De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FB Studiekring Utrecht Pensioen actualiteiten 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "FB Studiekring Utrecht Pensioen actualiteiten 2013"— Transcript van de presentatie:

1 FB Studiekring Utrecht Pensioen actualiteiten 2013
Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium

2 Inhoud PensioenAkkoord, verhoging pensioenleeftijd (vervolg);
DGA, pensioen & dividend; Afstempelen DGA in eigen beheer; Beschikbare premie in eigen beheer; Jurisprudentie DGA; Betaalbaarheid werknemerspensioen.

3 PensioenAkkoord (1) AOW:
2013 start, → 66 jaar in 2018, 2021 → 67 jaar; geen vervroeging of uitstel; ontslagleeftijd blijft gekoppeld aan AOW-leeftijd; AOW vanaf verjaardag; alle (C)AO’s aangepast!; geen vitaliteitsregeling; wel doorwerkbonus: 61-65; overgangsregeling levensloop blijft. Afkoop mogelijkheid.

4 PensioenAkkoord (2) Witteveenkader:
verhoging pensioen(richt)leeftijd in: 2014 naar 67 jaar; daarna bij stijging levensverwachting; 2015: 68? opbouwpercentage: 1,5%, PG: € ,-; lijfrente: 12,5%, (f)OR: 10,9%, A: 7,2%. actuariële oprenting buiten 100%; essentieel: invaren opgebouwde rechten bij pensioenfondsen.

5 Pensioen & Dividend (1) commerciële waarde hoger dan fiscale;
uitgangspunt: besluit 3 juli 2008; rekenrente < 4%, indexatie (2%), lft.terugstellingen, direct ingaand NP, kosten. RJ 271: fiscale waarde; BW: 2:105, vrije reserves; CAP: CW is bepalend ‘afzien’ van pensioen!

6 Pensioen & Dividend (2) Balans Vaste activa 150.000 AK 18.000
Vlottend Algemene reserves debiteuren Pensioenverpl Rek.courant DGA Crediteuren Liquide middelen Schulden aan ________ Groepsmij-en BV is winstgevend Jaaromzet Winst Loon DGA, 45 jaar, WEV Pensioen Rek.courant DGA is comsumtief gebruikt Vraag: mag er dividend uitgekeerd worden, zo ja, hoeveel? Antwoord: Nee!

7 V & A Pensioen 12-008: terugbetalen AK en uitkeren dividend;
waardering NP!; CAP: wordt herschreven. Solvabiliteitsopslag: procentuele opslag op commerciële PV.

8 Afzien van pensioen DGA (1)
Artikel 19 b lid 9 LB; voorwaarden: 75% dekkingsgraad; bedrijfseconomische oorzaak; vrijval t.g.v. winst; op pensioendatum: eenmalige verlaging; tot en met 2015: reeds ingegane pensioenen; 7 jaar terug; voor bezwaar vatbare beschikking.

9 Afzien van pensioen DGA (2)
Besluit 18 maart 2013; Terugwerkende kracht tot ; Dekkingsgraad: 75%: bedrijfseconomische waarde activa en passiva; + fiscale waarde pensioenverplichting?! Bijtelling activa afgelopen 7 jaar indien: te lage premies (extern eigen beheer); uitdelingen van winst; terugbetaling aandelenkapitaal;

10 Beschikbare premie in e.b.
netto staffels (b.v.k. staffel I of II); rendement van bank- of beleggingsrekening; voordelen: eenvoudigheid; geen discrepancies fiscale- en commerciële PV; kapitaal gedekt; risico vooroverlijden direct verzekeren (of Box III); pensioendatum: shoppen of in e.b. afwikkelen; Echtscheiding eenvoudig te verwerken.

11 Standpunten CAP bewust niet doteren aan PV  afzien van pensioen;
bewust te weinig premie  afzien van pensioen; uitstellen zonder actuariële oprenting  afzien van pensioen; afzien van art. 19 LR  zonder IB heffing, tenzij...; uitstel en vervroegen gevolgen voor jaarwinst; prudent beleggen (vermogensopbouw).

12 Jurisprudentie DGA Rb Haarlem: gelijkheidsbeginsel belastingheffing:
pensioenbrief na 1 juni 2004. Rb Breda: aftrekbeperking overgedragen pensioenverplichting: rekenrente onder 4% wel aftrekbaar (HB/Cassatie).

13 Betaalbaarheid werknemerspensioen
oplopende kosten door vergrijzing, rendement(garanties), ‘kosten van de regeling’; OP 67 jaar; risico beleggingen; pensioenknip; aankoop pensioen bij bank? communicatie.

14 Hartelijk dank!


Download ppt "FB Studiekring Utrecht Pensioen actualiteiten 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google