De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heleen Schoots-Wilke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heleen Schoots-Wilke."— Transcript van de presentatie:

1 Heleen Schoots-Wilke

2 Principe 5 Principe 5 Strategie Transfer Structuur Verhalen Metaforen
Maak van de losse delen een samenhangend geheel Geen vakken maar thema’s , leren op eigen wijze Leren vraag om een actieve, constructieve betrokkenheid; leerlingen moeten het gevoel hebben dat ze invloed kunnen uitoefenen op het leerproces Strategisch leren is belangrijk Trainsfer zal daardoor meer plaatsvinden Situatiegebonden leren Begrijpen van de structuur van het vak is zelf een deel van de inhoud

3 Voorbeelden van patroon en samenhang
Opbouw boek - schema – stappenplan – algoritme - markeren Opbouw les - inhoud - verloop - doel - opbrengst Verhalen- metaforen

4 Voorbeelden

5 Opdracht Vul, zonder te pauzeren om te kiezen, op elke lijn een woord in dat te maken heeft met het begrip geluk Noteer de eerste woorden die in je opkomen

6 Wat valt op? Hoe hoger mensen opgeleid zijn des te diverser is het immense groeiende netwerk van associaties Ieder brein heeft biljarden associaties die niemand anders heeft, gehad heeft of zal krijgen De mens is een individu Brainstormen biedt een grote diversiteit aan ideeën

7 Opdracht Maak nu een associatie met beelden Het thema is HUIS
Teken in het midden een huis en teken daaromheen alle associaties met huis

8 Associatief denken Associatief denken staat voor de interne structuur
en processen in uw hersenen. De mindmap is een externe representatie van je eigen associatieve denken en verschaft je toegang tot een enorme krachtcentrale Tony Buzan

9 Mindmappen Ontwikkeld door Tony Buzan
Sluit beter aan bij onze hersenwerking Maakt beter gebruik van beide hersenhelften

10 Gebruik van beide hersenhelften heeft een positief effect……….

11 Wat blijft er hangen van wat we leren?
20% van wat we horen 30% van wat we zien 50% van wat we zien en horen 70% van waar we over gediscussieerd hebben met anderen 80% van wat we persoonlijk ervaren hebben 95% van wat we uitleggen aan anderen

12 Hoe mensen leren Items aan het begin van de leerperiode
Items aan het eind van de leerperiode Ieder item geassocieerd met dingen of patronen reeds opgeslagen, of gelinkt aan andere aspecten van wat geleerd wordt Ieder item dat is benadrukt als bijzonder of uniek Ieder item dat appelleert aan de vijf zintuigen De items die de persoon bijzonder interessant vindt

13 Meest voorkomende stijl
Verhalend in zinnen Opsomming Schema Combinatie

14 Standaardaantekeningen missen:
Visueel ritme Patroon Kleur Beeld Dimensie Gestalt Associatie

15 Consequenties Verlies van concentratie Moeilijk te onthouden
Tijdverspilling Er wordt maar een klein deel van de capaciteit van onze hersenschors benut

16 De praktijk Je moet jongeren aansporen om de techniek te integreren in hun studiemethode (leren leren) Ze zullen het pas echt gaan doen als de docent zelf het voorbeeld geeft Het zijn meer dan samenvattende schema’s, ze hebben vier belangrijke leerfuncties: 1 Kennis 2 Inzicht 3 Creatief 4 Koers

17 Opdracht 1 10 minuten Maak een mindmap van een les die je gaat geven
Thema in het midden Inhoud Middelen Opbrengst Werkvormen

18 Frans

19

20 Mindmappen…..visueel leren
Hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden: bijvoorbeeld samenvatten Gedachten en ideeën te focussen om te komen tot begrip en interpretatie Te herkennen wat al geleerd is en wat nog niet begrepen of verkeer gedaan is Onderlinge samenhangen beter zien en begrijpen

21 Opdracht 2 10 minuten Maak een mindmap over het verloop van de les
In het midden: opbouw van de les Start Instructie Werkvorm; doel, tijdsduur Evaluatie Afsluiting/huiswerk

22 Instructie aanleren mindmappen 15 minuten
Maak in tweetallen voor de les die je net gemaakt hebt een opdracht voor de leerlingen om een mindmap van dat thema te maken Het thema is …….. Er zijn …… hoofdtakken ………..

23 Leercyclus Ontvangen Vasthouden
Analyseren: patroonherkenning en informatieverwerking Uiten, waaronder denken Controleren

24 Werkvormen Een thema met lege takken Een thema met ingevulde takken
Een denkmap: hoe ga je het aanpakken? Een groepsmap Wie-wat-waarom-waarmee-wanneer-waar

25 Door te mindmappen leer je….
abstracte ideeën zichtbaar en concreet te maken verbanden te leggen tussen bestaande kennis en nieuwe invalshoeken structuur aan te brengen in denken, schrijven, discussiëren, plannen en verslagleggen creatief ideeën en gedachten bedenken en vrij associëren rondom een thema of een onderwerp

26 Waarom? “De enige manier om zinvol met de groeiende lawine aan informatie om te gaan is over te schakelen op patroonherkenning” McLuhan Beide hersenhelften werken samen Verbetert het nuttige effect met een factor vijf à tien

27 Hoe leer je beter? Rustige werkomgeving Zorg voor voldoende beweging
Drink voldoende water Eet gezond Slaap voldoende Sluit aan bij voorkennis Gebruik zoveel mogelijk zintuigen


Download ppt "Heleen Schoots-Wilke."

Verwante presentaties


Ads door Google