De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4/4/2017 6:30 AM Markus 12:13-17 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4/4/2017 6:30 AM Markus 12:13-17 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may."— Transcript van de presentatie:

1 4/4/2017 6:30 AM Markus 12:13-17 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 4/4/2017 6:30 AM Markus 12:13-17 Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

3 Wie heeft U de bevoegdheid gegeven?

4

5 Mattheus 23:27 ….huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

6 met de hoed in de hand komt men door het ganse land

7 men vangt meer vliegen met honing dan met azijn

8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.
Mattheus 15:8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.

9 lippendienst het belijden, erkennen, aanvaarden van iets met woorden, terwijl men in feite het bedoelde verwerpt Van Dale

10 Markus 12:14 Meester, wij weten dat U waarachtig bent en Zich door niemand laat beïnvloeden; want U ziet de persoon van de mensen niet aan, maar U onderwijst de weg van God in waarheid.

11 lippendienst het belijden, erkennen, aanvaarden van iets met woorden, terwijl men in feite het bedoelde verwerpt Van Dale

12 Wat valt op in dit verhaal?
Herodianen en de Farizeeën

13 Wat valt op in dit verhaal?
Herodianen en de Farizeeën Ze noemen Hem ‘meester’ (leraar)

14 Wat valt op in dit verhaal?
Herodianen en de Farizeeën Ze noemen Hem ‘meester’ (leraar) Hij heeft geen geld

15 2 Korinthiers 8:9 Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.

16 Wat valt op in dit verhaal?
Herodianen en de Farizeeën Ze noemen Hem ‘meester’ (leraar) Hij heeft geen geld Inscriptie op de muntstuk

17

18 Inscriptie op muntstuk: voorkant: Keizer Tiberius, goddelijke Augustus, zoon van Augustus achterkant: Pontifex Maximus, Hoge Priester van de Romeinse Rijk

19 Wat valt op in dit verhaal?
Herodianen en de Farizeeën Ze noemen Hem ‘meester’ (leraar) Hij heeft geen geld Inscriptie op de muntstuk Hij geeft geen antwoord op hun vraag

20 maar omdat Hij hun huichelarij doorzag…
4/4/2017 6:30 AM maar omdat Hij hun huichelarij doorzag… © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

21 Hebreeën 4:13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

22

23 Psalm 139:2 & 3 HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.

24 4/4/2017 6:30 AM Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

25 4/4/2017 6:30 AM 2 Korinthiers 5:14 Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

26 Van wie ben je?


Download ppt "4/4/2017 6:30 AM Markus 12:13-17 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may."

Verwante presentaties


Ads door Google