De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

techniek, communicatie en didactiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "techniek, communicatie en didactiek"— Transcript van de presentatie:

1 techniek, communicatie en didactiek
Invoering van Blackboard als universiteit-brede elektronische leeromgeving techniek, communicatie en didactiek dr. P.H.G. Fisser Universiteit van Amsterdam 21 januari 2003

2 Voorgeschiedenis Universiteit van Amsterdam
7 faculteiten studenten, 3800 docenten Afdeling ICT in het Onderwijs Sinds 1998 Informatiseringscentrum Nu 8 ICTO-ers, 3 medewerkers uit faculteiten en 1 docentondersteuner

3 Het gebruik van ICT.. Eerdere ervaringen met ELO’s
Vraag van faculteiten om centrale ELO Voorkeur voor Blackboard Inrichting centrale Blackboardserver februari 2000 Door groot succes was kader nodig

4 ...resulteerde in VELO VELO Voortzetting Elektronische LeerOmgeving
Start: maart 2001 Doel: mogelijk maken en ondersteunen van UvA-brede implementatie van een ELO (Blackboard)

5 Organisatie VELO Coördinatie door afdeling ICTO
Overleg met faculteiten Onderwijsdirecteuren ICT coördinatoren Course creators Aandacht voor verschillende aspecten van een ELO

6 VELO, 3 programmalijnen Techniek Communicatie Didactiek
Realisatie hard- en software Communicatie Opstellen communicatieplan voor implementatie van de ELO op de hele UvA Didactiek Ondersteuning van docenten Ontwikkeling trainingen Ontwikkeling implementatieplan

7 VELO Techniek Doel: technische continuïteit garanderen
Beheer van hard- en software Bijhouden van ontwikkelingen op gebied van integratie van onderwijstechnologie Marktontwikkelingen monitoren Kennisuitwisseling andere universiteiten Integratie ELO met concernsystemen

8 VELO Communicatie Draagvlak creëren
Informeren over de mogelijkheden van een ELO Gebruik van de ELO stimuleren Veranderingen in versies en functionaliteiten communiceren Didactische professionaliseringsprodukten onder de aandacht brengen

9 VELO Didactiek Het ontwikkelen van didactische ondersteuning van docenten Advisering Training Het ontwikkelen van ondersteuning voor onderwijsmanagement Het ontwikkelen van een implementatiemodel voor faculteiten

10 Didactische ondersteuning
Docenten weten hoe zij ELO in onderwijs kunnen gebruiken kunnen lesmateriaal in digitale en interactieve vorm ontwikkelen Faculteiten kunnen ELO inzetten bij aanbieden onderwijs kunnen ELO inzetten als breekijzer bij andere onderwijsvernieuwingen

11 Didactische ondersteuning
ICTO Coördinatiepunt Beschikbaar stellen expertise, projectresultaten, onderzoek, contactpersonen, etc. Trainingen en cursussen Informerende presentaties Inhoudelijke workshops ICT in O Basiscursus Blackboard (vaardigheden) Blackboard Didactiek (professionalisering)

12 Didactische ondersteuning
Blackboard Didactiek ontwikkeld n.a.v. Ronde langs onderwijsdirecteuren Evaluatie door studenten Bevindingen studenten Veel studenten maken gebruik van Blackboard Blackboard zowel docent- als studentvriendelijk Studenten meer zelfstandigheid

13 Didactische ondersteuning
Bevindingen studenten (vervolg) maar… Gebruik bij te weinig vakken De communicatiemogelijkheden worden te weinig benut Docenten gebruiken Blackboard met name voor algemene informatie Aanbeveling: leer docenten beter met Blackboard om te gaan

14 Blackboard Didactiek Blackboard Didactiek Blackboard Didactiek PLUS
Good practices, tips and tricks Blackboard Didactiek PLUS Cursusontwerp, begeleiden discussies, geven van feedback Toetsen met Blackboard Functionaliteiten van Bb en toetsconstructie Maatwerk Blackboard Didactiek

15 Beleidsondersteuning
Trainingen en cursussen Informerende presentaties Inhoudelijke workshops ICT in O Kennisnetwerk ICT in het Onderwijs Implementatieplan Quick scan Visie ontwikkeling Activiteitenplan

16 Implementatiemodel 1. Orientatie Lijst met ICT&O sleutelfactoren
2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O Quick Scan Lijst ICT-basiscompententies ICT-Instaptoets (in ontwikkeling) 3. Vaststellen ICT&O ambities Scenario’s schrijven met 5T-methode bijstelling 4. Vaststellen interventies Activiteitenplan opstellen 5. Uitvoering 6. Evaluatie

17 Implementatiemodel zorgen voor financiele middelen
1. Orientatie Lijst met ICT&O sleutelfactoren 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O zorgen voor financiele middelen zorgen voor adequaat werkende techniek commitment tonen betrokkenen inspireren ondersteuning organiseren professionalisering organiseren rekening houden met verschillen relatie met personeelsbeleid (prikkels) plannen van een invoeringsstrategie rekening houden met doorlooptijd visie ontwikkelen! 3. Vaststellen ICT&O ambities bijstelling 4. Vaststellen interventies 5. Uitvoering 6. Evaluatie

18 Implementatiemodel aantallen betrokkenen
1. Orientatie 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O Quick Scan Lijst ICT-basiscompententies ICT-Instaptoets (in ontwikkeling) 3. Vaststellen ICT&O ambities aantallen betrokkenen kennis en vaardigheden van betrokkenen voorzieningen voor betrokkenen (werkplekken) ICT&O gebruik ondersteuning veranderingsgezindheid en -ervaring wijze van informatieverspreiding financiele middelen beleidsprioriteiten invoeringsargumenten knelpunten bijstelling 4. Vaststellen interventies 5. Uitvoering 6. Evaluatie

19 Implementatiemodel concrete onderwijsambities?
als ja: dan vertaling in ICT&O ambities als nee: starten van een visietraject in stap 4 1. Orientatie 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O 3. Vaststellen ICT&O ambities Scenario’s schrijven bijstelling Een scenario beschrijft: concreet (toekomstig) gebruik van ICT door bepaalde groepen gebruikers in een bepaalde situatie Een scenario concretiseert deze gedachten en expliciteert verwachtingen. Een scenario is een startpunt voor een gesprek over ambities, doelen en visie. 4. Vaststellen interventies 5. Uitvoering 6. Evaluatie

20 Implementatiemodel Ontwikkel en organiseer activiteiten gericht op:
het creeren van draagvlak de informatieoverdracht naar betrokkenen de professionalisering van betrokkenen het optimaliseren van de ondersteuning de ontwikkeling van producten het vergroten van de participatie van betrokkenen (het ontwikkelen van een visie) 1. Orientatie 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O 3. Vaststellen ICT&O ambities bijstelling 4. Vaststellen interventies Activiteitenplan opstellen door een team waarin alle gremia zijn vertegenwoordigd 5. Uitvoering 6. Evaluatie

21 Implementatiemodel Uitvoering wordt gecoordineerd door projectgroep
Continue monitoring tijdens het doorlopen van de eerdere stappen : nadenken over uitvoering (5) formatieve evaluatie (6) succesfactoren, onafhankelijk van planmatige aanpak, zijn: gedrevenheid om zinvol onderwijs te geven visie op wat bereikt is en bereikt moet gaan worden 1. Orientatie 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O 3. Vaststellen ICT&O ambities bijstelling 4. Vaststellen interventies 5. Uitvoering 6. Evaluatie

22 Tussenstand Op dit moment: 1800 van de 4000 modules in Blackboard
Vraag naar Blackboard Didactiek Maandelijks overleg met ICT coördinatoren 6-wekelijks overleg met course creators Ronde langs onderwijsdirecteuren

23 Toekomst Nadenken over standaardisatie en metadata
Koppeling met concernsystemen Koppeling met digitaal portfolio Aandacht voor techniek (beheersbaarheid), communicatie en didactiek Stimulering van visieontwikkeling op faculteits- en CvB-niveau

24 Meer informatie Petra Fisser hoofd afdeling ICT in het Onderwijs


Download ppt "techniek, communicatie en didactiek"

Verwante presentaties


Ads door Google