De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van cultuur in hulpverlening en projecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van cultuur in hulpverlening en projecten"— Transcript van de presentatie:

1 De rol van cultuur in hulpverlening en projecten
Christelijk Platform Oost-Europa De rol van cultuur in hulpverlening en projecten Anke van Vlastuin – Secretaris Stichting Charité Anke van Vlastuin heeft voor OM in Rusland (Siberië, Novosibirsk) gewerkt en Russisch gestudeerd. Momenteel heeft zij een eigen bedrijf: Uw Kompas. Voor dit bedrijf begeleidt zij bedrijven en organisaties zaken te doen met Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Ga naar voor informatie m.b.t. een cursus Russisch, vertaalwerk, business matching, etc.

2 Bewegen tussen twee culturen is een verrijking
Christelijk Platform Oost-Europa Stelling: Bewegen tussen twee culturen is een verrijking

3 Cultuur Christelijk Platform Oost-Europa Ui-model
Buitenste laag: wat je ziet. Prullenbakken, eten en drinken. Binnenin: onzichtbare normen en waarden. Kern: identiteit Cultuur heeft invloed op levensgeschiedenis, opvoeding, socialisatie, gewoonten, tradities, referentiekader van opvattingen, waarden en normen

4 - Christelijk Platform Oost-Europa
In grofmazige culturen – ook wel ik-cultuur genoemd - gelden algemene gedragsregels die ieder op zijn manier in zijn eigen situatie moet toepassen. Grofmazige culturen kenmerken zich door persoonlijke vrijheid (je maakt zelf uit wat goed en slecht is) en verantwoordelijkheid. Ook gelijkheid, persoonlijke ontplooiing en kleine verschillen in rollen en taakverdeling tussen vrouwen en mannen spelen er een rol. In westerse landen, zoals Nederland, is er sprake van een grofmazige cultuur In fijnmazige culturen - ook wel wij-cultuur genoemd - is er een gedetailleerde structuur van regels die zoveel mogelijk voorschrijven hoe ieder zich moet gedragen. Fijnmazige culturen kenmerken zich door gehoorzaamheid aan waarden en groepsregels, zoals die met name in de familie gelden. Bij een fijnmazige cultuur zie je dat zaken als aanzien en schaamte een grote rol spelen. In niet-westerse landen is er sprake van een fijnmazige cultuur F-cultuur: groepsgevoel, externe remmingen, wat je niet ziet, is er niet. Korte termijn planning. G-cultuur: individualistisch, interne remmingen, feiten zijn feiten, lange termijn planning

5 TOPOI-model Taal: verbaal en non-verbaal
Christelijk Platform Oost-Europa TOPOI-model Taal: verbaal en non-verbaal Ordening: welke bril heb je op? Personen: wie ben je en hoe is onderlinge relatie? Organisatie: kader, machtsverhouding Inzet: motieven, beweegredenen Taal: wij durven ‘nee’ te zeggen. Handen schudden? Ordening: je bril wordt bepaald door je eigen waarden en normen en gewoontes. Personen: wees je bewust van vooroordelen Organisatie: hoe belangrijk is tijd voor jou? Hier ontstaat snel miscommunicatie, omdat men niet weet wat te verwachten Inzet: ons beoogde effect kan verschillen met dat van de ander.

6 Interculturele competenties:
Christelijk Platform Oost-Europa Interculturele competenties: • Kennis van eigen culturele bagage • Kennis van andere culturen • Onbevooroordeeld – open houding • Erkennen dat wat je weet subjectief en individueel van aard is • Bewustzijn van blinde vlekken

7 Oost-Europa/Rusland 70 jaar communisme Sterke leiders, hiërarchisch
Christelijk Platform Oost-Europa Oost-Europa/Rusland 70 jaar communisme Sterke leiders, hiërarchisch Orthodox Collectivisme Economische achterstand Men heeft graag sterke leiders: Poetin, Loekashenko. Dit zie je ook in het kerkelijk leven. Orthodox: schaamte. Minder structuur dan bij ons. Economie: in 20 jaar bijna op ons niveau. Eerst geen telefoon, nu duur mobiel.

8 Aanbevelingen luisteren openstaan voor ideeën van anderen respect
Christelijk Platform Oost-Europa luisteren openstaan voor ideeën van anderen respect diplomatie zelfkritiek genuanceerd zijn duidelijk zijn humor, heel veel humor Duidelijk zijn: je mag jezelf blijven. Daarnaast: Oost-Europa verandert, leert het om efficiënt te werken en om zich aan afspraken te houden.


Download ppt "De rol van cultuur in hulpverlening en projecten"

Verwante presentaties


Ads door Google