De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 2.1.2 De IV-infrastructuur (vervolg)

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 2.1.2 De IV-infrastructuur (vervolg)"— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 2.1.2 De IV-infrastructuur (vervolg)

2 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De twee logische deelniveaus (enkel geautomatiseerde verwerking) Logisch Fysiek Conceptueel Functioneel Technisch

3 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een procesdiagram (applicatiefuncties - hiërarchische decompositie) Gelduitgifte- applicatie Opvragen saldoOpnemen

4 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een gegevensbeschrijving (scherm lay-out) X 99-99-99 Rekening Eigenaar Saldo Laatste transactie 999.99.99 X X ZZZ.ZZZ,99 99.99.99

5 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een gedragsbeschrijving (dialoogstructuur) autorisatie keuze saldo-opvraging opname geen standaard bedrag geen uitgifteuitgifte geautoriseerd geen keuze saldo- opvraging opname gefiatteerd geen fiat geen standaard bedrag

6 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een raamwerk voor beschrijvingen (geautomatiseerde verwerking) Logisch Fysiek Concep- tueel Gegevens Gedrag F T Conceptuele gegevensbeschrij- vingen Entiteit levensge- schiedenissen Lay-outs van scher- men en rapporten Interactie- (dialoog-) beschrijvingen Logische gegevens- beschrijvingen Logische gedrags- beschrijvingen Data-definitiecode Besturingscode Processen Conceptuele procesbeschrij- vingen Functionele proces- beschrijvingen Logische proces- beschrijvingen Verwerkingscode

7 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De samenhang van de drie beschrijvingsniveaus Conceptuele beschrijvingen Logische beschrijvingen Fysieke beschrijvingen wijzigingen in de bedrijfsprocessen wijzigingen in de implementatie- wijze en/of de functionele eisen wijzigingen in de implementatie- producten afbeelding en vertaling

8 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Twee andere belangrijke beschrijvingen Organisatiestructuur: centraal kantoor locaal kantoor gelduit- gifte- automaat klant- adres Locatiestructuur (locatiesoorten): Admini- stratie Rekening admin. Klant admin.

9 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een andere belangrijke beschrijving (IT-configuratiediagram) Centraal kantoor Locaal kantoor Gelduitgifte-automaat centraal mainframe afdelings- computer GUA- computer kieslijn huurlijn GUA- hardware interne data bus GUA: Gelduitgifte-automaat

10 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De producten van de IV-infra. IV-aspectenI/T-aspecten TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR Verwerkings- apparatuur Opslag- apparatuur Communicatie- verbindingen APPLICATIES IV-PROCESSEN Locatie- soorten Organisatie- structuur werkplekfaciliteiten IV-ORGANISATIE Logisch Fysiek Conceptu- eel Gedrag Processen Entiteit-levensge- schiedenissen Conceptuele procesbeschrij- vingen Procedurebeschrijvingen Handleidingen Gegevens Conceptuele gegevensbe- schrijvingen Logische gegevens- beschrijvingen (handmatige gege- vens) Logisch Fysiek Gegevens Gedrag Processen F T Lay-outs van scher- men en rapporten Interactie- (dialoog-) beschrijvingen Functionele proces- beschrijvingen Logische gegevens- beschrijvingen Logische gedrags- beschrijvingen Logische proces- beschrijvingen Data-definitiecodeBesturingscode Verwerkingscode

11 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De samenhang van de IV-producten Locatiesoort Organisatie- eenheid ProcesEntiteittype Functie Gegevens- verzameling Verwerkings apparaat Opslag- apparaat Is verantwoordelijk voor Is geïnstalleerd op Is verantwoordelijk voor Heeft als taak Gebruikt gegevens uit Werkt gegevens bij in Wordt opgeslagen op Wordt verwerkt op Wordt ondersteund door Wordt opgeslagen in IV-Organisatie IV-Processen Applicaties Technische infrastructuur Wordt uitgevoerd op Gebruikt gegevens uit Werkt gegevens bij in

12 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De IV-configuratie Beschrijvingen van relevante kenmerken van de IV-producten en van hun onderlinge samenhang

13 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Beschrijvingstechnieken - 1 Beschrijvingstechniek Techniek Praktische regels Syntactische regels Semantische regels ('taal') ('kookboek') Synoniemen: representatietechnieken, vastleggingstechnieken

14 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Beschrijvingstechnieken - 2 Beschrijvingstechniek Linguïstieke elementen en -constructies Grafische elementen en -constructies Tabel-elementen en -constructies

15 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Verschillende beschrijvingstechnieken with- draw Client with- draw account data base transact. data infor- mation account data E. Yourdon Gane and Sarson ISAC

16 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Verschillende beschrijvingstechnieken Client Account O Client Account N 1 Client Account m Client Account V has of I. Palmer P. Chen INFOMOD NIAM


Download ppt "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 2.1.2 De IV-infrastructuur (vervolg)"

Verwante presentaties


Ads door Google