De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dit is de Nivel titeldia. Geen tekst toevoegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dit is de Nivel titeldia. Geen tekst toevoegen."— Transcript van de presentatie:

1 Dit is de Nivel titeldia. Geen tekst toevoegen.

2 Ontwikkeling en discriminerend vermogen
CQ-index Mammacare Ontwikkeling en discriminerend vermogen Laura Koopman Jany Rademakers

3 Ontwikkeling CQI Mammacare I
In 2007 is de consumer quality (CQ) – index Mammacare ontwikkeld om de kwaliteit van de zorg rondom een borstafwijking te meten 3 focusgroepsdiscussies met borstkankerpatiënten 27 vrouwen (26 – 73 jaar) 9 thema’s (snelheid zorgproces, toegankelijkheid, autonomie, psychosociale zorg en nazorg) Conceptmeetinstrument (belangenlijst en ervaringenlijst) opgesteld op basis van focusgroepsdiscussies bestaande richtlijnen en protocollen bestaande vragenlijsten (Quote Borstkanker) 9 thema’s: Bejegening, snelheid van het zorgproces, informatievoorziening – voorlichting, toegankelijkheid – bereikbaarheid, deskundigheid – bekwaamheid zorgverleners, afstemming en continuiteit, autonomie, mogelijkheden-voorzieningen ziekenhuis, psychosocialse zorg en nazorg Belangenlijst 68 items Ervaringenlijst 166 items

4 Ontwikkeling CQI Mammacare II
Het conceptmeetinstrument uitgezet onder 1197 patiënten 50% goedaardige borstafwijking 50% kwaadaardige borstafwijking Psychometrische analyses Itemanalyses: redelijk - goed Schaalanalyses 15 schalen – Cronbach’s α 0,68-0,93 Samenhang schalen: matig Netto Respons Ervaringenlijst 58% Netto Respons Belangenlijst 58% Van de respondenten had 38% een GAB, 5% voorstadium van KAB en 57% een KAB

5 Analyse discriminerend vermogen I
In 2008 is fase 4 van het ontwikkelonderzoek gestart: analyses naar het discriminerend vermogen De vragenlijst opgesplitst in twee versies: Een complete lijst voor patiënten met een kwaadaardige borstafwijking (KAB) Een verkorte versie voor patiënten met een goedaardige borstafwijking (GAB) Meetinstrument opnieuw uitgezet onder 3955 patiënten behandeld in 20 ziekenhuizen Per ziekenhuis 150 KAB patiënten en 50 GAB patiënten De complete lijst (versie K) bestaat uit 151 vragen, de korte lijst (versie G) uit 60 vragen

6 Vragenlijst De complete lijst (versie K) bestaat uit 151 vragen, de korte lijst (versie G) uit 60 vragen De vragen gaan over Introductie (versie Ken G) Het onderzoek (versie K en G) De behandelingen (alleen versie K) Zoals de operatie, radiotherapie, chemotherapie en aanvullende behandelingen zoals psychotherapie of fysiotherapie samenwerking/afstemming zorg (alleen versie K) algemeen oordeel (versie K en G) Achtergrondkenmerken van de respondent (versie K en G)

7 Steekproef II Er zijn 3955 patiënten geselecteerd
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Ziekenhuisgroep Twente Medisch Spectrum Twente Jeroen Bosch Ziekenhuis Maxima Medisch Centrum Isala Klinieken Ziekenhuis Bernhoven Atrium Heerlen Ziekenhuis Walcheren Refaja Ziekenhuis De Gelderse Vallei Maaslandziekenhuis Elkerliek Ziekenhuis Kennemer Gasthuis Meander Medisch Centrum Martini Ziekenhuis Gelre Ziekenhuizen Diakonessehuis/Lorentz Ziekenhuis Rijnstate Sint Laurentius Ziekenhuis Er zijn 3955 patiënten geselecteerd 1783 patiënten met een GAB 2172 patiënten met een KAB De volgende 20 ziekenhuizen zijn geselecteerd:

8 Analyse discriminerend vermogen II
Enkele psychometrische analyses herhaald Analyses naar het discriminerend vermogen Ervaringsscores per thema/oordeel Intra klassecorrelatie (ICC) per thema/oordeel Invloed van de steekproefgrootte Onderscheidend vermogen van de instellingen (sterrentabel) Op basis van de resultaten is het meetinstrument voor een laatste keer aangepast Versie 2.1K: 131 vragen Versie 2.1G: 51 vragen Netto Respons KAB: 68% Netto Respons GAB: 64%

9 Betrouwbaarheid schalen
Cronbach’s Alpha Schaal Oud GAB KAB Totaal Bejegening zorgverleners fase onderzoeken 0,91 0,90 Bejegening huisarts 0,89 0,88 Bejegening verpleegkundigen - 0,87 Bejegening chirurg Autonomie behandelingen 0,84 0,82 Autonomie verdere behandelingen 0,93 Bejegening zorgverleners radiotherapie Informatievoorziening radiotherapie 0,73 0,78 Bejegening zorgverleners chemotherapie 0,92 Informatievoorziening chemotherapie 0,85 0,80 Afstemming/samenwerking Continuïteit 0,48 0,33 0,34 Overgang psychosociale zorg 0,83 Overgang fysiotherapie 0,74 Overgang revalidatie

10 Betrouwbaarheid schalen
Cronbach’s Alpha Schaal Oud GAB KAB Totaal Bejegening zorgverleners fase onderzoeken 0,91 0,90 Bejegening huisarts 0,89 0,88 Bejegening verpleegkundigen - 0,87 Bejegening chirurg Autonomie behandelingen 0,84 0,82 Autonomie verdere behandelingen 0,93 Bejegening zorgverleners radiotherapie Informatievoorziening radiotherapie 0,73 0,78 Bejegening zorgverleners chemotherapie 0,92 Informatievoorziening chemotherapie 0,85 0,80 Afstemming/samenwerking Continuïteit 0,48 0,33 0,34 Overgang psychosociale zorg 0,83 Overgang fysiotherapie 0,74 Overgang revalidatie

11 Discriminerend vermogen - Ervaringen -
Oordelen variëren van 7,6 – 8,7 Totaal oordeel 7,8; KAB 7,9; GAB 7,6 Hoogste score voor ‘ontvangen zorg radiotherapie’ Ervaringsscores variëren van 2,9-3,7 (bij 4-punts schaal) Hoogste score voor ‘bejegening huisarts’ en ‘informatievoorziening chemotherapie’ Of ervaringsscores variëren van 1,4-1,6 (bij 2 punts schaal) Hoogste score voor ‘overgang psychosociale zorg’ 4-punt schaal 1=nooit, 2=soms, 3=meestal, 4=altijd 2-punt schaal 1=ja en 2=nee Laagste oordeel voor ziekenhuis door GAB patiënten Laagste ervaringsscore (4p) voor autonomie verdere behandelingen Laagste ervaringsscore (2p) voor overgang revalidatie

12 Discriminerend vermogen - Intra-klasse correlatie -
De ICC’s op de thema’s variëren van 0 – 5,6% De verschillen tussen de ruwe en gecorrigeerde ICC’s zijn klein Significante verschillen voor: ‘Oordeel chirurg’: ICC 4,7% ‘Overgang psychosociale zorg’: ICC 3,4% ‘Overgang revalidatie’: ICC 5,6% ‘Totaal oordeel’: ICC 3,2% ‘Uitslagen onderzoeken (losse items)’: ICC 3,0 -9,8% Net niet significant ‘Bejegening chirurg’: ICC 3,2% Gepresenteerde ICC’s voor de significante verschillen zijn de gecorrigeerde ICC’s

13 Discriminerend vermogen - Sterrentabel -
Aspecten * ** *** Bejegening fase onderzoek 1 17 2 Oordeel fase onderzoek Bejegening chirurg 16 Oordeel chirurg 14 4 Autonomie behandelingen 3 Autonomie verdere behandelingen 19 Bejegening chemotherapie 18 Overgang psychosociale zorg 15 Overgang revalidatie 11 5 Totaal oordeel Gecorrigeerde waarden weergegeven

14 Discriminerend vermogen - Samenvatting -
Respondenten ervaren de ontvangen mammacare over het algemeen heel positief De gevonden verschillen in ervaren kwaliteit van zorg tussen ziekenhuizen zijn over het algemeen klein De CQ-index Mammacare lijkt op 4 thema’s/oordelen goed te discrimineren 11 thema’s/oordelen matig te discrimineren 6 thema’s/oordelen niet te discrimineren Hoe hoger het discriminerend vermogen voor een zorgaspect, hoe hoger ook het aantal patiënten dat zorg voor dat aspect heeft ontvangen

15 Discriminerend vermogen - Discussie -
CQI Mammacare discrimineert goed op de punten Oordeel chirurg, totaal oordeel ziekenhuis, overgang psychosociale zorg en overgang revalidatie Waarom matig of slecht discriminerend vermogen op de andere punten? Zorg is niet (volledig) aan het ziekenhuis verbonden Huisarts, fysiotherapie, radiotherapie Variatie tussen artsen of zorgafdelingen is groter dan tussen ziekenhuizen Beperkt aantal respondenten


Download ppt "Dit is de Nivel titeldia. Geen tekst toevoegen."

Verwante presentaties


Ads door Google