Onderwijs Secundair Onderwijs Specialisatiejaren BSO Secundair Onderwijs 2 e kwalificatie 3 e graad Andere studiemogelijkheden Opleidingen

12 Het Hoger Onderwijs BaMa-structuur

13 Het Hoger Onderwijs- BaMa toelatingsvoorwaarden Diploma secundair onderwijs of Diploma hoger onderwijs korte type volledig leerplan Diploma hoger onderwijs sociale promotie Gelijkwaardig buitenlands diploma of getuigschrift

14 Studiepunten 1 studiepunt = 25 à 30 uren studieactiviteiten 1 jaar studeren = 60 studiepunten 1 vak = minstens 3 studiepunten Bachelor = 180 studiepunten Master = ten minste 60 studiepunten Het Hoger Onderwijs enkele begrippen

15 Het Hoger Onderwijs BaMa-structuur

16 Professionele bachelor 180 studiepunten (3 jaar) ingedeeld in 10 studiegebieden beroepsgericht – specifieke opleidingen minder theoretisch – meer praktijkgericht

17 Professionele bachelor 10 studiegebieden Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen Onderwijs Sociaal-agogisch werk

18 Professionele bachelor Enkele voorbeelden van afstudeerrichtingen in industriële wetenschappen en technologie

19 Verder studeren na professionele bachelor BaNaBa: Bachelor na bachelor – ten minste 60 studiepunten eventueel mits voorbereidingsprogramma (te bepalen door instelling) Schakelprogramma naar Master: ten minste 45 en ten hoogste 90 studiepunten

20 Academische bachelor en master Hogeschool: hoofdzakelijk toegepast onderzoek  het werken in het arbeids- en toepassingsveld vooruit helpen Universiteit: hoofdzakelijk fundamenteel onderzoek  de wetenschap zelf vooruit helpen Academische bachelor en master : theoretischer en abstracter dan professionele bachelor

21 Academische bachelor en master Hogescholen Bachelor: 180 studiepunten (3 jaar) aansluitende master: minimum 60 studiepunten (+ masterproef) ingedeeld in 10 studiegebieden

22 Academische bachelor en master Hogescholen 10 studiegebieden Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen Productontwikkeling Toegepaste taalkunde

23 Academische bachelor en master Enkele voorbeelden van masteropleidingen aan de hogescholen in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

24 Academische bachelor en master Universiteiten Bachelor: 180 studiepunten (3 jaar) aansluitende master: minimum 60 studiepunten (+ masterproef) ingedeeld in 19 studiegebieden – 10 domeinen

25 Academische bachelor en master Universiteiten 10 domeinen Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en Letterkunde Criminologische wetenschappen, Rechten Economische en Toegepaste economische wetenschappen en Verkeerskunde Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte Medische en Paramedische wetenschappen Pedagogische wetenschappen en Psychologie Politieke en Sociale wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste wetenschappen Wetenschappen

26 Academische bachelor en master Universiteiten Enkele voorbeelden van masteropleidingen aan de universiteiten in het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen

27 Verder studeren na master MaNaMa: Master na master – minstens 60 studiepunten eventueel met voorbereidingsprogramma Postgraduaten (andere korte of langere voortgezette opleidingen)

28 Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) -Voorbereiding beroep -Minder theoretisch dan professionele bachelor -90 of 120 studiepunten -diploma van gegradueerde -in Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), uitzondering Verpleegkunde -mogelijkheid tot verkorte professionele bachelor

29 HBO5 Verpleegkunde -3 jaar -5 opeenvolgende modules -2 instapmomenten per jaar (1september en 1 februari) -in school voltijds Secundair Onderwijs -ook toelating mogelijk na slagen in toelatingsproef -mogelijkheid verkorte professionele bachelor Verpleegkunde -diploma ook te behalen via examencommissie

30 HBO5 Centra Volwassenenonderwijs -2 jaar (afhankelijk van de opleiding) -modulair -dag- en avondonderwijs -gecombineerd onderwijs

31 Studiegebieden HBO5 Centra Volwassenenonderwijs BiotechniekBiotechniek GezondheidszorgGezondheidszorg Handelswetenschappen en BedrijfskundeHandelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële wetenschappen en TechnologieIndustriële wetenschappen en Technologie Sociaal-agogisch werkSociaal-agogisch werk Specifieke LerarenopleidingSpecifieke Lerarenopleiding

32 Lerarenopleiding De specifieke lerarenopleidingDe specifieke lerarenopleiding -opleiding aan een hogeschool, universiteit of centrum voor volwassenenonderwijs na vakinhoudelijke opleiding -60 studiepunten -diploma van leraar (bvb lesgeven in de hogere graden SO) De geïntegreerde lerarenopleidingDe geïntegreerde lerarenopleiding -bacheloropleiding aan een hogeschool -180 studiepunten -diploma van bachelor in het kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs

33 Secundair-na-Secundair: Se-n-Se -1 jaar of 2 semesters -2 instapmomenten:1september en 1 februari -korte opleidingen 3 e graad TSO en KSO -sterk beroepsgericht -in secundaire scholen -certificaat -toelating binnen hetzelfde studiegebied na 6 SO -toelating vanuit ander studiegebied mits toelatingsklassenraad -zonder diploma SO: toelatingsproef of toelatingsklassenraad EVC EVK -mogelijkheid vrijstelling programmaonderdelen EVC of EVK

34 Secundair Onderwijs: Se-n-Se Se-n-Se TSO Se-n-Se KSO -audiovisuele vormgeving -audiovisuele vormgeving -grafische vormgeving -grafische vormgeving

35 Secundair Onderwijs vierde graad BSO -2 jaar -Modevormgeving -Plastische Kunsten -in afbouw vanaf 2012-2013

36 Secundair Onderwijs voorbereidend jaar op Hoger Onderwijs -1jaar -voorbereiding op studierichtingen met bijzondere toelatingsvoorwaarden bvb toelatingsexamen

37 Secundair Onderwijs voorbereidend jaar op Hoger Onderwijs -bijzondere wetenschappelijke vorming -bijzondere beeldende vorming -bijzondere muzikale vorming -bijzondere vorming dans -bijzondere vorming woordkunst-drama -voorbereidende divisie van de Koninklijke Militaire School

38 Secundair Onderwijs 2 e kwalificatie 3 e graad -na 3 e graad ASO BSO TSO of KSO -opnieuw starten in een 1 e of 2 e jaar (onder bepaalde voorwaarden) van de 3 e graad met oog op behalen bijkomende kwalificatie

39 Andere studiemogelijkheden Secundair Volwassenenonderwijs Deeltijds Kunstonderwijs Syntra-opleidingen VDAB-opleidingen Opleidingen tot uniformberoepen Kerkelijk Hoger Onderwijs Privé-onderwijs Studeren en stage lopen in het buitenland Open Universiteit Examencommissies

40 Andere studiemogelijkheden Secundair Volwassenenonderwijs -avond-, dag- en weekendonderwijs -centra voor volwassenenonderwijs -modulair -contactonderwijs of gecombineerd onderwijs -enkele voorbeelden

41 Andere studiemogelijkheden Deeltijds Kunstonderwijs enkele voorbeelden:

42 Andere studiemogelijkheden Syntra-opleidingen -Ondernemersopleiding -Voltijdse dagopleiding -Leertijd enkele voorbeelden:

43 Andere studiemogelijkheden VDAB-opleidingen van één-dagscursussen tot langlopende opleidingen voor werkzoekenden en werknemers

44 Andere studiemogelijkheden Opleidingen tot uniformberoepen -Defensie www.mil.bewww.mil.be -Politie www.jobpol.bewww.jobpol.be Toelatingsprocedure

45 Andere studiemogelijkheden Kerkelijk Hoger Onderwijs -Rooms-katholieke Godsdienst -Protestantse Godsdienst Taak als bedienaar of onderwijsberoepen

46 Andere studiemogelijkheden - Privé-onderwijs - Studeren en Stage lopen in het buitenland - Open Universiteit: http://www.openuniversiteit.be/http://www.openuniversiteit.be/ - Examencommissies

47 Nog een tip … Studietoelagen Inkomensvoorwaarden Nationaliteitsvoorwaarden Studievoorwaarden Enkel met een diplomacontract voor een geaccrediteerde opleiding Niet voor bachelor-na-bachelor of master-na-master Een generatiestudent heeft volgende studietoelagekredieten: 2 bachelorkredieten, 1 masterkrediet, 1 krediet voor een voorbereidingsprogramma, 1 krediet voor een schakelprogramma, 1 krediet voor een specifieke lerarenopleiding 1 jokerkrediet (60 punten voor volledige studieduur) www.studietoelagen.be

48 Of … werk zoeken … ? www.vdab.be www.vdab.be/cobra Beroepenfiches Beroepenfilms Beroepsoriëntatie Beroepstesten Informeer je goed … ziekenfonds, vakbond …

49 Tenslotte … kiezen en beslissen is niet altijd makkelijk maar wel erg belangrijk dus: informeer je goed vraag hulp aan je leerkrachten of CLB Veel succes !!!


Download ppt "In vogelvlucht … Het keuzeproces Waar informatie zoeken Verschillende mogelijkheden Of werk zoeken …?"

Verwante presentaties


Ads door Google