De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kostprijsberekening bij KMO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kostprijsberekening bij KMO"— Transcript van de presentatie:

1 Kostprijsberekening bij KMO
Vormingscyclus PLATO

2 Agenda Inleiding Relatie tot business plan Verband met budgettering
Waarom Waar gegevens beschikbaar Begrippen Kostenverdeelstaat Full costing - direct (variabel) costing ABC Voorbeelden Vragen en/of opmerkingen

3 Relatie tot business plan (1)

4 Relatie tot business plan (2)
Om bijdrage aan de winst te kennen per productmarktcombinatie is er goed inzicht in kostprijs nodig

5 Kostprijsberekening: verband met budgettering
Jaarlijks budgetten maken voor volgend boekjaar In grotere bedrijven worden budgetten per kwartaal bijgesteld via “kwartaalforecast” Budget: volumes, prijzen, omzet kosten: arbeid, materiaal, overhead, … te verwachten resultaat Jaarlijks “standard kostprijzen” vastleggen voor volgend boekjaar Updaten: minimum jaarlijks, kan maandelijks (vooral bij grote schommelingen grondstofprijzen)

6 Waarom kostprijsberekening?
Voor de (verkoop)prijsvorming en prijsbeoordeling: “kostprijs plus” “market minus” Voorraadwaardering (halffabrikaten en eindprodukten) Om offertes te maken (voorcalculatie) Kostenbewaking en efficiencybeoordeling (nacalculatie - variantieanalyse) Bepaling van het resultaat

7 Waar gegevens beschikbaar?
extra comptabel autonome analytische boekhouding geintegreerde analytische boekhouding

8 Begrippen (1) Kostensoort - kostenplaats - kostendrager
kostensoort: gerelateerd aan grootboekrekening kostenplaats: gerelateerd aan een afdeling kostendrager: product of dienst Direct - indirect direct: rechtstreeks gerelateerd aan een bepaald product vb: direct materiaal (grondstoffen), directe arbeid (productie) indirect: niet rechtstreeks te relateren aan een bepaald product (overhead) vb: bediende boekhouding, verwarming kantoren, verzekeringen

9 Begrippen (2) Vast - variabel:
variabel: kost wijzigt in directe relatie met wijziging in aktiviteitenvolume vb: direct materiaal, directe arbeid vast: kost fluctueert niet binnen een bepaalde periode ondanks aanzienlijke wijziging in aktiviteitenvolume vb: afschrijvingen, boekhouder, huur gebouw, verzekeringen

10 Kostenverdeelstaat (1)

11 Kostenverdeelstaat (2)
Is hulpmiddel om op overzichtelijke wijze kostprijs op te bouwen Geeft structuur weer die je nodig hebt voor analytische boekhouding (kostenplaatsen)

12 Basisgegevens voorbeeld

13 Full costing - direct (variabel) costing
Verschil in behandeling vaste indirecte kosten Full costing: vaste indirecte kosten worden op balans gezet als onderdeel van voorraadwaardering en worden slechts in kosten genomen bij verkoop van product uit voorraad (deel van “cost of goods sold”) Direct costing: vaste indirecte kosten worden onmiddellijk als kosten geboekt en maken dus geen deel uit van voorraadwaardering Verdeelsleutel om indirecte kosten toe te wijzen aan producten: volumes, directe arbeid, … Berekening bijdrage, contributiemarge

14 Integrale productiekostprijs (1)

15 Integrale productiekostprijs (2)

16 Variabele productiekostprijs (1)

17 Variabele productiekostprijs (2)

18 Activity Based Costing
Betere toerekening van indirecte kosten Via aktiviteiten die indirecte kosten veroorzaken Resources - Aktiviteiten - Products Voordelen: nauwkeurigere kostprijs, meer inzicht in kostprijs, meer drive tot verbeteringen Nadelen: vrij complex, tijdrovend, ingewikkelde kostenregistratie

19 Vragen of Opmerkingen?


Download ppt "Kostprijsberekening bij KMO"

Verwante presentaties


Ads door Google