De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visual Knowledge Building

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visual Knowledge Building"— Transcript van de presentatie:

1 Visual Knowledge Building
Een beeld van beelden 1 februari 2008

2 Voorstellen Leonie van Otten, Universiteit Twente
Ronald von Piekartz, kenniskring

3 Actief Opdracht: 5 minuten overleggen Zonder ontwerpprincipes aan te geven Sequentie maken mbv foto’s (zonder nadrukkelijk de inhoud te benoemen) Samen mbv PhotoJam een voorbeeld maken Welke ontwerpprincipes zouden handig zijn?

4 Ontwerpprincipes naar aanleiding van onderzoek
Leonie geeft indruk van het onderzoek Ingaan op 5 ontwerpprincipes

5 Principe A Dual code system
Bij het ontwerpen van visuele kennisconstructie opdrachten is het belangrijk om leerlingen de mogelijkheid te geven om visuele, non-verbale informatie op een verbale manier te laten verwerken. Op deze manier kunnen de leerlingen de informatie binnen het werkgeheugen via twee systemen verwerken. Hierdoor kan de informatie beter onthouden worden dan wanneer deze via één systeem verwerkt wordt;

6 Toevoegen van woorden aan de beelden

7 Principe B Gestalt theorie
Bij het ontwerpen van visuele kennisconstructie opdrachten is het belangrijk om rekening te houden met misconcepties die kunnen ontstaan bij leerlingen doordat zij conclusies trekken op basis van de één of meerdere van de zeven groepeerprincipes van de Gestalt theorie. Hiermee kan rekening gehouden worden door van te voren na te denken over waar de misconcepties kunnen ontstaan en door deze vervolgens te voorkomen. Dit kan door bijvoorbeeld wat extra informatie toe te voegen.

8 Principe van de nabijheid Mensen hebben de neiging om te denken dat bepaalde objecten bij elkaar horen omdat ze zich in de buurt van elkaar bevinden

9 PRINCIPE C Vijf principes van Mayer
Door gebruik te maken van één of meerdere van de vijf principes van Mayer (2001) bij het ontwerp van opdrachten voor de visuele kennisconstructie wordt de informatie voor de leerling overzichtelijker. Deze overzichtelijkheid zal het verwerken van de informatie voor de leerling vereenvoudigen en dit zal het beter onthouden van de informatie bevorderen; Het proces De vergelijking Generalisatie Classificatie Opsomming

10 PRINCIPE D Abductieproces
Door bij het ontwerpen van visuele kennisconstructie opdrachten rekening te houden met het abductieproces krijgen de leerlingen de mogelijkheid om op basis van vermoedens en logische gevolgtrekkingen kennis te construeren. Hierbij trekken zij hun eigen conclusies met betrekking tot het beeld waardoor ze de opgedane kennis beter onthouden;

11 Abductieproces Door te kijken naar beelden worden er vermoedens
opgedaan over de beelden en hieruit kunnen door logisch te redeneren algemenere conclusies worden getrokken.

12 PRINCIPE E Contexten Door bij het ontwerp van visuele kennisconstructie opdrachten beelden in verschillende contexten aan te bieden krijgen leerlingen de mogelijkheid om het beeld in verschillende contexten te zien zodat zij meer kennis over het beeld kunnen construeren. (de verschillende contexten geven ruimte voor het abductieproces)

13 Ontwerpprincipes Visual Knowledge Building
Dual code principe Bij het ontwerpen van visuele kennisconstructie opdrachten is het belangrijk om leerlingen de mogelijkheid te geven om visuele, non-verbale informatie op een verbale manier te laten verwerken. Op deze manier kunnen de leerlingen de informatie binnen het werkgeheugen via twee systemen verwerken. Hierdoor kan de informatie beter onthouden worden dan wanneer deze via één systeem verwerkt wordt. Gestalt theorie Bij het ontwerpen van visuele kennisconstructie opdrachten is het belangrijk om rekening te houden met misconcepties die kunnen ontstaan bij leerlingen doordat zij conclusies trekken op basis van de één of meerdere van de zeven groepeerprincipes van de Gestalt theorie. Hiermee kan rekening gehouden door van te voren na te denken over waar de misconcepties kunnen ontstaan en door deze vervolgens te voorkomen. Dit kan door bijvoorbeeld wat extra informatie toe te voegen. Principe van de eenvoud: mensen zijn geneigd om te proberen om een grote hoeveelheid informatie te simplificeren of te categoriseren. Principe van de patronen: Mensen proberen in een serie stimuli een patroon te ontdekken, zodat men het geheel beter kan onthouden en begrijpen. Principe van de nabijheid: Mensen hebben de neiging om te denken dat bepaalde objecten bij elkaar horen wanneer ze zich in de buurt van elkaar bevinden. Hierbij valt te denken aan een groep fietsers die tegelijkertijd dezelfde kant op fietsen. Men neemt dan snel aan dat deze mensen samen aan het fietsen zijn terwijl het evengoed kan zijn dat ze elkaar niet kennen en toevallig dezelfde kant op fietsen. Principe van de overeenkomsten: Het gaat hier om de neiging van mensen om elementen met een zelfde kleur, vorm, of grootte te groeperen. Principe van figuur en achtergrond: Dit is de meest elementaire organisatie die plaats vindt binnen ons brein. Mensen maken direct een onderscheid tussen figuur en achtergrond. Het is niet altijd duidelijk wat de achtergrond en wat het figuur of object is. Hierdoor kan de perceptie per individu verschillen. Principe van sluiting en goede vorm: Mensen hebben de neiging om niet complete en foutieve figuren en objecten zelf compleet te maken in het brein. Principe van de perceptuele consistentie: Dit heeft alles te maken met het behouden van het beeld dat men in eerste instantie van iets heeft. Zelfs als men weet dat het eigenlijk anders is of niet klopt heeft men er vaak moeite mee om het beeld aan te passen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een eerste indruk van een man die eruit ziet als een zwerver. Deze man blijkt geen zwerver te zijn maar heeft een goede baan. Toch zal het bij het weerzien van deze man weer vaak aan een zwerver gedacht worden. Vijf principes van Mayer Door gebruik te maken van één of meerdere van de vijf principes van Mayer (2001) bij het ontwerp van opdrachten voor de visuele kennisconstructie wordt de informatie voor de leerling overzichtelijker. Deze overzichtelijkheid zal het verwerken van de informatie voor de leerling vereenvoudigen en dit zal het beter onthouden van de informatie bevorderen. -proces -vergelijking -generalisatie -classificatie -opsomming Abductieproces Door bij het ontwerpen van visuele kennisconstructie opdrachten rekening te houden met het abductieproces krijgen de leerlingen de mogelijkheid om op basis van vermoedens en logische gevolgtrekkingen kennis te construeren. Hierbij trekken zij hun eigen conclusies met betrekking tot het beeld waardoor ze de opgedane kennis beter onthouden. Contexten Door bij het ontwerp van visuele kennisconstructie opdrachten beelden in verschillende contexten aan te bieden krijgen leerlingen de mogelijkheid om het beeld in verschillende contexten te zien zodat zij meer kennis over het beeld kunnen construeren. Ontwerpprincipes Visual Knowledge Building


Download ppt "Visual Knowledge Building"

Verwante presentaties


Ads door Google