De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LO41 A, B, C Periode 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LO41 A, B, C Periode 3."— Transcript van de presentatie:

1 LO41 A, B, C Periode 3

2 Lesstof Biologie voor het MLO; Hoofdstuk 7; Celstofwisseling
7.1 Inleiding 7.2 Energie 7.3 ATP cel ademhaling 7.4.3 drie fasen van de celademhaling 7.7 opbouw van cel onderdelen 7.8.0 fotosynthese 7.8.1 Autotrofe organismen Fotosynthese als redoxproces (Globaal, je moet vooral de afbeelding begrijpen en kunnen uitleggen) 7.8.3 Na de fotosynthese

3 Fotosynthese ( biosynthese/ chemosynthese)
Het maken van grote organische moleculen Afbreken van grote organische moleculen Cel ademhaling (verbranding)

4 ATP Opslaan van energie in ATP Vrijmaken van energie van ATP

5 Fotosynthese

6 Opdracht Bewerk de tekening Benoem de onderdelen
Zie ook hoofdstuk 7.8 Bewerk de tekening Benoem de onderdelen Benoem de functie / rollen van de onderdelen in het proces fotosynthese

7 Pigmenten in de thylakoïden absorberen
een deel van het licht weerkaatst licht LICHT geabsorbeerd licht doorgelaten licht

8 Bruto reactie fotosynthese
6 CO2 + 6 H2O + lichtenergie -> C6H12O6 + 6 O2 Redox proces: Water wordt gesplitst Elektronen+ waterstofionen worden getransporteerd van H2O naar CO2 Om CO2 te reduceren tot glucose moet de Potentiele energie toenemen (dmv licht energie/zon) Elektronen worden toegevoegd aan de gebonden CO2 en glucose wordt gevormd

9 Calvincyclus (donkerreactie)
In de chloroplast… lichtreacties Calvincyclus (donkerreactie) 2 fases: Lichtreacties “Donkerreacties”

10 Iichtreactie globaal Omzetting van lichtenergie in chemische energie (ATP) Fotolyse van water, waarna energierijke elektronen worden overgedragen op NADP+, dat gereduceerd wordt tot NADPH

11 Calvincyclus (donkerreactie)
In de chloroplast… lichtreacties Calvincyclus (donkerreactie)

12 Calvin cyclus globaal Tijdens deze reactiereeks, die doorgaat in de stroma van de chloroplast, wordt CO2 gereduceerd tot glucose. De energie die hiervoor nodig is wordt geleverd door ATP en de waterstof (inclusief e-) door NADPH. ATP en NADPH zijn afkomstig van de lichtreacties.

13 CEL ADEMHALING Bruto reactievergelijking aerobe dissimilatie:
C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6H2O + energie (ATP + warmte) Is een dissimilatie reactie die plaatsvindt in planten cellen en in dierlijke cellen. Bestaat uit 3 fases: Glycolyse Citroenzuurcyclus (kreb cyclus) Elektronen transportketen Dissimilatie/celademhaling

14 Fase 1 Glycolyse Deze vindt in het cytoplasma plaats van de cel. Dit proces vindt in een aantal stappen plaats die geregeld worden door enzymen. Glucose (C6) wordt afgebroken in 2 pyrodruivenzuur(C3). Het begin van de glycolyse kost energie (opstarten!), maar bij het splitsen komt er zoveel energie vrij dat er 2 ATP gevormd kan worden. Tijdens de afbraak worden waterstofatomen en elektronen afgesplitst.

15 Fase 2 Citroenzuurcyclus
Pyrodruivenzuur van de glycolyse gaat het mitochondrium binnen waar de enzymen in de citroenzuurcyclus - als op een lopende band - zorgen voor de verdere afbraak van glucose, waarbij 1 ATP wordt gevormd. (2 pyrodruivenzuur = 2 ATP) In de figuur kun je zien, dat pyrodruivenzuur eerst wordt opgeknipt in azijnzuur en een molecuul CO2. Het azijnzuurmolecuul wordt gekoppeld aan het co-enzym A en gaat zo de citroenzuurcyclus in. Dit wordt wel de decarboxylatie van pyrodruivenzuur genoemd. Door middel van redoxreacties worden elektronen verplaatst naar NAD+ (co-enzym), waardoor moleculen NADH (elektronentransporteur) ontstaan. De derde fase ontvangt deze elektronen.

16 Fase 3 elektronen transportketen
Deze vindt plaats op de binnen membranen van mitochondriën. Als waterstof en zuurstof zich verbinden tot water komt er in 1 keer veel energie vrij in de vorm van warmte (knalgasreactie). In de levende cel kan NAD+ de H+ binden en de elektronen overdragen aan een zogeheten elektronentransportketen waardoor de energie stapsgewijs vrijkomt en door ATP kan worden opgenomen.


Download ppt "LO41 A, B, C Periode 3."

Verwante presentaties


Ads door Google