De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitbreiding transportcapaciteit in Noord-Holland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitbreiding transportcapaciteit in Noord-Holland"— Transcript van de presentatie:

1 Uitbreiding transportcapaciteit in Noord-Holland
Informatieavond 150kV-kabelverbinding tussen de stations Oterleek en Westwoud Uitbreiding transportcapaciteit in Noord-Holland Leon Römer, Programma Manager TenneT Blokker, 27 oktober 2009 Versie 0.4

2 Programma Introductieavond
19:00 – 19:05 Welkom en toelichting avondprogramma (TenneT) 19:05 – 19:25 Noodzaak nieuwe verbinding (TenneT) 19:25 – 19:50 (Nuon Tecno) 19:50 – 20:00 Koffie 20:00 – 20:15 Vragen (TenneT/Nuon Tecno) 20:15 – 21:00 Gelegenheid bekijken tracé

3 Wie is TenneT? Op grond van de Nederlandse elektriciteitswet is TenneT in 1998 aangewezen als onafhankelijk beheerder van het landelijke hoogspanningstransportnet Origineel verantwoordelijk voor het transportnet voor 220 en 380 kV. Vanaf 2008 ook verantwoordelijk voor het 110 en 150 kV transportnet Nederlandse staat 100% aandeelhouder

4 Wat doet TenneT? Leveringszekerheid; bewaken en borgen de continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening Beheer transportnet; beheren volledige hoogspanningsnet vanaf 110KV Aansluiten; op onpartijdige wijze beschikbaar stellen van het transportnet en de individuele transporten Balanshandhaving; afstemmen van vraag = aanbod Internationaal transport; verzorgen van veiling van import- en exportcapaciteit in de West-Europese markt Marktfacilitering; beschikbaar stellen systemen en diensten te ondersteuning van de marktwerking

5 Waarom een nieuwe 150kV-verbinding tussen Oterleek en Westwoud
Op basis van het belastingonderzoek blijkt dat de komende jaren krapte ontstaat in de transportcapaciteit in de regio Noord-Holland. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de groeiende verbruik van elektriciteit door particulieren en de behoefte aan aanvullende transportcapaciteit voor nieuwe aansluitingen. TenneT heeft een wettelijke verplichting voor het 150KV-net op basis van de netcode: “Bij een enkelvoudige storing is een onderbreking van maximaal 10 minuten met een maximale belasting van 100 MW toegestaan;” (Bron: Netcode 4 september 2007, artikel ) Kortom: een nieuwe verbinding is nodig om overbelasting en daarmee storingen te voorkomen.

6 Rollen van betrokkenen
De onderstaande partijen en belanghebbenden zijn de aankomende jaren betrokken bij het realiseren van de 150kV-kabelverbinding tussen de stations Oterleek en Westwoud. TenneT Nuon Tecno Eigenaren en pachters Omwonenden Gemeenten, Provincies en landelijke overheid Controlerende instanties (Ministerie EZ, Energiekamer) Nauwe samenwerking tussen de betrokkenen essentieel om te komen tot een goede en efficiënte realisatie te komen.

7 Waarom TenneT en Nuon? Op basis van de E-wet is TenneT per 1 januari 2008 beheerder van alle hoogspanningsnetten vanaf 110KV Om de netten optimaal te kunnen beheren, wil TenneT ook het eigendom verwerven. Deze eigendomsoverdracht is op 1 november. Nuon heeft jarenlange ervaring met het hoogspanningsnet in Noord-Holland. Deze kennis is essentieel voor correct en tijdig realiseren van deze verbinding. TenneT is eindverantwoordelijk. Daarom bundelen TenneT en Nuon hun krachten om het project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

8 Doorlopen traject / Status
Noodzaak voor een nieuwe verbinding vastgesteld Studie uitgevoerd ten aanzien van de haalbaar van een nieuwe verbinding, met daarin: 4 alternatieve routes voor de kabel Afstemming met overheden Conclusie: meest haalbare en efficiënte tracé langs bestaande hoogspanningstraject Opdracht uitgegeven voor het definitief vaststellen van het tracé en bijbehorende ontwerp

9 De nieuwe verbinding tussen Oterleek en Westwoud
Ruim 20 kilometer ondergrondse kabel die op tientallen plaatsen bestaande auto- en waterwegen kruist.

10 Programma Introductieavond
19:00 – 19:05 Welkom en toelichting avondprogramma (TenneT) 19:05 – 19:25 Noodzaak nieuwe verbinding (TenneT) 19:25 – 19:50 Vervolgtraject (Nuon Tecno) 19:50 – 20:00 Koffie 20:00 – 20:15 Vragen (TenneT/Nuon Tecno) 20:15 – 21:00 Gelegenheid bekijken tracé


Download ppt "Uitbreiding transportcapaciteit in Noord-Holland"

Verwante presentaties


Ads door Google