De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Mijn naam is Ik werk als ……………sinds …….. bij RADAR

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Mijn naam is Ik werk als ……………sinds …….. bij RADAR"— Transcript van de presentatie:

1

2 Introductie Mijn naam is Ik werk als ……………sinds …….. bij RADAR
Vul hier je naam, opleiding/jurist/socioloog en functie bij RADAR in

3 Programma RADAR Wat is discriminatie ? Antidiscriminatie wetgeving
Voorbeelden van discriminatie

4 Wat is RADAR RADAR werd als Roterdamse organisatie opgericht in 1983
Het was het eerste antidiscriminatie bureau. Nu is er een landelijk netwerk van ongeveer 25 antidiscriminatie bureaus. Sinds 2007 werkt RADAR in Midden-en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid Er zijn momenteel 15 mensen in dienst. RADAR wordt gesubsidieerd door de gemeenten, de provincie en op projectbasis door derden. Leuk om te zeggen dat RADAR volgend jaar 25 jaar bestaat. Zonodig uitwijden over regionalisering, uitbreiding met Breda of Dordrecht.

5 Wat doet RADAR De belangrijkste discriminatiegronden waar RADAR zich mee bezighoudt zijn afkomst/huidkleur, geloofs-en levensovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap RADAR krijgt jaarlijks zo’n 600 advies- en informatieverzoeken Er worden elk jaar 750 meldingen en klachten van discriminatie gemeld. Afhankelijk van je publiek meer vertellen over discriminatiegronden of uitwijden over infovragen en klachten, maar dit komt ook later terug

6 Waarom bestaat RADAR eigenlijk?
In Europese richtlijnen wordt het belang van discriminatie benadrukt De Nederlandse overheid bereid een wet voor die antidiscriminatievoorzieningen faciliteert De gemeenten vinden een antidiscriminatie- voorziening noodzaak voor hun inwoners

7 Wat is discriminatie Onder discriminatie verstaan we gedrag waarbij personen of groepen op grond van in de context niet relevante kenmerken ongelijk (minder) behandeld worden. Dit betekent dus dat in een situatie iemand of een groep beoordeeld wordt aan de hand van een kenmerk dat er op dat moment helemaal niet toe doet.

8 De praktijk Het herkennen van discriminatie in een individueel geval is lastig Het is vaak moeilijk discriminatie te bewijzen Er is soms een risico verbonden aan actie-ondernemen

9 Discriminatie op grond van … (Rotterdamse cijfers)
Discriminatiegrond 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totaal Afkomst / huidkleur 380 376 278 293 275 265 1867 Geloof 56 57 53 58 62 342 Sekse 16 7 20 73 Seksuele gerichtheid 64 10 13 139 Leeftijd 14 11 22 28 26 111 Handicap 9 17 79 Anders 80 49 54 37 46 315 624 532 425 445 455 2936

10 Artikel 1 Grondwet Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

11 Anti discriminatie wetgeving
Art 1 van de Grondwet De Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van afkomst/huidkleur, sekse, seksuele gerichtheid, geloof-of levensovertuiging, leeftijd of handicap Het Wetboek van Strafrecht verbiedt discriminatie op grond van afkomst/huidkleur, sekse, seksuele gerichtheid, geloof-of levensovertuiging, en handicap

12 Antidiscriminatie wetgeving voorkomt niet dat discriminatie plaatsvindt

13 Voorbeelden

14 Discriminatie: ja/nee
Een man solliciteert naar de functie van directeur van een vrouwenopvanghuis. Op bais van zijn kwalificaties is hij bij de laatste twee kandidaten. Het opvanghuis besluit de baan aan de andere, vrouwelijk solliciant te gunnen. Zij hebben liever een vrouwelijke directeur omdat het om een opvanghuis voor vrouwen gaat. En nu naar believen nieuwe voorbeelden toevoegen met nieuwe dia’s

15 Discriminatie ja/nee Drie Kaapverdiaanse vrouwen gaan naar een bloemenwinkel om een rouwboeket uit te zoeken. Ze worden geholpen door de eigenaar van de zaak, maar twijfelen over wat ze moeten kiezen. Ze overleggen met elkaar in hun eigen taal en hierop roept de eigenaar kwaad ‘spreek gewoon Nederlands of verlaat mijn zaak!”. De dames zijn hevig ontdaan, maar kopen toch bloemen.

16 Discriminatie ja/nee Een politieagent in opleiding wordt ontslagen uit zijn functie omdat hij lijdt aan diabetes. Zijn werkgever beschouwt het hebben van deze ziekte als een veiligheidsrisico vanwege de kans op een hypo.

17 Discriminatie ja/nee Een vrouw doet melding bij RADAR van het volgende. Ze is van Turkse afkomst en werkt als caissière bij een grote supermarkt. Ze is onlangs een hoofddoek gaan dragen. Sindsdien wordt ze gepest en genegeerd door haar collega’s. Haar werkgever wil dat ze haar hoofddoek afdoet. Anders wordt ze ontslagen.

18 Discriminatie ja/nee Tijdens een uitje van mensen met een verstandelijke beperking wil de groep op een terras wat drinken. De exploitant vindt dit echter geen goed idee. Ze kunnen wel binnen zitten, maar buiten schrikken ze de klanten af.

19 Discriminatie ja/nee Een jongen die in een rolstoel zit wil graag samen met vrienden naar een discotheek. De discotheek weigert hem de toegang omdat het niet veilig is om met een rolstoel in de zaak te verblijven.

20 Discriminatie ja/nee Slechtziende man heeft om zijn werk goed te kunnen doen een aanpassing nodig op zijn computer en stukken die hij moet lezen moeten groter worden geprint. Werkgever vindt dit teveel gedoe en te duur al die extra kopieën. Alhoewel de man geschikt is voor de functie wordt hij om deze reden niet aangenomen.

21 Discriminatie ja/nee Student wil gaan studeren aan een Hogeschool en heeft bij de aanmelding aangegeven dat hij slecht ter been is en geen trappen kan lopen. De school geeft aan dat hij beter niet deze opleiding kan volgen omdat sommige lokalen niet per lift bereikbaar zijn.

22 Discriminatie ja/nee Een instelling voor geestelijke gezondheidszorg wil een nieuwe woongroep (begeleid wonen) beginnen in een woonwijk. De buurt is hier erg op tegen en is bang dat de prijs van hun huizen zal dalen. Ze voeren dan ook actie om de komst van de bewoners tegen te houden.

23 Discriminatie ja/nee Hebben jullie zelf voorbeelden ?

24 Werkwijze/visie RADAR gaat ervan uit dat wanneer discriminatie ergens voorkomt, niet de hele organisatie per se discriminatoir is We vinden het wel belangrijk dat de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling wordt onderstreept. We streven ernaar klachten op te lossen door middel van overleg en bemiddeling. Als dat niet werkt of als de zaak zo duidelijk is wordt aangifte gedaan of wordt de Commissie gelijke Behandeling ingeschakeld.

25 Wat gebeurt er dan met een klacht
Slechts 5% van klachten wordt via juridische procedure aangepakt via ‘dialoog’/hoor en wederhoor RADAR adviseert op achtergrond Door uit te zoeken en vermoeden van discriminatie weg te nemen Via interne klachtenprocedures Of door te registreren en zaken structureel aan te kaarten

26 Wat wil je zelf ? Wil ik er iets aan doen of laat ik het zitten?
Welke criteria gebruik je? Hoe maak je deze keuze? Weet je zeker dat het discriminatie was of zijn er andere verklaringen mogelijk? Heeft het ernstige gevolgen voor jou? Voor anderen? Verwacht je iets te kunnen verbeteren en hoeveel energie gaat dat dan kosten? (Ook als je er niets aan wilt doen, kun je het melden bij RADAR. Als wij heel veel meldingen krijgen over een zaak of type probleem , kunnen we er vaak toch iets mee doen

27 Wat kan je zelf doen ? Laat merken dat je het niet eens bent met hoe mensen je behandelen Onderbouw je verhaal Bespreek het met iemand die verantwoordelijk is Bespreek het met iemand die aan jouw zijde staat Bespreek het met specialisten: RADAR Cursus omgaan met moeilijke situaties/ assertiviteit WACHT NIET TE LANG!!!

28 Om discriminatie aan te pakken werkt RADAR zowel op individueel als op structureel niveau
Individueel: advies en begeleiding bij individuele klachten Structureel: beleidsbeinvloeding, advisering, voorlichting/training

29 Vragen?

30 Gegevens om te bewaren RADAR Grotekerkplein 5 3011 GC Rotterdam
Telefoon: – Website:


Download ppt "Introductie Mijn naam is Ik werk als ……………sinds …….. bij RADAR"

Verwante presentaties


Ads door Google