De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid Burger en bedrijf centraal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid Burger en bedrijf centraal."— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid Burger en bedrijf centraal

2 Naam van de Spreker2 Kabinetsambitie: Nederland in 2015 koploper ICT-toepassingen en nieuwe concepten voor digitale dienstverlening. Perspectief van burgers en bedrijven is leidend. Doel e-overheid

3 Naam van de Spreker3 Geschetste toekomstbeeld de overheid is transparant éénmalige gegevensverstrekking niemand van het kastje naar de muur minder administratieve lasten vraaggerichte contactkanalen gemeenten 'poort' tot de overheid

4 Naam van de Spreker4 Uitdaging Gericht benutten infrastructuur e-overheid voor betere dienstverlening Meer focus en samenhang in ontwikkeling infrastructuur Concrete afspraken ingebruikname infrastructuur

5 Naam van de Spreker5 Aanleiding NUP Conclusies adviescommissie Postma/Wallage (december 2007). Grote hoeveelheid projecten en initiatieven Gebrek aan regie Door de bomen het bos niet te zien…

6 Naam van de Spreker6 NUP 1-12-08 ondertekend Rijk, IPO, VNG en UvW. Afspraken: Bundeling, afstemming en prioritering van bouwstenen In 2011 gebruiken alle overheden deze bouwstenen Samenwerking over grenzen van overheidsorganisaties heen

7 Kenniscentrum: Peter Berrevoets en Herko Coomans Basisinfrastructuur: DigiD KCC BR OSB, TMF, GOB

8 Naam van de Spreker8 19 Bouwstenen in basisinfrastructuur Ontwikkeling en implementatie basisinfrastructuur voorrang De basisinfrastructuur omvat vijf categorieën, met in totaal negentien bouwstenen: Elektronische toegang tot de overheid E-authenticatie Informatienummers, Basisregistraties Elektronische informatieuitwisseling.

9 Naam van de Spreker9 Regie Regiegroep Dienstverlening en e-overheid. Voorzitter = staatssecretaris Ambtelijke Regiegroep Geeft invulling aan besluitvorming Stuurt op samenhang

10 Naam van de Spreker10 6 Voorbeeldprojecten Er zijn binnen het NUP zes voorbeeldprojecten benoemd: Omgevingsloket Digitaal klantdossier Landelijk digitaal loket schoolverlaten Regelhulp (WMO) Verwijsindex risicojongeren Dienstenrichtlijn Dienstenloket

11 Naam van de Spreker11 Afspraken NUP Bijvoorbeeld: In 2009 omgevingsloket operationeel 31 oktober 2010 voldoen overheidswebistes aan webrichtlijnen eind 2009 beschikken 100.000+ gemeenten over KCC. Eind 2011 alle gemeenten Op termijn eenmalige uitvraag in keten werk & inkomen

12 Naam van de Spreker12 Basisinfrastructuur E-toegang 1.Webrichtlijnen 2.Samenwerkende catalogi (onderdeel overheid heeft antwoord) 3.Antwoord voor Bedrijven 4.MijnOverheid.nl 5.Overheid heeft Antwoord E-authenticatie 6.DigiD burger 7.Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 8.DigiD bedrijven Nummers 9.Burger Service Nummer (BSN) Basisregistraties 10.Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) 11.Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 12.Nieuw Handelsregister (NHR) 13.Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 14.Topografie 15.Kadaster 16.Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT ook bekend als Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) E-informatieuitwisseling 17.Overheidsservicebus (OSB) 18.Terugmeldfaciliteit (TMF) 19.Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB)


Download ppt "Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid Burger en bedrijf centraal."

Verwante presentaties


Ads door Google