De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerken met Jongeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerken met Jongeren"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerken met Jongeren
Filip De Rynck Hogeschool / Universiteit Gent

2 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013
Het Lokale Niveau Lokaal bestuur: Politieke en ambtelijke wereld Intern: sectoren, spiegel van centrale overheden de Groep Lokaal Bestuur: Gemeente en OCMW: lokaal sociaal beleid Politie, AGB, vzw’s, regionale verbanden Breed lokaal niveau: actoren met een lokaal werkgebied (bvb: onderwijs, jeugdzorg,…) de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013

3 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013
Werken op Niveaus Lokaal bestuur: onderdeel van het lokale niveau Veel actoren op lokaal niveau zijn centraal georganiseerd en aangestuurd: Lokale beleidsruimte is zeer variabel Grote overheidssectoren (justitie, politie,…) Vaak private actoren (onderwijs, welzijnszorg, jeugdhulpverlening,…) Discussie over regierol van lokaal bestuur versus eigen uitvoeringsrol: belangrijk kader voor jeugdopbouwwerk de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013

4 Focus op Lokale Netwerken
Micro – niveau: netwerken met jongeren Handelingsniveau van de jongeren zelf en van de basiswerkers op dat brede lokale niveau Meso – niveau: netwerken in het middenkader Overlegniveau, afstemming en coördinatie Macro – niveau: beleidsnetwerken Betekenis van lokale beleidsnetwerken versus lokale ‘macht’ en macht op het lokale niveau de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013

5 Netwerkdenken in de lift
Voor veel beleidsproblematieken werkt sectoraal model niet meer: Denken in netwerken neemt zeker toe, gevaar van formalisering loert Partnerschap met private organisaties en burgerinitiatief als hefboom Horizontaal kijken, formele kaders wijzigen: Planlastdecreet en lokale beleidsruimte Beleids- en Beheerscyclus als voorbeeld de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013

6 Beleids- en Beheerscyclus
Denken in doelstellingen: Van strategisch tot operationeel Van input naar output en outcome Van sector naar doelstellingen biedt in principe meer ruimte voor open netwerken Omslag: Eerste generatie, moeizame omslag Beperkte capaciteit aan de top, wel meer op het middenkader (socio-cultureel) Gemeente en OCMW samen: meer en meer, vermenging van culturen Besparingsdrang staat voorop als doel de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013

7 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013
Netwerken onder druk Druk vanuit de macro – systemen (het ‘neo – liberale’ spook) Druk op de frontlinie: top-down aansturing versus sterkte van mensen Druk van managementsystemen (BBC): Uniforme systemen domineren, sterk sturend, minder ruimte voor flexibiliteit en differentiatie Projectformat, ‘meten is weten’, ‘slow action’ onder druk Partnerschap met private actoren: Eenzijdig aangestuurd; eenheidsdenken de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013

8 Ondertussen, in de frontlijn
Wat gebeurt er op het micro – niveau rond en met jongeren in de netwerken tussen ‘street level bureaucrats’? Deze handelingspraktijken ontwikkelen zich, in de schaduw van de hiërarchie, in de grijze zones van ‘beleid’ en ‘management’ Hoe autonoom zijn de jongeren en de frontlijners? Hoeveel investeren we in de echte frontlijn? de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013

9 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013
Jeugdopbouwwerkers Schakelpositie tussen top – down en bottom – up ontwikkelingen Voordeel van relatief autonome positie tenvolle uitspelen Competenties als netwerkers bevraagd Individuele cases als hefboom gebruiken: werken op niveau(s) de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013


Download ppt "Netwerken met Jongeren"

Verwante presentaties


Ads door Google