De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplantoelichting derde graad verzorging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplantoelichting derde graad verzorging"— Transcript van de presentatie:

1 Leerplantoelichting derde graad verzorging
Leerplantoelichting derde graad verzorging Brugge 2013 1

2 Bedoeling van leerplantoelichting
Kennismaken Leren in samenhang Studierichtingsprofiel Geïntegreerd leerplan hanteren Servicedocument raadplegen Componentgebonden afsluiten DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

3 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Kennismaken DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

4 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Kennismaken Drie begeleiders zie ook websites begeleiding, personenzorg (huishoudkunde) (opvoedkunde) (verzorging) DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

5 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Kennismaken Wie ben jij? Vanuit welke school kom je? Welk vak of component geef je binnen studierichting verzorging? Eerste indruk: wat valt goed mee? Waar heb je het, nu nog, moeilijk mee? Waarover wil je vandaag zeker meer te weten komen? DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

6 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Leren in samenhang DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

7 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Historiek 1995: verzorging werd opgestart als samenvoeging van kinderverzorging en gezins- en sanitaire hulp: vakgebonden leerplan 2012: nieuw geïntegreerd leerplan 2014: bijgestuurd leerplan DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

8 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Waarom vernieuwen? Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld … Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme … DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

9 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven)
En de consequenties voor het onderwijzen Belang van het brein Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’ Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect Belang van het leren van verschillende leerstrategieën DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

10 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
4 april 2017 Ik leer %van wat ik lees 20% van wat ik hoor 30% van wat ik zie 50% van wat ik zie en hoor 70% van wat ik bespreek 80% van wat ik doe 90% van wat ik uitleg of toon (William Glaser) DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 10

11 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Visie op leren Leren handelen centraal stellen (gedrag) = doen met verstand, belang van herhaling (mits bijsturing) in leerkrachtige situaties Geloof in groei van leerlingen (relatie 2de – 3de graad) Belang van leren in samenhang DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 11

12 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
4 april 2017 Visie op leren Competentieontwikkelend leren (verbond): Competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes in welbepaalde situaties ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie Daarom: samenhang algemene doelstellingen (AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV, K&V&A) + samenhang met doelstellingen basisvorming DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 12 12 12

13 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Niet vergeten De leraar doet ertoe! Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

14 Uitgangspunten bso personenzorg
Uitgangspunten bso personenzorg 2de graad vv = zelfzorg, leerlingen kunnen maar voor anderen zorgen wanneer ze eerst hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen = mantelzorg waarbij leerlingen de diversiteit aan behoeften en wensen bij gezonde mensen leren kennen en ondersteunen 3de graad vz = professionele zorg en begeleiding bieden rekening houdend met de individuele gebruikers DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 14

15 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Studierichtingsprofiel verzorging DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

16 Studierichtingsprofiel verzorging
Studierichtingsprofiel verzorging Zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen vanuit een holistische, dynamische en emancipatorische mensvisie Functioneren als lid van een team binnen een organisatie Behalen van beroepskwalificatie = verzorgende Oriënteren op zorgkundige of begeleider in de kinderopvang DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 16 16

17 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Visie binnen leerplan Vertrekken vanuit christelijk mensbeeld (respect en omgaan met ethische problemen) In verbondenheid Op verantwoordelijke wijze Totaalvisie op zorg en begeleiding vertrekkende vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 17

18 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Wat na de 3de graad vz? Doorstromen naar 7 kinderzorg of 7 thuis- en bejaardenzorg /zorgkundige of HBO 5 –verpleegkunde Doorstromen naar 7 organisatieassistentie (indirecte zorg) Op de arbeidsmarkt als verzorgende (Vlaams decreet 18 juli betreffende zorg- en bijstandsverlening, beroepsprofiel verzorgende van de SERV) DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 18

19 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
4 april 2017 Relatie 2de –3de graad Op het einde van de rit kunnen leerlingen 3 verschillende trajecten concretiseren: Verzorging – voeding Verzorging TBZ/zorgkundige Verzorging – voeding Verzorging Kinderzorg Verzorging – voeding Organisatiehulp Organisatieassistentie DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 19 19

20 Relatie 2de – 3de graad: ‘Groei’
4 april 2017 Relatie 2de – 3de graad: ‘Groei’ Competenties Algemene doelstellingen Algemene doelstellingen Competenties Tweede graad Derde graad Derde graad 1ste leerjaar 2de leerjaar 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar leerplandoelstellingen leerplandoelstellingen leerplandoel-stellingen DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 20 20

21 Competenties en settings 3de graad vz
Competenties en settings 3de graad vz C1-Als verzorgende binnen het kader van de zorg en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie C2.1-Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg verlenen vanuit een totaalvisie Woonzorg: woonzorgcentra gezinszorg DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 21

22 Competenties en settings 3de graad vz
Competenties en settings 3de graad vz C2.2-Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als begeleider in de kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie Kinderopvang van baby’s en peuters: Groepsopvang Gezinsopvang Opvang aan huis Buitenschoolse kinderopvang DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 22

23 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
2de graad de graad Algemene doelstellingen: binnen een welomschreven opdracht: 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie 3 binnen een klasgroep in groep werken 4 gezondheid en welzijn 5 ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 6 maaltijden plannen, voorbereiden, bereiden 7 zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 zorg dragen voor linnen 9 oriënteren op beroepen binnen directe en indirecte zorg en studiekeuze Algemene doelstellingen: binnen een welomschreven opdracht: 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie 3 in groep team/organisatie werken 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn 5 (ped)agogisch handelen 6 indirecte zorg verlenen 7 oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- en/ loopbaan DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 23

24 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
2de graad de graad Context Doelgroepen Medeleerlingen Gezonde kinderen 2,5- 10 jaar Gezonde volwassenen Context Doelgroepen Gezonde kinderen 0 – 12 jaar (basis: 3 mnd – 3 jaar) Volwassen gebruikers die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 24

25 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
2de graad de graad Eenvoudige situaties Opdrachten Met lage moeilijkheidsgraad Aan de hand van duidelijke instructies Onder directe begeleiding van de leraar Eenvoudige situaties Zorg- en opvangsituaties Gezondheidstoestand van de gebruiker is stabiel Geen acute veranderingen te verwachten Weinig tot geen problemen in communicatie Opdrachten/handelingen Eenvoudig Volgens duidelijke instructies Op basis van gegeven werkplan / zorgplan / protocol In team / organisatie DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 25

26 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Enkel 3de graad Mate van verantwoordelijkheid Leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke Hij/zij signaleert veranderingen / tekens en meldt deze aan de verantwoordelijke Hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen en vraagt om hulp Hij/zij rapporteert aan de verantwoordelijke Complexe situaties = onder directe begeleiding DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

27 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Lessentabel DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

28 Geïntegreerd leerplan
DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

29 Vakoverschrijdend geïntegreerd leerplan
- veronderstelt een vakoverschrijdende planning volgens gekozen ordeningskader door interdisciplinair team min 3 u AD4, min 3 u AD5, min 1 u AD6, min 10 u stage rekening houden met schoolcontext: lokalen, aantal lln, stages, studiebezoeken, projecten, thema’s … DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

30 Stage 10 wekelijkse lesuren
Geen aparte stagedoelstellingen Logistiek is eerste groeifase in de leerlijn (stage en les) 1ste leerjaar: 5 u/week woonzorgcentra en 5 u/week kinderopvang (groepsopvang bij voorkeur) 2de leerjaar: 10 u/week in woonzorg (woonzorgcentra en gezinszorg) en in kinderopvang DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 30

31 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Staat op Leerplanfiche leerplannummer 2012/034 Omschrijving Leerplan geldig voor de studierichting Verzorging voor de derde graad bso Leerplan (PDF-formaat) Word (2003) Excel (2003) Bijlage bij dit leerplan Servicedocument bij het leerplan PDF-Formaat geldig van 1 september 2012 studierichtingen die dit leerplan gebruiken: Verzorging Ontwerpversie DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

32 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Hoe leerplan lezen? Competenties Algemene doelstelling met context (doelgroepen en situaties) en toelichting (beginsituatie,derde graad, specialisatiejaren en duiding) Ordening via tussentitels Leerplandoelstelling met onderliggende doelen, toelichting en samenhang met andere lpd van het specifiek gedeelte DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 32

33 Hoe leerplan lezen? AD 7 Oriënteren op beroepen binnen de directe zorg/begeleiding en voorbereiden op verder studeren AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren AD 1 Kwaliteitsbewust handelen DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

34 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Leerplan Verplicht te volgen Belang van de werkwoorden (zie lijst achteraan in leerplan) zowel voor het onderwijzen, het leren als voor het evalueren H = herhaling tweede graad Gebruiker: algemene term Elke AD vindt plaats binnen een welomschreven opdracht DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 34

35 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
AD 1 Kwaliteitsbewust handelen Visie 1.1 Vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie handelen in tot de gebruiker en zijn omgeving 1.2 De kernelementen van het project de missie van een zorginstelling/organisatie en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd in de dagelijkse zorg- en/of begeleidingscontext exploreren en aanwenden DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 35

36 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 1.3 Respectvol handelen: respectvol omgaan met zichzelf, met anderen , met materialen en benodigdheden èn loyaal zijn aan medeleerlingen, klas, school, team, zorginstelling/organisatie 1.4 Methodisch handelen: informeren, plannen, uitvoeren en evalueren 1.5 Milieubewust handelen volgens de geldende richtlijnen 1.6 Veilig handelen volgens de geldende richtlijnen 1.7 Ergonomisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.8 Hygiënisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.9 Economisch handelen volgens de geldende richtlijnen DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 36

37 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 1.10 Observeren, interpreteren, registreren en rapporteren 1.11 Reflecteren over kwaliteitsbewust handelen DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 37

38 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Toepassingsgebied: eenvoudige gesprekken in 1-1 relatie 1 Ondersteunende gesprekken voeren met gebruikers en hun sociaal netwerk. 2 Functionele gesprekken voeren met de gebruikers en hun sociaal netwerk. 3 Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren met leraren, mentor, verantwoordelijke… 4 Rapporteren aan een verantwoordelijke DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 38

39 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Visie 2.1 Verschillende elementen van het communiceren en de eigen communicatie situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden Vlot communiceren 2.2 Vlot en respectvol communiceren in 1-1 relatie 2.3 Vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 2.4 De eigen communicatie afstemmen Reflecteren 2.5 Over de eigen communicatie reflecteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 39

40 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken Toepassingsgebied 1 Werken in een organisatie 2 Communiceren in team en werken in een team 3 Deelnemen aan teamoverleg 4 Samenwerken met andere zorgverleners/begeleiders 5 Vergaderen binnen de eigen klasgroep – een team DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 40

41 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken 3.1 Verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren, toelichten en aanwenden binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden Organisatie 3.2 Werken in een zorginstelling/organisatie Vlot communiceren 3.3 Vlot en respectvol communiceren in team 3.4 Vlot communiceren in team en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 De eigen communicatie in team afstemmen 3.6 Bij het realiseren van een gedelegeerde teamopdracht samenwerken Reflecteren 3.7 Over het werken in team en in een organisatie reflecteren DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 41

42 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Ordening! Gebaseerd op ICF schema (= bio psycho sociale manier van kijken naar het menselijk functioneren) van de WHO en gezondheidspatronen van Gordon (idem tweede graad en is een ordeningsysteem) Patronen kaderen binnen studierichtingsprofiel en KB 78 en decreet zorg en bijstand èn Kind en gezin Ordening past binnen de visie van een holistisch dynamisch en emancipatorisch mensbeeld en totaalzorg Ordening is altijd kunstmatig dus samenhang bevorderen met alle andere AD’s! DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 42

43 ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren
ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren Ziekte of aandoening bouw en werking van het lichaam mentale functies leeftijd, geslacht, levensstijl individuele achtergrond het handelen van de mens = gezondheidsgedrag of patroon deelname aan het maatschappelijk leven klimaat, geluid, sociale normen, fysieke en sociale omgeving DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 43

44 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Gezondheidspatronen in AD4 Gezondheidsbeleving en instandhouding Voeding en stofwisseling Uitscheiding Activiteiten Slaap en rust Waarneming en cognitie Seksualiteit en voortplanting DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 44

45 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn AD 4 Gezondheidspatronen die in andere AD’s aan bod komen 8. Zelfbeleving zie AD1, 2 en 5 9. Rol en relatie zie AD1 en 5 10. Stressverwerking zie AD1 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 45

46 AD 4 Per patroon zelfde indeling
Betekenis / duiding van patroon Functioneren van de gezonde gebruiker (anatomie en fysiologie) Zorg dragen voor gezondheidsbeleving en instandhouding (preventie) Veranderingen / tekens observeren en signaleren In concrete situaties relevante info ivm ziektes opzoeken en aanwenden Zorg dragen voor het menselijk functioneren (ADL ondersteuning) DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

47 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Visie 4.1 Begrippen gezondheid en welzijn toelichten en aanwenden 4.2 Organisatie van kinderopvang en woonzorg toelichten! 4.3 Exploreren en toelichten waar gebruikers met hulpvragen rond gezondheid en welzijn in eigen regio terechtkunnen DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 47

48 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Eerste hulp 4.4 EHBO noodsituaties herkennen en accuraat optreden binnen professionele situaties omwille van de professionele situatie is het belangrijk dat leerlingen weten dat en hoe ze een verantwoordelijke moeten raadplegen deze doelstelling uitwerken in relatie tot de verschillende gezondheidspatronen DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 48

49 DBP Brugge- leerplantoelichting 3e graad Verzorging
AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Eerste gezondheidspatroon Gezondheidsbeleving en instandhouding (gezondheidsgedrag) 4.5 Kenmerken mbt gezondheidsbeleving en instandhouding verduidelijken mbt de gebruiker (gezondheidsdoelstellingen van de overheid en de bijhorende preventieacties voor burgers) 4.6 Aan concrete projecten en /of acties participeren (in woonzorg en/of kinderopvang) Voorbeeld vaccinatiecampagne – – - noknok (geestelijke gezondheid voor 2de graad) DBP Brugge- leerplantoelichting 3e graad Verzorging 49

50 DBP Brugge- leerplantoelichting 3e graad Verzorging
AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Gezondheidsbeleving en instandhouding 4.7 Veranderingen/tekens (zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel vlak als m.b.t. omgevingsfactoren) m.b.t. gezondheidsbeleving en instandhouding observeren en signaleren 4.8 In concrete situaties relevante info mbt aandoeningen en ziektes ivm gezondheidsbeleving en instandhouding, vinden, selecteren en aanwenden DBP Brugge- leerplantoelichting 3e graad Verzorging 50

51 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Gezondheidsbeleving en instandhouding 4.9 Zorg dragen voor het menselijk functioneren ivm gezondheidsbeleving en instandhouding: inname medicatie belang vaccinaties infecties voorkomen DBP Brugge- leerplantoelichting 3e graad Verzorging 51

52 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Van leerplandoelstelling 4.10 tot en met 4.35 worden de gezondheidspatronen behandeld. Reflecteren 4.36 Over het zorgend handelen reflecteren Voorbeeld vaccinatiecampagne – – - noknok (geestelijke gezondheid voor 2de graad) DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 52

53 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen Toepassingsgebied 1 Aanwenden van een kader om gedrag en sociale interacties te duiden. 2 Agogisch omgaan met de gebruikers: zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid de normale ontwikkeling van kinderen/het verouderingsproces van volwassenen verduidelijken en toelichten ontwikkelingsstimulerend/belevingsgericht handelen tijdens het zorg dragen voor het menselijk functioneren DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 53

54 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen Toepassingsgebied 3 Agogisch omgaan met de gebruikers in groep: begeleiden van een activiteit met een kleine groep kinderen participeren aan een groepsactiviteit bij gebruikers exploreren van het sociaal netwerk van gebruikers DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 54

55 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen VISIE 5.1 Een kader om gedrag en sociale interacties te duiden toelichten en aanwenden. 5.2 Gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden. 5.3 Begrippen m.b.t. ontwikkeling verduidelijken, DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 55

56 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen IK ALS VERZORGENDE/BEGELEIDER 5.4 Een emotie, gedachte, intentie, gedrag/handeling in relatie tot de gebruiker herkennen en expressief uitdrukken. DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 56

57 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OMGAAN MET KINDEREN INVULLING GEVEN AAN DE PEDAGOGISCHE RELATIE 5.5 Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen 5.6 Elementen in de pedagogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden. DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 57

58 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen ONTWIKKELINGSSTIMULEREND HANDELEN 5.7 In functie van het ontwikkelingsstimulerend handelen mijlpalen in de ontwikkeling van het kind verduidelijken en toelichten. 5.8 Ontwikkelingsstimulerend handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren. DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 58

59 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OMGAAN MET KINDEREN IN GROEP 5.9 Het omgaan met kinderen in groep exploreren Aan een groepsactiviteit begeleid door een begeleider participeren Een activiteit bij een kleine groep kinderen begeleiden. DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 59

60 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OUDERWERKING 5.12 Het belang van contacten met ouders /opvoedings- verantwoordelijken / andere personen in de kinderopvang exploreren. DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 60

61 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN INVULLING GEVEN AAN DE AGOGISCHE RELATIE 5.13 Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van volwassenen/ouderen (= belevingsgericht handelen) Elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden. DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 61

62 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN INVULLING GEVEN AAN DE AGOGISCHE RELATIE 5.15 In functie van het zorg dragen het verouderingsproces van de volwassene/oudere verduidelijken en toelichten Belevingsgericht handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren van de gebruiker. DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 62

63 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN IN GROEP 5.17 Het omgaan met volwassenen/ouderen in groep exploreren Aan een groepsactiviteit bij volwassenen/ouderen participeren. DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 63

64 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen
AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen SOCIAAL NETWERK 5.19 Het belang van contacten met het sociaal netwerk van volwassene/oudere exploreren. REFLECTEREN 5.20 Over het (ped)agogisch handelen reflecteren. DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 64

65 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep Toepassingsgebied Combineren en organiseren van opdrachten op vraag van de gebruiker mbt Linnen-, interieur- en maaltijdzorg Maaltijdzorg in context van eenvoudige dagelijkse keuken(H) en de meer complexe dagelijkse keuken: gerechten, maaltijden (H), dagvoedingen Belang huishoudelijke taken voor de gebruiker! DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

66 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep Aandachtspunten Gebruik van SINNERCIRKEL= kader toepassen van 2de graad Groei naar zelfstandigheid: zelfstandig werkmodellen hanteren , routinehandelingen uitvoeren zonder werkmodel, onvoorziene omstandigheden … combineren van huishoudelijke taken binnen een bepaald tijdsbestek overleg met gebruiker, aandacht voor context DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

67 Ordening leerplandoelstellingen
AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep Ordening leerplandoelstellingen VISIE PLANNEN VOORBEREIDEN UITVOEREN NAZORG REFLECTEREN DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

68 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep VISIE 6.1 De plaats en betekenis(visie) van huishouding binnen de verschillende settings verduidelijken en toelichten 6.2 Wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers binnen verschillende settings exploreren 6.3 Vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

69 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep PLANNEN EN VOORBEREIDEN 6.4 Indirecte zorg plannen en organiseren 6.5 De maaltijdzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 6.6 De interieur- en linnenzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 6.7 Boodschappen/aankopen doen voor of met een gebruiker op basis van een met hem of haar besproken lijstje DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

70 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep UITVOEREN 6.8 Gerechten voor gebruikers/medeleerlingen bereiden, bewaren en toepassen van bereidingswijzen en technieken 6.9 Gerechten, dranken en maaltijden presenteren, inschenken, aanbieden, bedelen en samen maaltijd nemen 6.10 Vanuit de oriëntatie op materiaal/grondstof, toepassing, eigenschappen, opruimen, verluchten, reinigen, onderhouden van textiel,lokalen,keuken, leefruimten en buitenruimte met behulp van technieken DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

71 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep UITVOEREN 6.11 Materialen en benodigdheden wegbrengen, afhalen, reinigen en onderhouden 6.12 Bedden luchten, opmaken en verschonen 6.13 Voor planten en kleine huisdieren zorg dragen 6.14 Een huiselijke sfeer in leefruimten creëeren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigdheden DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

72 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep NAZORG 6.15 Zorg dragen voor de nazorg m.b.t. de indirecte zorg REFLECTEREN 6.16 Over handelen m.b.t. indirecte zorg reflecteren DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

73 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
AD 7 Oriënteren op beroepen binnen de directe zorg/begeleiding en voorbereiden op verder studeren of werken 7.1 Arbeids- (en stage)voorwaarden voor de verzorgende (in opleiding) verduidelijken en aanwenden 7.2 Verschillende beroepscontexten exploreren waarbinnen een verzorgende en de begeleider in de kinderopvang werkt 7.3 Exploreren van verschillende vormen van beroepsuitoefening binnen de context van de directe zorg, de kinderopvang en met de vereisten om deze beroepsvormen uit te oefenen 7.4 Binnen de grenzen van de eigen deskundigheid handelen 7.5 Keuzes motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingen m.b.t. werken en studeren 7.6 Eigen (competentie)groei in kaart brengen 7.7 Het belang van levenslang leren verduidelijken en toelichten DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

74 Servicedocument raadplegen
DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

75 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Servicedocument Servicedocument: ondersteunend, tipgevend, informerend … (= advies) Te lezen samen met leerplan (= verplicht) Zal regelmatig aangepast worden DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

76 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
servicedocument 1 Pedagogisch kader: zie dia’s visie op leren 2 Juridisch kader 3 Didactisch kader Leren in samenhang/integratie DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

77 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Servicedocument 3.2 Geïntegreerd werken Werken met geïntegreerde opdrachten Werken rond de samenhang les-stage 3.3 Stage 3.4 Geïntegreerde proef 3.5 Evalueren van het vak verzorging (20 uur per week) in de derde graad 3.1 Algemeen Van algemene doelstellingen naar criteria DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

78 Evalueren (behalen van de leerplandoelstellingen)
Evalueren (behalen van de leerplandoelstellingen) Evaluatie = - Autonomie van de school Verantwoordelijkheid directie en team VZ Evaluatiecriteria (kennis, vaardigheden, attitudes) SMARTI formuleren Fasen Begeleidende evaluatie Beoordelende evaluatie DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 78

79 Begeleidende evaluatie
Begeleidende evaluatie Coaching van de lerende Permanent en continu (feedback en feedforward) Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln) Los van attest DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 79

80 Reflecteren = leerplandoelstelling bij elke AD!
Reflecteren = leerplandoelstelling bij elke AD! Model van Korthagen met ervaring opdoen, terugblikken, analyseren, bijsturen, uitproberen Gaat verder en dieper dan evalueren Belang van perspectiefwissel Belang van goede zorg/begeleiding Binnen visie van leerplan en studierichtingsprofiel DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 80

81 Beoordelende evaluatie
Beoordelende evaluatie AD (102 LPD) zowel in les als stage en in hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD / cluster Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 81

82 Beoordelende evaluatie
Beoordelende evaluatie Tussentijdse evaluaties/rapport: verstaanbaar voor leerlingen en ouders wat is bereikt, wat moet er nog evolueren en hoe… Evaluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden. DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 82

83 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging
Servicedocument 3.6 Taalgericht vakonderwijs 3.7 Wenken bij de leerplandoelstellingen, overzicht bronnen/ websites 4 Organisatorisch kader 5 Bijlagen: ICF en Gordon … DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging

84 Componentgebonden afsluiten
DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging


Download ppt "Leerplantoelichting derde graad verzorging"

Verwante presentaties


Ads door Google