De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Wijkraad de Drait Aanleiding voor deze avond Wat willen we bereiken VVN project Afronding avond Agenda

3 Wijkraad de Drait Voorzitter Secretaris Penningmeester
Fred Hoozemans Peter Cruiming Harry Visser Anouschka Jan Gardenier Sulema Doddema – Sepp Sint Hill Wijkraad de Drait

4 Aanleiding voor deze avond
Voorbeeld locatie: De Brede school de Drait Klachten van buurtbewoners Klachten van de ouders Klachten vanuit de scholen Onveilig voor kinderen Meerdere locaties Aanleiding voor deze avond

5 Samen draagvlak vormen
= Oplossen knelpunten Wat willen we bereiken

6 Kinderen ontwerpen eigen bord
Wat willen we bereiken

7 Rode lijn = NIET PARKEREN
Wat willen we bereiken

8 1 VVN district Fryslân

9 Verkeersveiligheid rondom
basisscholen

10 Kinderen in het verkeer
Kinderen zijn impulsief Kinderen kunnen zich niet op meerdere dingen tegelijk concentreren Heel jonge kinderen hebben onvoldoende kennis over verkeer Wat oudere kinderen kunnen in theorie, kunnen ze niet (altijd) in de praktijk toepassen Kinderen zien & horen minder dan we denken Kinderen hebben een enorme bewegingsdrang, maar de motorische vaardigheden zijn nog beperkt

11 Veilige schoolomgeving
Grote drukte rondom de school: 4 x per dag Menging van verkeer: voetgangers, fietsers en automobilisten Ouders en kinderen Niet anoniem en één belang:

12 VEILIG OP SCHOOL EN THUIS KOMEN

13 Veilige schoolomgeving
Schoolomgeving is vaak onoverzichtelijk = onveilig Combinatie inrichting en gedrag Gemeente is verantwoordelijk voor inrichting Ouders en school zijn verantwoordelijk voor gedrag

14 Op voeten en fietsen of op de achterbank?
Goede redenen om te lopen of fietsen Veilig verkeersgedrag leer je niet in theorie Elke dag 4 x een praktische verkeersles Pak die kans zolang het kan: vanaf groep 5 wil uw kind …….. ALLEEN Bewegen is gezond Van zelf lopen en fietsen worden kinderen zelfstandig Minder chaos bij de school

15 Vervoerswijze kinderen
In 1972: gemiddelde leeftijd kind zelfstandig naar school: 6 (1ste klas / groep 3) Tegenwoordig: bijna 9 (groep 5/6)

16 Verder met de verkeersveilige school
De aanpak in stappen Verder met de verkeersveilige school

17 Project Verkeersveilige Schoolomgeving
Verkeerswerkgroep Verkeersouders, directie en VVN Inventarisatie vervoerswijze Ouder- en kindenquête Rapport: knelpunten en kansen Gedrag !! en zo nodig inrichting Parkeerplan Thema-avond

18 Foto invoegen met auto’s en kinderen in de betreffende schoolomgeving

19 Wat vindt u van: -- - + ++ Parkeren rondom school %
Wijze van parkeren bij de school Plaats wachtende ouders Zicht op verkeer bij uitgang Bereikbaarheid school fietsend Bereikbaarheid school lopend Beschikbare P ruimte

20

21 Wat zou u willen veranderen t.a.v. de verkeersveiligheid:
-- - + ++ Parkeerverbod uitgang % Stopverbod uitgang Meer P bij school Snelheidsremmende maatregelen Autoluwe schoolomgeving Verplicht lopen/fietsen binnen bepaalde afstand Bestaande P beter benutten Wachtplek ouders Gegevens uit enquête

22 Parkeerplan inkopieren

23 Knelpunten schoolhuisroute
Plaatselijk Belang – Verkeerswerkgroep – Gemeente: Voorbeeld: Attentie voor overstekende kinderen. Zoveel mogelijk deze route gebruiken: hoe meer kinderen, hoe veiliger. Uit rapport

24 En hoe dan verder Structureel aandacht – afspraken vasthouden
Verkeersouders Verkeersveiligheidslabel

25 Samen staan we sterk !

26 Bedankt voor uw komst Afronding


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google