De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fuseren, samenwerken en concurreren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fuseren, samenwerken en concurreren"— Transcript van de presentatie:

1 Fuseren, samenwerken en concurreren
22 maart 2012 Enkele inleidende overwegingen Dr ir Joost Zuurbier (Q-Consult / Erasmus CMDZ)

2 Programma 09.30 - 9.45 uur Ontvangst met koffie
9.45 – uur Welkom 10.00 – uur Inleiding op het thema Dr. Joost Zuurbier, programmadirecteur leergang Financieel Bestuur in de Zorg, partner Q-Consult 10.30 – uur Casus besprekingen Dr. Marco Varkevisser, Universitair Hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam en Diederik Schrijvershof, voormalig NZa 11.15 – uur pauze uur De A12 coöperatie drs. Willem Geerlings, Raad van Bestuur MC Haaglanden 12.30 – uur lunch in de Faculty Lounge (J2) 13.30 – uur Coöperatief ondernemen, coöperatie als samenwerkingsvorm Prof.dr.ir. Gert van Dijk, Hoogleraar Theorie en Praktijk van Coöperatie 14.15 – uur Ervaringen uit de GGZ Hans Kedzierski, Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Friesland 15.00 – uur Plenaire discussie, o.l.v. Joost Zuurbier 16.00 – uur Borrel in Maria's Cantina

3 Actueel Wim Groot versus Edith Schippers

4 Wat is het doel ? Beheer van waardeketens: welke schaal is daarvoor nodig? manager behandelaar afdeling Kostprijsbepaling Zorgpad analyse Marktpositionering input: input: personeel personeel , , zorgproduct zorgproduct verrichting verrichting Casemix Casemix materiaal materiaal , , (DBC / DRG) (DBC / ZZP) apparatuur apparatuur 1 1 2 2 3 3

5 Enkele inhoudelijke overwegingen
Bron: RVZ, Schaal en zorg, 2008 IPSE, TU Delft: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg

6 Schaal en kwaliteit 2/3 van de reviews laten een positief verband tussen volume en kwaliteit zien (curatieve zorg)

7 Schaal en bereikbaarheid
Propper et al. (2006): Patiënten met een lage sociaaleconomische positie zijn minder mobiel in dan andere patiënten in dezelfde geografische positie. Buchmueller et al. (2006): uit hun onderzoek blijkt dat de toename van reisafstanden onder mensen behorende tot lage inkomensgroepen leidt tot een geringere toegang tot zorg

8 Schaal en innovatie Blank en Van Hulst (2005a) hebben met Nederlandse gegevens onderzoek gedaan naar de verspreiding van innovaties. Voor vier van de zeven onderscheiden typen innovaties werd het belang van de schaal in positieve zin aangetoond.

9 Schaal en doelmatigheid

10 Schaal en doelmatigheid
Ziekenhuizen: het blijkt dat schaalvoordelen zich voordoen bij overwegend kleine instellingen. Daarna ebben de voordelen weg en slaan deze zelfs om in schaalnadelen Verpleeghuizen: Volgens een benchmarkonderzoek van Arcares (2004) onder verpleeg- en verzorgingshuizen geldt dat kleine verpleeghuizen en verzorgingshuizen over het algemeen beter scoren dan grote, zowel op de doelmatigheid als op de kwaliteit.

11 management control volgens model Simons (2000)
Waarden en normen (beliefs) Risico beheer (boundary system) Strategie en medisch beleid Strategische onzekerheden (interactive control) Meten = weten (diagnostic control)

12 Wat is eigenlijk uw aanleiding om hier mee bezig te zijn
Wat is eigenlijk uw aanleiding om hier mee bezig te zijn ? Wat is uw doel voor vandaag?

13 Programma 09.30 - 9.45 uur Ontvangst met koffie
9.45 – uur Welkom 10.00 – uur Inleiding op het thema Dr. Joost Zuurbier, programmadirecteur leergang Financieel Bestuur in de Zorg, partner Q-Consult 10.30 – uur Coöperatief ondernemen, coöperatie als samenwerkingsvorm Prof.dr.ir. Gert van Dijk, Hoogleraar Theorie en Praktijk van Coöperatie 11.15 – uur pauze uur De A12 coöperatie drs. Willem Geerlings, Raad van Bestuur MC Haaglanden 12.30 – uur lunch in de Faculty Lounge (J2) 13.30 – uur Casusbesprekingen Dr. Marco Varkevisser, Universitair Hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam en Diederik Schrijvershof, voormalig NZa 14.15 – uur Ervaringen uit de GGZ Hans Kedzierski, Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Friesland 15.00 – uur Plenaire discussie, o.l.v. Joost Zuurbier 16.00 – uur Borrel in Maria's Cantina


Download ppt "Fuseren, samenwerken en concurreren"

Verwante presentaties


Ads door Google