De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Entiteit-Relatie Model

Verwante presentaties


Presentatie over: "Entiteit-Relatie Model"— Transcript van de presentatie:

1 Entiteit-Relatie Model
Hoofdstuk 2 Vrij Technisch Instituut - Hasselt

2 1. Entiteiten Definitie Bestaat uit Voorbeeld Voorstelling
= Iets dat je kan identificeren en gegevens kan bijhouden Bestaat uit unieke naam definitie: objectief en ondubbelzinnig aangeven welke objecten bij deze entiteit horen lijst van attributen (=kenmerken) Voorbeeld Naam: werknemer Definitie: een natuurlijk persoon die in dienst is van de firma – tijdelijken tellen niet mee Attributen: naam, adres, brutowedde, afdeling, functie Voorstelling werknemer

3 2. Relatie Definitie Bestaat uit Voorbeeld Voorstelling
= verband tussen 2 of meer entiteiten uit je model Bestaat uit unieke naam definitie: objectief en ondubbelzinnig aangeven wanneer het verband aanwezig is tussen de betrokken entiteiten lijst van attributen lijst van betrokken entiteiten Voorbeeld Naam: werkt in Definitie: werknemer werkt in firma als hij verantwoording moet geven aan hoofd van de afdeling Attributen: aantal werkuren Entiteiten: werknemer, afdeling Voorstelling werkt in werknemer afdeling

4 2.a. Cardinaliteit Definitie Toegelaten waarden Mogelijkheden
= aantal elementen van een betrokken entiteit die MAXIMAAL in relatie KUNNEN staan met één instantie van de andere entiteit Toegelaten waarden EEN VEEL Mogelijkheden één-op-één 1:1 één-op-veel 1:n veel-op-veel n:n

5 2.a. Cardinaliteit Voorbeeld
relatie: ‘werknemer is ondergeschikte aan manager’ werknemer manager vraag 1: kan een werknemer meer dan 1 manager hebben? antwoord: nee je kan niet voor 2 bazen werken vraag 2: kan een manager meer dan 1 werknemer hebben? antwoord: ja een manager heeft meestal meerdere werknemers

6 2.b. Optionaliteit Definitie Toegelaten waarden
= aantal elementen van een betrokken entiteit die MINIMAAL in relatie staan met één instantie van de andere entiteit Toegelaten waarden NUL EEN

7 2.b. Optionaliteit Voorbeeld relatie: ‘persoon werkt onder contract’
vraag 1: moet een persoon minstens één contract hebben? antwoord: nee een natuurlijk persoon heeft niet noodzakelijk een contract vraag 2: moet een contract betrekking hebben op minstens één persoon? antwoord: ja een contract heeft altijd betrekking op een persoon

8 3. Attributen Definitie Samengestelde gegevens Procesgegevens
= eigenschappen die horen bij een entiteit of relatie Samengestelde gegevens attributen waarin je verschillende geg. samenbrengt vb. adres: straat + nummer Procesgegevens resultaat van een berekening tussen 1 of meer entiteiten vb. WaardeVoorraad = Inkoopprijs * HoeveelInVoorraad Bestaat uit unieke naam (bij die entiteit) entiteit of relatie waar het eigenschap van is domein: alle mogelijke waarden die attribuut kan hebben definitie: verkeerd begrijpen van waarden uitsluiten verplicht karakter aangeven

9 3. Attributen Voorbeeld Voorstelling Naam: hoogte Entiteit: boom
Domein: alle positieve getallen Definitie: hoogte van de boom op leeftijd van 10 jaar Verplicht: ja Voorstelling Boom Nederlandse naam Latijnse naam Voorkomen Familie Type Hoogte

10 OEFENING Je wil een datamodel ontwerpen voor de schoolbibliotheek. Voor elk boek worden volgende gegevens bijgehouden: titel, auteur, uitgeverij, genre, jaar. Daarnaast worden van elke lezer volgende gegevens bijgehouden: lidnummer, naam, voornaam, adres, woonplaats en geboortedatum. Bovendien moet snel kunnen aangegeven worden of een boek ontleend is of niet, op welke datum, voor welke termijn, ….

11 STAP 1: Bepaal de entiteiten
BOEKEN LEZERS

12 STAP 2: Bepaal de relaties
BOEKEN LEZERS Boeken – Lezers cardinaliteit: Een boek wordt (op één ogenblik) door maximum één lezer ontleend optionaliteit: Een boek wordt (op één gegeven ogenblik) door minimum géén (0) lezers ontleend – het kan gewoon in de bib liggen. Lezers – Boeken cardinaliteit: Een lezer ontleent (op één ogenblik) maximum veel boeken optionaliteit: Een lezer ontleent op een gegeven ogenblik minimum géén (0) boek.

13 STAP 3: Bepaal het ERD BOEKEN LEZERS

14 STAP 4: Bepaal de attributen
BOEKEN LEZERS titel auteur uitgeverij genre jaar lidnummer naam voornaam adres woonplaats geboortedat STAP 5: Omzetting naar databaseschema volgend hoofdstuk


Download ppt "Entiteit-Relatie Model"

Verwante presentaties


Ads door Google