De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ENDOPLASMATISCH RETICULUM p. 20.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ENDOPLASMATISCH RETICULUM p. 20."— Transcript van de presentatie:

1 ENDOPLASMATISCH RETICULUM p. 20

2 ER: TEM opnamen p. 20

3 ER: schematisch p. 20

4 Endoplasmatisch reticulum (ER)
Uitgebreid membraanlabyrint ER membraan is de voortzetting van het buitenste kernmembraan Twee gebieden: ruwe ER (RER) met ribosomen gladde ER (SER) zonder ribosomen (intracellulaire transportfunctie)

5 RIBOSOMEN

6

7 Ribosomen Functie van ribosomen is synthese van eiwitten o.b.v. genetische code die wordt aangebracht door RNA (vanuit kern) Vrije ribosomen Ribosomen gebonden aan RER Structuur: 2 ongelijke subeenheden

8 Ribosoom: structuur

9

10

11 p. 21 COPLEX GOLGI_

12 Golgi-apparaat: TEM opname

13 p. 21

14 Golgi-apparaat: schematisch

15 Golgi-apparaat Bestaat uit een reeks afgeplatte membraanzakken, cisternen Functie: modificatie, concentratie en extracellulair transport van moleculen (eiwitten, hormonen) Aan de “cis”-zijde arriveren transportblaasjes van het ER In de cisternen worden de moleculen gemodificeerd De afgewerkte moleculen verlaten het Golgi-apparaat aan de “trans”-zijde in transportblaasjes.

16 LYSOSOOM p. 22

17 Lysosoom: TEM opname Lysosomen donker gekleurd met kleurstof die specifiek bindt aan verterings-enzymen

18 Lysosoom: TEM opname -2

19 Lysosomen Functies: Membraanzakken met verteringsenzymen
Afgesplitst van het Golgi-apparaat. Functies: Hydrolyse van macromoleculen Fagocytose: vertering van voedsel in voedselvacuolen Autofagie: afbraak van defecte celorganellen Geprogrammeerde celdestructie

20 PEROX I SOOM p. 22

21 Peroxisoom Functies: Vacuole-achtig (blaasje) organel
NIET afgesplitst van het Golgi-apparaat. Functies: - afbraakreacties - afbraak toxische stoffen - synthese van stoffen Komen o.a. veel voor in levercellen

22 Relaties in het endomembraansysteem
exocytose

23

24

25 CHONDRIUM p. 22 MITO-

26 p. 21

27 Mitochondrium (SEM)

28

29 Mitochondrium (1) Mitochondria spelen een belangrijke rol in de celademhaling ze bezitten hiervoor ademhalingsenzymen. Elke eukaryote cel bezit mitochondria, soms zelfs duizenden Afmetingen: ca. 0,5 op 1,5 µm Een mitochondrium is omgeven door een dubbelmembraan

30 Mitochondrium (2) Buitenmembraan: glad oppervlak
Binnenmembraan: sterk geplooid Cristae: plooien in het binnenmembraan Inter membraan ruimte: ruimte tussen beide membranen Mitochondriale matrix: ruimte omsloten door het binnenmembraan

31 Cellulaire ademhaling
In de celademhaling wordt suiker geoxideerd tot CO2 en H2O Voor glucose ( C6H12O6 ) wordt dit: C6H12O6 + 6 O2 +  6 CO2 + 6 H2O ATP Cellulaire ademhaling: stapsgewijze afbraak van glucose o.i.v. enzymen

32 G. Chloroplasten

33 CHLOROPLAST

34 Chloroplast - TEM opname
enkel plantaardige cellen!!

35 Structuur van chloroplast

36 Structuur en functie van chloroplasten (1)
In de chloroplasten gebeurt de fotosynthese Chloroplasten bevatten chlorofyl, de groene kleurstof van planten. Chloroplasten zijn lensvormig, en meten ca. 2 bij ca. 5 µm. Chloroplasten komen voor in alle groene plantendelen

37 Structuur en functie van chloroplasten (2)
Chloroplasten bezitten een dubbel membraan Binnen dit dubbel membraan: thylakoïden, afgeplatte membraanzakken Thylakoïden zijn gestapeld tot grana Vloeistof buiten de thylakoïden is het stroma Fotosynthese (lichtreactie) gebeurt op het thylakoïd-membraan

38 Fotosynthese in chloroplasten
In de fotosynthese wordt glucose (C6H12O6) opgebouwd uit CO2 en H2O. Dit vergt energie >>> lichtenergie De fotosynthese is het omgekeerde van de ademhaling. Fotosynthese zet lichtenergie om in chemische energie, en tenslotte in suiker.

39 Fotosynthese: globale reactie
6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 + lichtenergie chlorofyl

40 Fasen in de fotosynthese
Lichtreacties: zonne-energie wordt omgezet in chemische energie >>> in grana Donkerreactie: de chemische energie wordt omgezet in glucose >>> in stroma

41

42 lichtreactie grana

43 Lichtreacties >>> in grana
In de lichtreacties wordt zonne-energie gebruikt om water te splitsen in O2 en H+. Met de elektronen wordt een elektronenpendel molecule gereduceerd: NADP+ NADP+: Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphaat (= waterstofdrager > naar stroma) NADP+ + H+ + 2 e-  NADPH Tegelijk wordt ATP gesynthetiseerd (ADP + P + E licht  ATP)

44 donkerreactie stroma

45 Donkerreactie >>> in stroma
ATP energie lucht CO C6H12O6 NADPH H (glucose)

46 Fotosynthese: globale reactie
6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 + lichtenergie chlorofyl

47 PLASTIDEN chloroplasten > fotosynthese amyloplasten > zetmeel
proplastiden > in jonge cellen chloroplasten > fotosynthese amyloplasten > zetmeel chromoplasten > kleurpigmenten ENKEL IN PLANTAARDIGE CELLEN

48 Plastide-omzettingen

49 H. Het cytoskelet

50 SKELET CYTO-

51 Cytoskelet: fluorescentie opname

52 Cytoskelet fixeert de positie van de celorganellen
geeft mechanische sterkte aan de cel fixeert de positie van de celorganellen speelt een rol in de bewegingen van cellen bestaat uit een web van Microfilamenten (dunne eiwitdraden) Microtubuli ( dikkere holle buisjes)

53 CENTROSOOM

54

55 Spoelfiguur

56

57 NIET in plantaardige cellen!!
CENTROSOOM bestaat uit 2 centriolen vormt de spoelfiguur bij celdeling functie : verdeling chromosomen over de beide dochtercellen NIET in plantaardige cellen!!

58 EINDE DEEL 2


Download ppt "ENDOPLASMATISCH RETICULUM p. 20."

Verwante presentaties


Ads door Google