De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vroegvoortdurendintegraal.nl Presentatie bij de Toolkit Maatschappelijke Business Case Januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vroegvoortdurendintegraal.nl Presentatie bij de Toolkit Maatschappelijke Business Case Januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Presentatie bij de Toolkit Maatschappelijke Business Case Januari 2012

2 Inhoud presentatie Aanleiding en het ontstaan van de mBC Wat is een mBC? De hoofdstukken in vogelvlucht www.vroegvoortdurendintegraal.nl

3 Aanleiding en ontstaan van de mBC Situatie: De zorg wordt geconfronteerd met marktwerking en concurrentie enerzijds en schaarste van personeel anderzijds. De zorgsector kent een aantal hardnekkige problemen zoals stijgende kosten, rem op preventie en schotten in de financiering. Instellingen worden gestimuleerd antwoorden te vinden. Probleem: In potentie goede initiatieven sterven om verschillende redenen een vroege dood. Ook omdat goede initiatieven niet kunnen worden gefinancierd, terwijl zij wel veel (voor de maatschappij) opleveren. www.vroegvoortdurendintegraal.nl

4 Goed doordenken van innovatieve projecten Behoefte aan scoping en focus Behoefte aan bedrijfseconomische blik op het nieuwe organisatiemodel Behoefte aan overzicht en structuur; wat is wel en wat is niet kostendekkend Behoefte aan ordenen en aantonen van effecten Behoefte aan vertalen van project naar structurele financiering www.vroegvoortdurendintegraal.nl

5 Kernvraag: hoe naar structurele fase? www.vroegvoortdurendintegraal.nl

6 Inhoud mBC www.vroegvoortdurendintegraal.nl

7 Inhoud mBC Cliëntperspectief: beschrijft, vanuit de cliënt, de primaire basisbehoeften die worden bevredigd en de waarde die wordt gecreëerd Businessmodel: de scoping van het project, wie doet er wat en hoe Organisatorische case: investeringen, kosten en opbrengsten beredeneerd vanuit de organisatie Maatschappelijke case: de stakeholders en de maatschappelijke effecten die het project bewerkstelligt De maatschappelijke business case: vat één tot en met vier samen en beschrijft levensvatbaarheid, succesfactoren, risico’s en aanbevelingen www.vroegvoortdurendintegraal.nl

8 Business Canvas Het business canvas brengt d.m.v. 9 bouwstenen in kaart hoe een organisatie z’n geld verdient Wat (aanbod, toegevoegde waarde), wie (klanten) en hoe (infrastructuur) www.vroegvoortdurendintegraal.nl

9 Bouwstenen Business Canvas Klantsegmenten Wie zijn je belangrijkste klanten? Voor wie voeg je waarde toe? Sprake van multi-sided platforms? Waardepropositie / Toegevoegde waarde Welk cadeau heb je de klanten / segmenten te bieden? Welke specifieke vragen heb je een antwoord op? Welke onbevredigde behoeften heb je bevredigd? Welke voordelen bied je? www.vroegvoortdurendintegraal.nl

10 Bouwstenen Business Canvas Distributiekanalen Hoe communiceer je met je klanten? Hoe maak je duidelijk wat je toegevoegde waarde is? AIDA-model Klantrelaties Acquireren, vasthouden, meer laten kopen Hoe doe je dat? Van zelf doen tot alles overnemen www.vroegvoortdurendintegraal.nl

11 Bouwstenen Business Canvas Opbrengsten Voor welke waarde betalen klanten? Hoe doen ze dat nu en hoe zouden ze dat willen? Key Resources Welke middelen, productiemiddelen heb je nodig om waarde te kunnen toevoegen: software, merk, kennis, netwerk, hardware, machines Kernactiviteiten Wat moet je doen om je business model te laten werken? (productie, probleem oplossen, matchen) www.vroegvoortdurendintegraal.nl

12 Bouwstenen Business Canvas Kernpartners Met wie werk je samen? Wat is ieders toegevoegde waarde? In welke vorm? Kostenstructuur Wat zijn de belangrijkste kostenposten? Welke key resources zijn het duurst? Welke kernactiviteiten slokken het meeste geld op? www.vroegvoortdurendintegraal.nl

13 Maatschappelijke case en batenanalyse Behelst zowel een brainstorm, als inventarisatie, gezamenlijk keuzeproces, bepalen van indicatoren, voeren van gesprekken, deskresearch en toetsen van aannames Gezamenlijk zorgvuldig en methodisch waarderingsproces, geen uiterste wetenschappelijke precisie Van stakeholdersdialoog naar financieringsdialoog www.vroegvoortdurendintegraal.nl

14 Batenanalyse Treedt het effect op door eerdere interventies van anderen? Wordt het voordeel bereikt ten koste van partijen buiten het project? Zou het effect ook optreden zonder het project? www.vroegvoortdurendintegraal.nl

15 Maatschappelijke Business Case Gezamenlijk afwegingsproces Schattingen, onderzoeken, experts -> de best mogelijke benaderingen Waardering is nog geen bekostiging Er zijn natuurlijk altijd veel kwalitatieve doelen / baten die je niet kunt kwantificeren! (welbevinden, bewustzijn, waardigheid, privacy) www.vroegvoortdurendintegraal.nl

16 Combinatie van zakelijkheid en maatschappelijke relevantie Gestructureerde kosten-baten afweging – dus de totale businesscase van een project Economische én maatschappelijk nut Maatschappelijke Case: zachte / kwalitatieve overwegingen hard maken Instrument kijkt vooruit naar een volwassen organisatieconcept – 5 jaar Einddoel: dialoog aangaan met potentiële financiers: wil én vermogen creëren Tweede doel: succesvolle projecten elders opzetten www.vroegvoortdurendintegraal.nl


Download ppt "Www.vroegvoortdurendintegraal.nl Presentatie bij de Toolkit Maatschappelijke Business Case Januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google