De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plusklas op Basisschool De Muldershof Beek en Donk Maart 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plusklas op Basisschool De Muldershof Beek en Donk Maart 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Plusklas op Basisschool De Muldershof Beek en Donk Maart 2010

2 Kenmerken van basisschool De Muldershof
School staat voor kwaliteit Inspectierapport goed (2009) Heeft een verfijnde zorgstructuur Basisleerstof met moderne methoden Extra opdrachten met de taakbrief

3 Kenmerken van Basisschool De Muldershof
Verdiepen en verrijken met divers lesmateriaal Handelingsplan voor leerlingen die meer zorg nodig hebben Leerling-gebonden financiering (rugzak)

4 Muldershof en Componenten
Mediawijsheid Cultuur en muziek Plusklas

5 Visie over de Plusklas Wat is het doel? Beleid ontwikkelen voor de meerbegaafde leerling Het MT (managementteam) ontwikkelt een visie Heeft inmiddels een concrete vorm ………..De Plusklas

6 De eerste start Geselecteerde leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 Op basis van…………… Leerprestaties (cognitieve vaardigheden, A-leerling) Leervoorwaarden (werkhouding, inzet, zelfstandigheid)

7 De eerste start Deze selectie heeft in overleg met de groepsleerkrachten en de interne begeleider vorm gekregen De ouders zijn geïnformeerd en uitgenodigd Maandag 22 maart start van De Plusklas

8 Maandag Kinderen verzamelen van – uur in het lege lokaal De ochtend begint met filosofie Vervolgens Topklassers werkinstructie Verwerking gaat in de map (portfolio) Kinderen komen zélf met ideeën en onderwerpen Afsluiten met spellen

9 Dinsdag - vrijdag Werken gedurende de week Basisleerstof, taakbrief, verrijking Werken in de portfoliomap Bijhouden logboek Werken aan ppt

10 Benodigde materialen Filosofie Topklassers Rekenen/wiskunde Wetenschap Cultuur Spellen Techniek Bronnenboeken

11 Filosofie Wat is vrijheid? Wat is schoonheid? Wat is kunst? Wat is geluk? Wat voel ik? Wat is goed, wat is kwaad? Samenleven, hoe doe je dat? Waarom leef ik? Wie ben ik?

12 Topklassers Duidelijk gestructureerde aanpak Stimulerend voor het analytisch, creatief en praktisch denkvermogen Goede voorbereiding op het VO Houdt rekening met de Meervoudige Intelligentie theorie

13 Intelligentie Intelligentie betekent volgens Howard Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere Hij rekent ook niet cognitieve vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit tot subvormen van intelligentie

14 Soorten intelligentie
verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap) logisch/mathematische intelligentie (rekenknap) visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap) muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap) (natuurknap) lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap) interpersoonlijke intelligentie (mensknap) intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap) natuurgerichte intelligentie

15 Wetenschap Sterrenkunde Natuurverschijnselen Natuurkunde Scheikunde Biologie

16 Cultuur 3000 v C – 500 500 – 1500 1500 – 1700 1700 – 1900 1900 – heden

17 Vreemde talen Spaans Frans Duits Italiaans Turks

18 Spellen Pixel Qwirkle Hive incl. Mosquito Logan stones Rock, Paper, Scissors Khet speldoos incl. batterijen Tridio startset Tridio coöperatief leren

19 Techniek Lego Techniekkisten Techniektorens

20 Bronnenboeken Hoogbegaafd, nou en? Ontdekboek Hoogbegaafd, nou en? Werkboek Professioneel omgaan met hoogbegaafden druk 3 Slim beleid keuzes en consequenties Handboek hoogbegaafdheid

21 Communicatie Begeleider/leerkracht Gérard Hermans informeert over de voortgang Intern leerkracht via leerling-bespreking Extern ouders via rapport (inlegvel) Extern leerling via cv “resultaten van de plusklas” Extern voortgezet onderwijs via cv leerling

22 En verder ? Plusklas is een groeimodel Plusklas ook toegankelijk voor leerlingen van groep 3, 4, 5 Misschien ook voor groep 2 (ontluikende geletterdheid) Misschien ook voor gastleerlingen van collega-scholen Structureel budget moet worden begroot

23 Vragen, aanvullingen en opmerkingen
Dank voor jullie aandacht Dank voor je aanvullingen Kom aub met input en met nieuwe ideeën


Download ppt "Plusklas op Basisschool De Muldershof Beek en Donk Maart 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google