De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren voor en door het werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren voor en door het werk"— Transcript van de presentatie:

1 Leren voor en door het werk
over kennisproductiviteit en het corporate curriculum PLATO, Jaap van Lakerveld

2 1. Opvattingen over leren
Behaviorisme Cognitivisme Constructivisme Sociaal constructivisme Connectivisme Post modern eclecticisme PLATO, Jaap van Lakerveld

3 PLATO, Jaap van Lakerveld

4 PLATO, Jaap van Lakerveld
Behaviourism PLATO, Jaap van Lakerveld

5 PLATO, Jaap van Lakerveld
The seventies PLATO, Jaap van Lakerveld

6 PLATO, Jaap van Lakerveld
Cognitivism PLATO, Jaap van Lakerveld

7 PLATO, Jaap van Lakerveld
The eighties PLATO, Jaap van Lakerveld

8 PLATO, Jaap van Lakerveld
Constructivism PLATO, Jaap van Lakerveld

9 PLATO, Jaap van Lakerveld
The nineties PLATO, Jaap van Lakerveld

10 Social Constructivism
PLATO, Jaap van Lakerveld

11 The turn of the Millennium
PLATO, Jaap van Lakerveld

12 PLATO, Jaap van Lakerveld
Connectionism PLATO, Jaap van Lakerveld

13 PLATO, Jaap van Lakerveld

14 PLATO, Jaap van Lakerveld
Connectivism PLATO, Jaap van Lakerveld

15 PLATO, Jaap van Lakerveld
Nowadays Eclecticism PLATO, Jaap van Lakerveld

16 From down loading to up loading
PLATO, Jaap van Lakerveld

17 Zoals het was? PLATO Universiteit Leiden PLATO, Jaap van Lakerveld

18 PLATO, Jaap van Lakerveld
Hoe het nu gaat PLATO, Jaap van Lakerveld

19 2. Opvattingen over organisatie-leren
PLATO, Jaap van Lakerveld

20 Leren op allerlei terreinen
Vakinhoud Probleem oplossen Nadenken (reflectie) Samenwerken en communicatie Sturen van eigen motivatie en emoties Omgaan met werkdruk PLATO, Jaap van Lakerveld

21 Elementen in een werk-leeromgeving
Werving, selectie en inwerken Functioneringsgesprekken Mobiliteit Scholing/opleiding/oefenen Samenwerking Supervisie/Intervisie Kwaliteitsbewaking Externe contacten Zelfsturend leren Netwerken PLATO, Jaap van Lakerveld

22 Waarvan leren mensen het meest?
Van elkaar Van inspirerende collega’s Van een externe gerichtheid Van actief aan de slag Van zien en ervaren Van zelfgereguleerd leren Van nadenken en reflecteren Van iets maken of verzinnen PLATO, Jaap van Lakerveld

23 Het corporate curriculum
Een plan om te leren van werk PLATO, Jaap van Lakerveld

24 Al doende leert men, maar wat?
Vakkennis Problemen oplossen Samenwerken Reflecteren Zelf-regulatie van motivatie en emoties Omgaan met werkdruk PLATO, Jaap van Lakerveld

25 Al doende leert men, maar waardoor?
Selectie, inwerken, loopbaanbegeleiding Functioneringsgesprekken, werkoverleg, beleidsontwikkeling Opleiding en ontwikkeling Bij anderen gaan kijken of anderen uitnodigen Reacties van clienten, patienten, andere organisaties PLATO, Jaap van Lakerveld

26 Aldoende leert men: Hoe blijkt dat?
Uit hogere kwaliteit van werken En uit het vermogen om het werk te veranderen en te verbeteren PLATO, Jaap van Lakerveld

27 PLATO, Jaap van Lakerveld
Onderzoekskader Corporate Curriculum Leren Innovatief Vermogen Kwaliteit Resultaten Elementen In de werk omgeving PLATO, Jaap van Lakerveld

28 PLATO, Jaap van Lakerveld
De fasen van onderzoek Gevalstudies Afname van een vrageninstrument in 80 afdelingen van Zorg en Welzijn Herhaling onder een bredere groep van instellingen Onderzoek naar het leren omgaan met rust en onrust Verkorting van het instrument Herhaling met het verkorte instrument PLATO, Jaap van Lakerveld

29 PLATO, Jaap van Lakerveld
Alles in een plaatje Elementen in De Leerfuncties Kwaliteit Uitkomsten de werk-leeromgeving Werving en selectie Functionerings- Gesprekken Mobiliteitsbeleid Opleidings/ Oefenbeleid Ontwikkelend leren Externe gerichtheid Werkoverleg Intervise en supervisie Zicht op ontwikkelingen Kwaliteitsbeleid Vakkundigheid Probleem oplossen Reflectie Communiceren Zelfregulatie Kwaliteit Innovatie Effecten Creatieve Onrust Rust & Stabiliteit PLATO, Jaap van Lakerveld

30 PLATO, Jaap van Lakerveld
Resultaten Aanwijsbare elementen die bijdragen aan leren op het werk; Leren op het werk hangt samen met kwaliteit en innovatie Een instrument waarmee afdelingen zichzelf kunnen doorlichten Ondersteuning van het belang van een corporate curriculum. Inzicht in het leren omgaan met rust en onrust Veel nieuwe vragen PLATO, Jaap van Lakerveld

31 PLATO, Jaap van Lakerveld
En nu Een voorbeeld PLATO, Jaap van Lakerveld


Download ppt "Leren voor en door het werk"

Verwante presentaties


Ads door Google