De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dissimilatie en Assimilatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dissimilatie en Assimilatie"— Transcript van de presentatie:

1 Dissimilatie en Assimilatie
Practicum gist - cabomba

2 Gist – dissimilatie vraag1
1e stap= glycolyse → vorming van pyrodruivezuur uit glucose. Hierbij komen netto 2ATP en 2NADH vrij per glucose-molecuul. Pyrodruivezuur kan in de volgende stap verder afgebroken worden tot CO2. De glycolyse is een anaëroob proces: in een omgeving zonder zuurstof kan deze reactie een organisme (tijdelijk) van ATP voorzien. De glycolyse vindt plaats in het cytoplasma 2e stap= Citroenzuurcyclus → stapsgewijze afbraak van pyrodruivezuur tot CO2. Hierbij komen netto 2ATP, 8NADH en 2FADH2 vrij per twee moleculen pyrodruivezuur. Restproducten zijn H2O en CO2. De citroenzuurcyclus verloopt alleen als ook de volgende stap kan verlopen. De citroenzuurcyclus vindt plaats in de mitochondriën 3e stap= Oxydatieve fosforylering → stapsgewijze oxidatie van NADH en FADH2 tot NAD en FAD. Hierbij wordt ATP gevormd: 3ATP per NADH en 2ATP per FADH2. Netto is dat 3*10 + 2*2=34ATP De oxydatieve fosforylering verloopt alleen in de aanwezigheid van zuurstof. Restproduct is H2O. De oxydatieve fosforylering vindt plaats in de binnenste membraan van de mitochondriën

3 Gist – dissimilatie vraag 2
Zonder zuurstof verlopen de citroenzuurcyclus en de oxydatieve fosforylering niet. De citroenzuurcyclus verloopt alleen als er voldoende NAD en FAD voorradig is. Die worden gevormd in de oxydatieve fosforylering, welke op zijn beurt alleen verloopt in aanwezigheid van O2. Netto-reactie voor de dissimilatie van glucose door gist: C6H12O6 + 2ADP + 2NAD 2C3H4O2 + 2ATP + 2NADH,H of: Glucose + 2ADP + 2NAD 2pyrodruivezuur+ 2ATP + 2NADH,H

4 Gist – dissimilatie vraag 3
BINAS 68B: het aantal omzetting tellen → directe route 9 omzettingen via dihydroxyacetonfosfaat 10 omzettingen Gist – dissimilatie vraag 4 NADH,H wordt teruggevormd tot NAD door een proces dat gisting wordt genoemd: hierbij wordt pyrodruivezuur omgezet tot ethanol en CO2.

5 Cabomba – assimilatie vraag 1
Lichtreactie: productie van ATP en NADPH. Hiervoor is H2O nodig en lichtenergie. Bijproduct is O2. Afhankelijk van licht. Vindt plaats in de membranen van de thylakoïden, in de chloroplast Netto-reactie: H2O + ADP + NADP + lichtenergie 1/2 O2 + ATP + NAPH,H Per molecuul glucose: 12H2O + 18ADP + 12NADP O2 + 18ATP + 12NAPH,H Donkerreactie: productie van glucose. Hiervoor zijn CO2, ATP en NADPH,H nodig. Onafhankelijk van licht. Vindt plaats in het stroma van de chloroplasten 6CO2 + 18ATP + 12 NADPH,H C6H12O6 + 18ATP + 12NAD + 6H2O Netto-reactie fotosynthese: 12H2O + 6CO2 + lichtenergie C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

6 Cabomba – assimilatie vraag 2
De informatie die ontbreekt is de dissimilatie-capaciteit: een deel van het gevormde O2 wordt direct gebruikt voor dissimilatie. Dit deel wordt dus niet uitgescheiden. Als je de totale fotosynthese capaciteit wilt uitrekenen moet je hiervoor corrigeren. Cabomba – assimilatie vraag 3 Proefopzet: …… Meet de CO2-productie in het donker


Download ppt "Dissimilatie en Assimilatie"

Verwante presentaties


Ads door Google