De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transparantie bij evaluatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transparantie bij evaluatie"— Transcript van de presentatie:

1 Transparantie bij evaluatie
Marleen Wastiau (HUB) Toon Boon (K.U.Leuven)

2 Inleiding (1): VOOR beroepsprocedures
Achtergrond voor beslissing : - gebrekkige interne procedures? - lange rechtsgang Bijgevolg : weinig procedures, maar… (Veel te) Korte termijnen met verplicht intern beroep + nieuwe rb.

3 Inleiding (2): TEGEN beroepsprocedures
Neveneffect van juridisering van de relatie tussen student en docent Procedures staan vaak een goed gesprek/verstandhouding in de weg Procedurevoordeel kan op termijn tot nadeel voor student leiden (marginale toetsing ≠ gelijk krijgen ten gronde) Medestanders worden tegenstanders

4 Inleiding (3): voor en tegen beroepsprocedures
Door transparantie procedures zoveel mogelijk vermijden!

5 Transparantie in elke stap:
OVERZICHT Voorbereiding in ECTS Tussentijds in academiejaar Examenmoment zelf Nabespreking en nazorg Informele communicatie? Beroepsprocedure

6 Transparantie: voorbereiding in ECTS-fiche
Regels moeten kenbaar zijn bij aanvang van academiejaar: In ‘t bijzonder (cf. rechtspraak): - examentijdstippen; - examenvormen; - wegingen tussen componenten; - wie evalueert; - verplichte aanwezigheid;

7 Transparantie: tussentijds in academiejaar
Belang van evaluatie tijdens academiejaar: Duidelijk tussentijds evaluatiesysteem Student duidelijk maken of hij al dan niet goed bezig is Feedback geven zodat bijsturing nog mogelijk is Geen tegenstrijdigheid tussen tussentijdse en eindevaluatie Oppassen voor verkeerde of tegenstrijdige signalen (spanningsveld begeleider-beoordelaar)

8 Transparantie: examenmoment zelf
Schriftelijk vs. mondeling (inkijkrecht/mogelijkheid getuige) Modelantwoord / Essentiële elementen oplijsten Bewaren materiaal Afspraken bij meerdere evaluatoren

9 Transparantie: nabespreking en nazorg
Student heeft recht op kopie van examen Studenten kunnen kopijen onderling vergelijken Motivatie van beoordeling staat centraal

10 Transparantie: informele communicatie?
Doordachtheid cijfer vs. materiële vergissing; Raad : twijfel zaaien = uitleg in voordeel van student

11 Transparantie: beroepsprocedure
Nauwkeurig aanleveren van informatie door docent is belangrijk Aandacht voor de ‘beleving’ van de docent die zich moet ‘verdedigen’

12 Interactie met publiek
Vragen…


Download ppt "Transparantie bij evaluatie"

Verwante presentaties


Ads door Google