De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuurwetenschappelijk onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuurwetenschappelijk onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Natuurwetenschappelijk onderzoek
bs2

2 Ontstaan van leven Generatio spontanea
= Plots ontstaan uit levenloze of dode materie Aristoteles. Levenloze en dode materie bezit sluimerende levenskrachten (ei kuiken) als gunstige omstandigheden bewijs waarnemingen : palingen en vliegen uit kadavers tevoorschijn kwamen, muizen uit het graan bladluizen uit dauwdruppels

3 Generatio spontanea Van Helmont: uit graan en vuil wasgoed ontstonden muizen Spotprent ganzenboom

4 Francesco Redi experiment in 1668 : Hij vulde een paar grote potten met vlees en dekte een paar ervan af. Alleen in de niet afgedekte potten 'ontstonden' maden. Tegenstanders: verse lucht bezit levenskracht die generatio spontanea mogelijk maakt en er kon geen verse lucht in afgedekte potten

5 Van Helmont Onderzoek : Massatoename van boom -uit grond? -Uit lucht?
Massa (kg) begin Na vijf jaar Verandering in massa(kg) boom 2,27 76,74 74,47 Droge grond 90,72 90,66 0,06

6 Needham (1713 –1781) Verhitte bouillon en sloot die daarna af
Waarneming :  na enkele dagen troebel  vol micro-organismen (bacteriën)

7 Spallanzani ( 1729-1799) Herhaalde proef van Redi Tegenstanders :
Bouillon doorkoken Kolf dichtsmelten  niets ontstaat Tegenstanders : geen frisse lucht  geen levenskracht

8 Louis Pasteur (1822-1895) Herhaalde proef van Redi
tot de ontdekking van Louis Pasteur in 1860 ontstonden bacteriën zomaar vanzelf.

9 Fasen van een natuurwetenschappelijk onderzoek
O: rottend vlees snel maden P: Hoe ontstaan maden in rottend vlees? H: vliegmaden in vlees niet door generatio spontanea Onderzoeksvraag : maden in rottend vlees ontstaan niet zomaar, maar uit vliegeneieren als vliegen er niet bij kunnen  geen maden E: toetsing : Experimenteergroep en controlegroep (=blancoproef) Betrouwbaar  Grote aantallen R: overzichtelijk C: hypothese juist  resultaten conform de geformuleerde verwachting Hypothese onjuist  nieuwe hypothese nieuw experiment Verschillende hypothesen theorie wetenschappelijke publicatie observatie probleemstelling onderzoeksvraag hypothese Nieuwe hypothese experiment resultaten conclusie Bevestiging van de hypothese Verwerpen van de hypothese

10 Werkplan Bv invloed van licht op groei planten Vooraf: Proef zelf:
Factor onderzoek? Met welk soort organisme? En waarom juist dat organisme? Hoeveel?  betrouwbaar resultaat Omstandigheden proef Uitsluiten van andere factoren Proef zelf: Wat heb je nodig? Resultaten: Hoe meten resultaat? Hoe weergave resultaat?

11 verslag Titel , je naam Inleiding Achtergrondinformatie Beschrijving van wat je wilt onderzoeken Probleemstelling  hypothese  onderzoeksvraag ( concreter)  verwachting over de uitkomst van je onderzoek Werkplan Resultaten Conclusie (alles volgens plan verlopen? Resultaten analyseren Discussie Redenen waarom resultaten de hypothese niet bevestigen Eventueel nieuwe hypothese) literatuur Verschillende fasen van natuurwetenschappelijk onderzoek worden nauwkeurig beschreven  Moet herhaalbaar zijn

12


Download ppt "Natuurwetenschappelijk onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google