De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodisch handelen bij intake screeningsinstrument re-integratie WWB SZW Extra dagen 18-10-2011 Marieke Blommesteijn Gejo Duinkerken Roeland van Geuns.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodisch handelen bij intake screeningsinstrument re-integratie WWB SZW Extra dagen 18-10-2011 Marieke Blommesteijn Gejo Duinkerken Roeland van Geuns."— Transcript van de presentatie:

1 Methodisch handelen bij intake screeningsinstrument re-integratie WWB SZW Extra dagen 18-10-2011
Marieke Blommesteijn Gejo Duinkerken Roeland van Geuns Peter Wesdorp

2 Wat is zelfsturing? Zelfsturing is het proces waarbij een cliënt, met of zonder hulp van de professionals: het initiatief neemt doelen stelt acties plant acties uitvoert evalueert en reflecteert Toelichting: Zelfsturing vergt best veel van klanten. Professionals dienen dit te facilteren / versterken…. De klant meer greep laten krijgen op zijn leven. De mate van zelfsturing kan verschillen, maar de pijl geef ook de wenselijke richting aan. Als de klant zelfsturend is, is hij of zij vooral zelf aan het werk. De praktijk van werkloosheid is dat mensen deze vaardigheid juist verliezen omdat de motivatie, het geloof in eigen kunnen en het geloof in de eigen kansen afnemen.

3 De dynamiek van werkloosheid
Aanvankelijk vol goede moed Maar dan: stress, frustratie, twijfelen aan jezelf Worstelen met financiële status, rolidentiteit, eigen waarde, depressie, angst, schaamte, boosheid Afnemende sociale, werknemers-, vakvaardigheden Verlies dagstructuur, doelloosheid (verder) afnemende psychische en lichamelijke gezondheid Aangeleerde hulpeloosheid / slachtoffergedrag Wantrouwen naar overheid Suïcide / verslavingen Afnemende intentie om werk te zoeken, afnemend werkzoekgedrag, zelfversterkend effect werkloosheid Dit proces start al heel snel. Kwestie van weken. Dynamiek is aangetoond met meta-analyses. Het is dus niet (alleen) zo dat mensen die deze karakteristieken hebben eerder werkloos worden. Een baan vinden is dan een topprestatie, net zoiets als een gouden medaille voor een sporter.

4 Methodisch concept zelfsturing

5 Selectief en effectief
Middelen zijn schaars dus moeten gericht ingezet (kunnen) worden Niet iedere klant is gelijk en sommige klanten kunnen en willen meer dan anderen Klanten beoordelen op hun zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt te vraagt methodisch handelen

6 Methodisch handelen professionals
Iedere casemanager moet dezelfde klant op dezelfde manier benaderen en ‘behandelen’ Het verhaal van de klant is uitgangspunt De casemanager moet in gelijke situaties identiek handelen Voor methodisch handelen heeft de casemanager instrumenten en hulpmiddelen nodig

7 Screening en diagnose: het verschil
Interventie Diagnose instrumenten Zelfredzaam B A C E F

8 Uitgangspunten screening bij WWB
Verhaal van de klant staat centraal Motivatie en werk zoek gedrag bepalend voor zelfredzaamheid Iedereen heeft skills Ook de meeste werkenden hebben te maken met belemmeringen en problemen Werk verhinderende factoren zijn relevant

9 Doel screening bij WWB Screening moet de selectieve en effectieve inzet van re-integratie-instrumenten faciliteren door De indeling van klanten in groepen mogelijk te maken

10 Uitkomst van screening bij WWB
Screening resulteert in drie groepen Een groep klanten die op de arbeidsmarkt zelfredzaam zijn Een groep die arbeidsmarktperspectief heeft maar onvoldoende zelfredzaam is op de arbeidsmarkt Een groep die is aangewezen op zorg en/of andere trajecten voordat er (weer) arbeidsmarkt- perspectief is

11 Focus bij screening bij WWB
Screening richt zich op: De motivatie van de klant door vooral te kijken naar Het feitelijk werkzoekgedrag van de klant (in kwantiteit, intensiteit en kwaliteit) Contra-indicaties in de vorm van werkverhinderende aspecten

12 Stroomdiagram screening

13 Toepassingen screeningsinstrument
Amersfoort laat een maatwerk versie maken voor onderscheidt tussen klanten die bij klantmanagement blijven en klanten die naar arbeidsintegratie gaan Eindhoven heeft een maatwerk versie laten maken voor het selecteren van de klanten die naar het Werkleerbedrijf kunnen IJmond heeft een maatwerkversie gemaakt voor het selecteren van jongeren die voor een groepsgerichte aanpak voor het uitwerken van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) in aanmerking komen

14 Verdere activiteiten Op 29 november organiseert Regioplan in samenwerking met het Gilde Re-integratie een bijeenkomst over nut en noodzaak van screening en effectiviteitsmetingen Opgeven kan: Door inleveren van uw visitekaartje bij workshopgevers of Per mail aan


Download ppt "Methodisch handelen bij intake screeningsinstrument re-integratie WWB SZW Extra dagen 18-10-2011 Marieke Blommesteijn Gejo Duinkerken Roeland van Geuns."

Verwante presentaties


Ads door Google