De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HIC - financiën Het is puzzelen Kees van Aart, GGZ Breburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "HIC - financiën Het is puzzelen Kees van Aart, GGZ Breburg"— Transcript van de presentatie:

1 HIC - financiën Het is puzzelen Kees van Aart, GGZ Breburg
8 oktober 2013 HIC - financiën Het is puzzelen Kees van Aart, GGZ Breburg Michiel van Hees, CQ Procesmanagement

2 Belangrijkste vragen Is de HIC te bekostigen?
Exploitatie Vastgoed Waar komt het budget vandaan? Hoe groot is het verzorgingsgebied?

3 Exploitatie van de HIC Bekostiging van de HIC komt uit:
Bekostiging van de verblijfsdag Bekostiging van de bezetting Bekostiging van het bed Bekostiging van de behandeling Bekostiging van beschikbaarheid crisis

4 Exploitatie van de HIC Aard van zorgverlening en situatie patiënt ligt voor financiering binnen domein zorgverzekeringswet. Er is sprake van crisissituatie; het is mogelijk een crisis DBC te gebruiken. NB: Crisis DBC zal ook worden gebruikt door de crisisdienst.

5 Beschikbaarheid crisisfunctie
Exploitatie van de HIC De zorg op de HIC is opgebouwd uit de volgende te financieren elementen: Verblijf dag Behandeling Beschikbaarheid crisisfunctie Bezetting VOV Behandeling CONO Kosten bed

6 Opbrengsten van verblijf
Afhankelijk van ingezette mix aan VOV-personeel: Waarom geen verdeling van diensten die leidt tot categorie G of combinatie van F en G? Bij doornemen model van Breburg niet ter sprake gekomen maar is zeker een reële optie. Een HIC volledig in G is veel te duur, maar of een korting (G- of F+) of een combinatie van F en G op de HIC zou mogelijk kunnen zijn. NB: uur inzet per FTE gebaseerd op norm NZA/ invoorzorg: uur/FTE Workshop: financiering van complexe zorg

7 Opbrengsten van verblijf
Impact inzetten ervaringsdeskundige, geestelijke ondersteuning, meewerkend teamleider. Workshop: financiering van complexe zorg

8 Opbrengsten van verblijf
Budgettering flexpool, verlof en verzuim hebben impact op berekening formatie. Lager verzuim dan werkelijk leidt tot lager ingepland aantal FTE/ bed. Verlof niet inplannen op afdeling leidt tot lager ingepland aantal FTE/ bed. Verwachte inzet flex niet inplannen op afdeling leidt tot lager ingepland aantal FTE/ bed. Relevant indien je op rand bandbreedte zit Vraag vanuit GGZ Friesland: In onze organisatie zetten we echter in op 1553 uur netto inzetbaar per fte (voor verpleging). Aantal fte per bed daalt daardoor, terwijl we wel hetzelfde aantal uur inroosteren …….. (niet eerlijk, beetje paradoxaal). Spelregel geldt ten aanzien van gepland aantal FTE. Hoe verlof, flex, verzuim, etc. in de begroting wordt opgenomen heeft dus impact op het gepland aantal FTE (NB: alleen relevant bij grenzen van de bandbreedte) Workshop: financiering van complexe zorg

9 Kosten van verblijf Voor de financiering van het bed
Kosten voor het bed bestaan onder meer uit: s04 voeding s06 wasserij s07 huisvesting s08 huishouding s09 schoonmaak s10 beveiliging s13 geneesmiddelen s14 aanvullend onderzoek Overige verblijfskosten Geschatte kosten per dag: € 46,00 Geschatte kosten per jaar: € 16790 Geschatte kosten 20 bedden/ jaar € Schatting van 46 euro. Hoe kom je daaraan was de vraag? (Dimence) Gebaseerd op kostprijs berekeningen die we bij instellingen hebben uitgevoerd, range varieert van 35 tot 65 euro. NB: Kostprijzen per dag zijn verschillend per instelling.

10 Workshop: financiering van complexe zorg
Kosten verblijf Wat betekent dit als we naar het totaal kijken voor verblijf: Workshop: financiering van complexe zorg

11 Zijn de behandelaren te financieren?
Cono inzet in HIC: Geschatte kosten/ uur: € Geschatte opbrengsten/ uur: € 105,90 (op basis crisis-DBC) Geschatte opbrengsten/ uur: € 93,00 (op basis behandel-DBC) NB: Dit puur kijkend naar de behandelarenmix binnen de HIC. Kostprijzen per uur zijn verschillend per instelling. Uitgaande van productiviteit van 80% Alleen crisiscontacten mogen geschreven worden Uitgaande van: mb.sp.psych - psychiater € 140,00 vb.sp.vrplsp - ggz verpleegkundig specialist € 104,00 pb.bi.psy - psycholoog (geen verdere specialisatie) € 85,00 pb.bg.gzpsy - gz-psycholoog € 100,00 vk.sf.vakth - ggz vaktherapeut € 81,00 Gemiddelde kosten per uur in deze: € 106,91 Bij bezetting van 75%. Vraag of dit haalbaar is voor crisisfunctie HIC. (bron: ervaringscijfers kostprijsberekeningen GGZ instellingen) Geschatte opbrengst: € 105,90 (op basis van inkoopgids GGZ 2013)

12 Financiering beschikbaarheid crisis
Beschikbaarheid crisis: Bij het registreren van een crisisinterventie op een crisis-DBC moet de behandelaar een verrichting registreren. Deze verrichting vergoedt de extra kosten voor de beschikbaarheidfunctie van de crisisdienst en de salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren te vergoeden. Per crisis-DBC is dit: € 435,66 per DBC (deze duurt maximaal per 28 dagen) Bij 100% bezetting en gemiddelde duur van 21 dagen is het aantal verrichtingen beschikbaarheid crisisfunctie ongeveer: 348 Totale opbrengst is dan: €

13 Is HIC exploitatie te bekostigen?
NB: hierbij is uitgegaan dat de toeslag beschikbaarheid wordt gebruikt in de HIC.

14 Is HIC exploitatie te bekostigen?
Inclusief ervaringsdeskundige in VOV (28 uur/week) Workshop: financiering van complexe zorg

15 Is HIC exploitatie te bekostigen?
Veel nog te beïnvloeden factoren die impact hebben op marge Marge behandeling Beroepsmix Productiviteit Marge verblijf Kosten bed Mix aan VOV-personeel (om ervaringsdeskundigen) Beroepsmix VOV Begroting inzet personeel Inzet flex, verlof, verzuim Inzet ervaringsdeskundigen, meewerkend teamleider, geestelijke verzorging Workshop: financiering van complexe zorg

16 Waar komt het budget vandaan?
Bestuursakkoord afbouw bedden in de GGZ Hogere productiewaarde HIC t.o.v. de bestaande gesloten bedden

17 Waar komt het budget vandaan?
Aantal scenario’s Verhogen productieruimte Meer budget dankzij HIC Toeslag/ verhoging verrichting beschikbaarheid crisis? Verschuiving productieruimte ambulant naar verblijf HIC in plaats van ambulante behandeling Verschuiving productieruimte binnen verblijf Reductie open bedden Verschuiving binnen organisatie Verschuiving binnen keten Reductie gesloten bedden Verkorting verblijf door HIC

18 Voldoende cliënten Zijn er voldoende cliënten om aan de bezetting te komen die nodig is voor een HIC? of Hoe groot moet je verzorgingsgebied zijn?

19 Voldoende cliënten? Vanuit praktijk HIC (diverse instellingen):
Schatting is verzorgingsgebied van ong inwoners. Op basis van demografie zijn er ong. 42x inwoners Vanuit inkoopgids ZN: Percentage verblijf bij Schizofrenie: 21% Percentage verblijf bij Persoonlijkheid: 7,7% Gewogen gemiddelde: 14% Benodigd aantal cliënten voor 100% bezetting: 348 Benodigde doelgroep: 2490 Aantal geschatte cliënten EPA: (zorgprevalentie 18-65) Aantal verzorgingsgebieden: 64 Grootte verzorgingsgebied: Vanuit DIS: DBC met verblijf (persoonlijkheid, schizofrenie, bipolair): 692 Aantal verzorgingsgebieden in regio: 2,0 Grootte verzorgingsgebied: ong inwoners NB: in alle benaderingen is overlap van doelgroepen mogelijk

20 Bijlage deelprestaties verblijf
Workshop: financiering van complexe zorg

21 ir. Michiel van Hees CQ procesmanagement m.v.hees@cqp.nl 065-3932959
6 juni 2013 ir. Michiel van Hees CQ procesmanagement


Download ppt "HIC - financiën Het is puzzelen Kees van Aart, GGZ Breburg"

Verwante presentaties


Ads door Google