De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Documenten Verkeerscentrum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Documenten Verkeerscentrum"— Transcript van de presentatie:

1 Documenten Verkeerscentrum
Knelpuntanalyse Alternatievenstudie Modeldoorrekeningen Presentatie 23-2 Studieresultaten (presentatie) A102 Knoop R1 - Oosterweeltunnel

2 Knelpuntanalyse Zware congestie
Van saturatie op spitsuur naar saturatie op werkdag Enkele knelpunten bepalend voor doorstroming maar in feite volledige systeem R1 verzadigd Saturatie en weving lokaal doorgaand leidt tot hoge incidentgevoeligheid Relatieve verkeersonveiligheid dubbel zo hoog als R0 Concentratie aan Kennedytunnel en Berchem-Borgerhout Gebrek aan geschikt alternatief bij calamiteiten Hoge onbetrouwbaarheid reistijd Sluipverkeer

3 Knelpuntanalyse Verschil file – knelpunt In knelpunt: capaciteit
Snelheid bepaald door traagste voertuig Voor knelpunt: wachtrij Capaciteit knelpunt te verdelen over aanvoerende takken Totale aanvoer overtreft capaciteit knelpunt Wachtrij (file) op aanvoerende takken Doorstroming per tak lager dan capaciteit Snelheid bepaald door afwikkeling knelpunt Bedieningstijd: Ticketnummer in wachtrij/capaciteit

4 Kennedytunnel richting A’pen
Knelpunt: saturatie – snelheid (beperking tot 70km/u)

5 Kennedytunnel richting A’pen
Wachtrij: beneden saturatie – snelheid km/u

6 File op E17 voor Kennedytunnel

7 Evolutie knelpunt Aanvangsfase Groei Stagnatie
Capaciteit bereikt in spits Groei Spits wordt breder Dal wordt opgevuld Stagnatie Kleine verdere groei stuit op sterke groei congestie

8 Indicator congestie/saturatie
Congestieindex Verhouding spitsuurverkeer /dagverkeer Verhouding < 10% duidt op congestie Highway Capacity Manual: < 9.2% zware congestie Toepasbaar op delen van netwerk Saturatieindex Verhouding werkdagverkeer / uurcapaciteit Vanaf 10: knelpunt op spitsuur Theoretisch maximum: 24 maar praktisch beperkt vanwege instabiliteit (kleine verstoring geeft grote hinder) Toepasbaar op wegvakken

9 Indicator ernst congestie
Congestieindex Indicator ernst congestie (<9.2 = zware congestie) weg Gemiddelde K-factor R E E E R

10 Top 10 verzadigde wegvakken rond Antwerpen
Saturatieindex Top 10 verzadigde wegvakken rond Antwerpen Wegvak Verhouding dagverkeer/uurcapaciteit R1 Berchem-Borgerhout R1 Kennedytunnel R1 doorgaand op Antwerpen-Oost (3 rijstr. naar NL) 14.6 E313 Wommelgem - Borgerhout R1 Borgerhout R1 ring 2 uitrit naar E R1 Berchem – Antwerpen-zuid R1 Antwerpen-noord ring E17 samenvoeging met N E313 oprit ring

11 Saturatie R1

12 Verband filezwaarte - verkeersvraag

13 R1 groeireserve Theoretisch 10-15% reserve tijdens daguren (6u-20u) aan knelpunten Practisch: instabiliteit bij hoge intensiteiten (gevolgen incident herstellen pas als vraag onder capaciteit) Congestiekost neemt exponentieel toe

14 Concentratie incidenten
Filestaart LO Dal Kennedytunnel: overgang dalend naar stijgend + weven Borgerhout – Berchem: weven/kruisen Scherpe bochten in aansluiting van E313 en naar E19

15 Oost-West: alternatief via LHT

16 Sturing rijrichting R1/R2 slechts incidenteel efficiënt/geloofwaardig

17 Evolutie zonder ingrijpen
Groei vraag maar geen groei verkeer mogelijk Kost wegverkeer neemt sterk toe (congestie) Ritten met grootste tijdwaardering blijven Vrachtverkeer zal toenemen maar personenverkeer moet dan dalen Instabiliteit R1 neemt sterk toe Kleine incidenten grote verstoringen Beperkingen of hoge drempel alternatieven (Singel, LHT, Temse)

18 Inschatting huidige vrachtwagenstromen Potentieel Noordelijke tunnels
Op basis van waarnemingen havenenquête juni 2006 en tellingen verkeerscentrum Potentieel Noordelijke tunnels N49 E17 A12Z E19Z E313 E19N A12N haven LO haven RO overig totaal 84 17 63 427 1 760 583 258 245 706 457 4600 72% 10 160 538 4 554 4 262 1 025 632 1 797 1 322 14300 81% 126 20 1 063 738 220 482 931 520 4100 28% 354 418 1 832 2 348 489 568 1 717 575 8300 0% 1 639 4 814 1 106 1 716 726 561 1 012 3 137 1 290 16000 47% 472 4 257 719 2 489 648 112 307 1 086 710 10800 404 958 194 597 606 98 329 1 013 301 4500 42% 255 788 412 465 1 032 374 236 411 2 578 6552 64% 873 2 007 828 1 455 2 845 1 021 1 369 2 566 4 916 17880 35% 382 1 014 616 610 1 666 655 231 5174 4 599 14 293 4 099 8 297 16 005 10 805 4 501 6 552 17 881 5 174 92206 44%

19 Potentieel (huidig) vrachtverkeer noordelijke tunnels (zonder verbod)
44% van alle vrachtwagenstromen 91% van oeverkruisend vrachtverkeer (incl. Oost-West) 56% van oeverkruisend vrachtverkeer (excl. Oost-West) Huidig aandeel LHT: 22%

20 Verkeersstromen personenverkeer
Noord Oost West Zuid

21 Personenverkeer: selected links ochtendspits
herkomst Bestemming E17 Haasdonk N49 Kennedy tunnel E19 zuid E313 Ranst Noord centrum 24% 20% 45% 37% 29% LO 12% 0% 4% 2% rand 30% 15% 44% 28% 22% Beveren haven LO 3% haven RO 5% 10% 1% 7% 8% 13% oost 14% noord 9% 18% west Potentieel noordelijke Tunnels 23% Excl. Oost-West 25%

22 Actueel personenverkeer Kennedytunnel vooral centrum en zuid

23 Vergelijking variantes Oosterweel op basis van potentieel/dagverkeer 2007
Arupsum verfijnd Onvoldoende ontlasting zuidelijke R1 Op zichzelf geen oplossing Saturatiebeeld voor Saturatiebeeld na

24 Vergelijking variantes Oosterweel op basis van potentieel/dagverkeer 2007
Arupsum conform Op zichzelf geen oplossing Knooppunt Antwerpen Noord zwaar ondergedimensioneerd Aansluiting op 2x4 noodzakelijk voor A12 + OWT ipv 2x2 (enkel voldoende voor A12) Saturatiebeeld voor Saturatiebeeld na

25 Vergelijking variantes Oosterweel op basis van potentieel/dagverkeer 2007
BAM conform Fase 1 (excl. E313 en SRW/DRW) biedt werkend alternatief Saturatiebeeld voor Saturatiebeeld na

26 Vergelijking variantes Oosterweel op basis van potentieel/dagverkeer 2007
BAM conform Incl. fase 2 (E313, SRW/DRW, A’Noord) is situatie 2020 onder controle Saturatiebeeld voor Saturatiebeeld na

27 Modelresultaten Congestie blijkt sterk stabiliserende factor
Buiten doorstroming in spits grote buffer aanwezig File Spitsverbreding* Andere routes Andere modi Andere bestemming* Afzien van verplaatsing* (*: niet gemodelleerd) Voorbeeld file Kennedytunnel Doorstroming ochtendspitsuur: 6600 vte/u (capaciteit) File tot Haasdonk: 9km * 3 rijstroken * 100 vte/km/rs = 2700 vte in wacht Daluren zijn volgestroomd: op werkdag 6-18u Overloop naar Waaslandtunnel, Liefkenshoektunnel, N16, R0 Hoge aandelen OV naar kernstad vanuit Linkeroever (LO: 50%, Beveren 40%, allle herkomsten: gemiddeld 24%)

28 Modelresultaten Autonoom effect nieuwe tunnel volstaat niet om Kennedytunnel filevrij te maken Tol op nieuwe tunnel verzwakt autonoom effect Extra stimulus nodig om effect te vergroten Vrachtverbod Heffing Kennedytunnel Sterk aanbod openbaar vervoer Sterke modale verschuiving (hoe?) Congestie als fijnregeling? (reikwijdte beperkt)

29 Vergelijking variantes ochtendspits R1 Kennedytunnel richting 2 (Oost)
* Tol LHT/OW + vrachtverbod KT is zelfde scenario als Vrachtverbod + tol LHT

30 Vergelijking variantes ochtendspits Oosterweeltunnel richting 1 (Oost)
* Tol LHT/OW + vrachtverbod KT is zelfde scenario als Vrachtverbod + tol LHT

31 Evenwichtspunten R1 (filevrij,geen verbod)
Tol Oosterweel Oosterweel enkel als overloop Congestie, verbod of andere stimulans nodig om systeem te laten functioneren Tolvrij/gelijke tol Grotere ontlastend effect bij BAM-tracé Tol Kennedytunnel ArupSUM tracé heeft een extra stimulus van deze grootte-orde nodig om een analoge ontlasting op te leveren als BAM-tracé zonder tol.

32 Modale verschuiving Frequentie OV x 2 Modaal aandeel OV x 2
Openbaar vervoer aandeel neemt toe met 4% (verdubbeling aanbod, gebruik OV neemt toe met 25%, personenverkeer daalt met 10%) Modaal aandeel OV x 2 Daling personenverkeer met 17% Sterke maatregelen nodig om dit te bereiken Effect op personenverkeer is globaal!

33 Inrichting knoop R1 - Oosterweeltunnel
Aansluiting op 2 rijstroken per tak volstaat comfortabel in normale omstandigheden Bij calamiteit in spitsuur en omleiding via Oosterweeltunnel kan een file van 1 tot 3 km optreden. Aanvaardbaar in uitzonderlijke stress-situatie absoluut vermijden overlast bij falen 1 tunnel kan enkel door overdimensioneren alle overige tunnels

34 Aandachtspunten ArupSUM tracé: volledige herinrichting Antwerpen Noord noodzakelijk Hoofdrichting R1 – A12 op 2 x 4 rijstroken (voeding haven/A12 op 2 x2, OWT op 2x3) Knopen met radiale snelwegen uitbreiden om rerouting mogelijk te maken (concentratie verkeer van/naar 1 richting)

35 Impact Oosterweelknoop
Versterkt autonoom effect Oosterweelverbinding Ontlast KT, LHT, Waaslandtunnel Onlast stadsnet, vooral in buurt van knopen Ekeren, Groenendaallaan, Schijnpoort Stadsnet zonder Oosterweelknoop in 2020 kritisch op noord-zuid as Debieten sterk afgetopt door lichtenregeling Rerouting naar Stedelijke Ringweg Druk op parallelle alternatieven Leien Knelpunten (vertraging > 6 min) aan knopen Schijnpoort, Groenendaallaan, Noorderplaats, Londonstraat, Siberiabrug Sterke verbetering door Oosterweelknoop

36 Autonoom vermogen meccanotracé vs BAM en ArupSUM

37 Autonome impact Meccanotracé tolvrij, verschil met Do Minimum

38 Mecanno vs DoMin vrachtverbod KT, tol OW/LHT

39 Meccanotracé Haven Stad Congestievrije ontsluiting naar Oost en West
Ontlasting Liefkenshoektunnel Stad Beperkte ontlasting Kennedytunnel en Waaslandtunnel

40 Natuurlijke verdeling verkeer tunnelvariantes
Selected link op N49 net na aansluiting Oosterweeltunnel Tolvrije situatie

41

42

43

44 Potentieel A102 vrachtverkeer
Inrichting als bypass E313 – A’pen Noord Primair potentieel: 28% vrachtverkeer van E313 (bestemming A12 Noord, E19 Noord, haven rechteroever) Voorbehoud verkeer haven zuid via Groenendaallaan Max. ontlasting viaduct 280 vw/uur per rijrichting (buiten spits) Secundair potentieel: 29% oeverkruisend vrachtverkeer van E313 Extra stimulans nodig, nu gebruikt, afhankelijk van bestemming, slechts 0.4% (E17) tot 11,2% (Deurganckdok) Liefkenshoektunnel Dit secundair potentieel leidt slechts beperkt tot ontlasting van de huidige belasting viaduct (grootste deel gebruikt vandaag dit viaduct niet). Maximale ontlasting E313 tussen Wommelgem en R1: -56% vrachtverkeer

45 A102 potentieel incl. vrachtverbod Kennedytunnel
Verdwijnt verkeer van/naar E313 Oeverkruisend verkeer van/naar noorden (E19, A12, haven) Toegevoegd Oeverkruisend verkeer van/naar zuiden (A12/E19) Globaal effect: -49% vrachtverkeer op viaduct Spitsuur: -300 vrachtwagens/uur/richting Daluren: tot -650 vrachtwagens/uur/richting

46 Viaduct Deurne verdeling vrachtverkeer over dag

47 A102 potentieel personenverkeer
Primair potentieel (noord, haven RO): 10% Secundair potentieel (oeverkruisend): 22% Inrichting als stedelijke ringweg Sterke ontlasting Deurne en Merksem Ontlasting E313 tussen Wommelgem en R1 wordt teniet gedaan door opgevangen regionaal verkeer Netto effect: toename personenverkeer met 5% tov Do Minimum


Download ppt "Documenten Verkeerscentrum"

Verwante presentaties


Ads door Google