De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het evangelie beleven (deel kerkdienst voor de preek)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het evangelie beleven (deel kerkdienst voor de preek)"— Transcript van de presentatie:

1 Het evangelie beleven (deel kerkdienst voor de preek)
Ds. Jasper Klapwijk Het evangelie beleven (deel kerkdienst voor de preek) Voorganger Thema LB.460:1-3 Gebed Matteüs 5: Ps.40:3,4 Preek LB.481 Geloofsbelijdenis Gebed collecte Ps.67:1,2 Zegen

2 Preek

3

4

5

6

7 Wow…. wat een God is Hij!

8 Opbouw van de dienst In- leiding Woord- verkondiging In- leiding
Viering Avondmaal

9 Opbouw van de dienst In- leiding Woord- verkondiging In- leiding
Viering Avondmaal

10 Het begin van de dienst Hoe beslis je wat wel en niet
Bijbelse basisstructuur Toegepast op onze dienst Conclusie

11 Hoe beslis je hierin? Juist op dit punt de strijdpunten
Het begin van de dienst 1) Hoe beslis je over wat wel en niet Juist op dit punt de strijdpunten modern of traditioneel vaste orde of vrije invulling hoog- of laagkerkelijk enz Hoe beslis je hierin?

12 A. onderwijs over het christelijke leven
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur Oefening: zet de volgende elementen van de kerkdienst in een logische volgorde: A. onderwijs over het christelijke leven B. je richten op wie God is: lofprijzing C. toezegging van Gods genade D. (hernieuwde) toewijding aan God E. schuldbelijdenis

13 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur a. De Sinaï

14 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur a. De Sinaï Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. Ex 19: 17v

15 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur a. De Sinaï Ik stond toen tussen hem en u in om zijn woorden aan u door te geven, want u was bang voor het vuur en durfde de berg niet op. Deut 5: 5

16 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur a. De Sinaï Dit zei de HEER: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Deut 5: 5-6

17 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur a. De Sinaï Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden Deut 5: 7 ev

18 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur a. De Sinaï Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt. Deut 5: 33

19 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. het heiligdom

20 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. het heiligdom

21 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. het heiligdom

22 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. het heiligdom

23 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur c. Jesaja 6 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. … Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’

24 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. Jesaja 6 c. Jesaja 6  Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.

25 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. Jesaja 6 c. Jesaja 6 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’

26 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. Jesaja 6 c. Jesaja 6  Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ Toen zei hij: ‘Ga en profeteer

27 2) Bijbelse basisstructuur
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur d. Brieven van Paulus zijn Zender allen hebben gezondigd gerechtvaardigd door het geloof het nieuwe leven

28 A. onderwijs over het christelijke leven
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur A. onderwijs over het christelijke leven B. je richten op wie God is: lofprijzing C. toezegging van Gods genade D. (hernieuwde) toewijding aan God E. schuldbelijdenis

29 evangelie je richten op wie God is: lofprijzing schuldbelijdenis
Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur je richten op wie God is: lofprijzing schuldbelijdenis toezegging van Gods genade onderwijs over het christelijke leven (hernieuwde) toewijding aan God evangelie

30 3) Toegepast op onze dienst
Het begin van de dienst 3) Toegepast op onze dienst Votum, groet lofliederen Schuldbelijdenis lied / gebed Genadeverkondiging lied Wet Lied ….. Je richten op wie God is Beseffen wie je zelf bent Beseffen wie Jezus voor je is Het nieuwe leven Toewijding aan Hem

31 Vragen, reacties? 4) Conclusie
Het begin van de dienst 4) Conclusie Het gaat erom dat het evangelie overkomt Dat sluit in: Gods eer , opbouw gemeente, winnen ongelovige Evangelie moet landen in onze situatie Niet het sfeertje/jouw smaak, maar onze missie voor God beslissend. Vragen, reacties?


Download ppt "Het evangelie beleven (deel kerkdienst voor de preek)"

Verwante presentaties


Ads door Google