De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online Marketing voor het MBO “SEO, dat kun je zelf!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online Marketing voor het MBO “SEO, dat kun je zelf!”"— Transcript van de presentatie:

1 Online Marketing voor het MBO “SEO, dat kun je zelf!”
“een hands-on praktische training” Les 5 Stappenplan (0, 1 en 2) Nulmeting, doelgroep bepaling en kwantitatieve doelstellingen Versie

2 AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING
De informatie in deze presentatie is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. EDUwebsupport © 2013

3 Opbouw les 5 De leerdoelen van deze les:
Kennismaking met Google Analytics Het zelfstandig kunnen uitwerken van een nulmeting Het kunnen definiëren van de doelgroep(en) op basis van segmentatie Het kunnen bepalen van kwantitatieve doelstellingen Duur en opbouw van de les: 0,5 uur directe kennisoverdracht / 1,0 uur praktijkleren Benodigdheden: Laptop, pen, papier en internettoegang Boek ‘Online marketing voor het MBO’ (deel 2) Werkboek ‘Online marketing voor het MBO’

4 Sommige cms systemen zijn al voorbereid op Google Analytics.
Vooraf ……inleiding tot Google Analytics Hoeveel bezoekers krijg je per pagina en hoelang blijven ze op de pagina? Waar komen bezoekers vandaan. Via een zoekmachine, andere sites, Social media? Hoeveel nieuwe bezoekers zijn er en hoeveel terugkerende bezoekers? Hoeveel pagina’s worden door bezoekers bezocht? Wat is je bounce rate? (Bounce rate is een percentage dat aangeeft welk deel van de bezoekers slechts één pagina bezoekt en daarna de site weer verlaat.) Via welke zoekwoorden zijn de bezoekers binnengekomen? Wat zijn de best converterende zoekwoorden? Koppel een campagne aan Google Analytics en kliks die via de mail binnen komen worden geregistreerd. Google Analytics installeer je door het plaatsen van een stukje html code op je site. Je site moet eerst geverifieerd zijn. Sommige cms systemen zijn al voorbereid op Google Analytics.

5 Google analytics – dashboard & funnel
De trechter (funnel)

6 Stap 0 - Nulmeting Vaststellen wat je uitgangssituatie is.
Op basis van 2 soorten gegevens: - Online informatie (wat is het resultaat volgens Google Analytics) - Offline informatie (wat is het resultaat dat je zelf kunt vaststellen) Opmerking: Niet alle informatie is altijd beschikbaar, bij ontbreken van informatie proberen een inschatting te maken van een aantal zaken

7 Stap 0 – Nulmeting (op basis van online informatie)
Pageviews: Het aantal keren dat een pagina is opgevraagd op de server. Aantal hits: Het aantal keren dat een web server een bestandje naar de browser stuurt. (ook opvragen afbeeldingen) Aantal uniek bezoekers: Het aantal bezoekers in een bepaalde periode. Een bezoeker die 5 keer een bestand op de server opvraagt is één unieke bezoeker. Aantal referrals: Het aantal keren dat een bezoeker via een link van een van je linkpartners op je site komt. Bounce rate. Het percentage bezoekers dat via een externe link op een pagina komt en vervolgens zonder een enkele handeling te verrichten de site weer verlaat. Conversie ratio. De verhouding tussen het aantal bezoekers en het aantal conversies. Conversies zijn acties die je zelf hebt, bijvoorbeeld bepaalde microconversies. Ranking per zoekwoord. Als je al goede zoekwoorden op je pagina’s hebt, stel dan vast wat je ranking op deze zoekwoorden is. Op welke SERP positie staat jouw pagina met het te onderzoeken zoekwoord?

8 Stap 0 – Nulmeting (op basis van offline informatie)
Omzet webshop. Aantal downloads. Aantal inschrijvingen nieuwsbrief. Aantal telefonische leads via site. Aantal leads per . Laadsnelheid van je webpagina’s. Bepaal traffic van Social Media.

9 Stap 0 – Nulmeting – aan de slag!
Opdracht 5.1 – Nulmeting Het doel van deze opdracht is zelfstandig of in kleine groepjes een nulmeting uit te voeren. Neem één van de volgende situaties als uitgangspunt: Actuele studentonderneming óf Winkel uit de praktijk (stage of werk) Afhankelijk van de situatie die je kiest kun je verschillende gegevens vaststellen. Maak een keuze uit minimaal 3 factoren/gegevenstypen die zijn benoemd en werk deze uit in het verslag.

10 Doelgroep en marktsegment
Wat is een doelgroep ? Een groep consumenten met ongeveer gelijke kenmerken en behoeften Markt indelen in groepen consumenten = Marktsegmentatie

11 Marktsegmentatie Segmenteren op basis van kenmerken en behoeften doelgroep Op basis van: - Demografische kenmerken (geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, gezinsgrootte) - Geografische kenmerken (stad vs dorp, nieuwbouw vs bestaande bouw) - Sociaaleconomische kenmerken (opleiding, beroep, kennis, koopkracht) - Psychologische en culturele kenmerken (nationaliteit, godsdienst, achtergronden)

12 Marktstrategie Verschillende vormen van marktstrategie
- Ongedifferentieerde marketing (1 benadering voor gehele markt) - Gedifferentieerde marketing (meerdere segmenten met eigen benadering) - Geconcentreerde marketing (1 segment eigenbenadering) - Niche marketing (toespitsen op een heel klein maar specifiek stukje markt)

13 Stap 1 – Doelgroep bepaling en segmentatie
Stel je doelgroepen vast. Pers, investeerders, klanten, ervaren/ onervaren, informatie zoekers, kopers, leveranciers. Bepaal welke doelgroep zijn specifieke pagina krijgt. Elke doelgroep heeft een landingspagina. Stel vast dat elke doelgroep onderscheidende kenmerken heeft. Stel micro conversie mogelijkheden vast voor elke doelgroep. Stel vast hoe je Social media wilt integreren. Als je niet weet voor wie je website bedoeld is kun je geen site bouwen!

14 Stap 1 – Doelgroepbepaling en segmentatie – aan de slag!
Opdracht 5.2 – Doelgroepbepaling en segmentatie Het doel van deze opdracht is zelfstandig of in kleine groepjes de doelgroepbepaling en segmentatie uit te voeren op basis van de gekozen situatie in stap 0. Lees de opdracht en verwerk dit in je verslag. Wie zijn je doelgroepen? Welke doelgroep krijgt z’n specifieke ‘landingspagina’ Welke microconversie kun je toepassen voor elke doelgroep Wil je social Media toepassen? Welke en hoe?

15 Stap 2 – Kwantitatieve doelen
Wat wil ik bereiken? Kwantitatieve doelen Doelgroep & segmenten Nulmeting

16 Stap 2 – Kwantitatieve doelen
Aantal pageviews. Aantal hits. Aantal unieke bezoekers. Bounce rate. Time on site. Conversion ratio Aantal pagina’s dat een gemiddelde bezoeker bekijkt. Snelheid laden pagina’s. Ranking per zoekwoord. Omzet webshops. Aantal telefonische leads. Aantal downloads. Aantal nieuwsbrief aanmeldingen. Aantal referrals via Facebook, Twitter, blogs. ……….. Zet je doelen uit in de tijd! Het kan even duren voor al je pagina’s geïndexeerd zijn. Linkbuilding kost tijd. Stel vast hoeveel links je nodig hebt en verzamel ze planmatig

17 Stap 2 – Kwantitatieve doelen – aan de slag!
Opdracht 5.3 – Kwantitatieve doelen Het doel van deze opdracht is zelfstandig of in kleine groepjes kwantuitatieve doelen te beschrijven. Lees de opdracht en verwerk in verslagvorm. Make it ”SMART”

18 Bedankt! Tot de volgende les!


Download ppt "Online Marketing voor het MBO “SEO, dat kun je zelf!”"

Verwante presentaties


Ads door Google