De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online Marketing voor het MBO “SEO, dat kun je zelf!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online Marketing voor het MBO “SEO, dat kun je zelf!”"— Transcript van de presentatie:

1 Online Marketing voor het MBO “SEO, dat kun je zelf!”
“een hands-on praktische training” Les 3 Zoekwoorden onderzoeken & bepalen Versie

2 AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING
De informatie in deze presentatie is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. EDUwebsupport © 2013

3 Opbouw les 3 De leerdoelen van deze les:
3 algemene aandachtspunten kunnen benoemen voor zoekwoorden onderzoek Het kunnen benoemen van minimaal 6 plekken waar je zoekwoorden tegenkomt Het ervan bewust zijn dat zoekwoordenonderzoek uitgevoerd wordt volgens een stappenplan Duur en opbouw van de les: 30 min. directe kennisoverdracht / 60 min. praktijkleren Benodigdheden: Laptop, pen, papier en internetverbinding Boek ‘Online marketing voor het MBO!’ (deel 2) Werkboek ‘Online marketing voor het MBO’

4 Zoekwoorden, een erg belangrijk onderdeel voor de vindbaarheid

5 Google crawler zoekt bij indexatie naar zoekwoorden
Zoekwoorden – relevant voor de vindbaarheid Zoekwoorden/zoekzinnen: Dit zijn de termen die de gebruiker ingeeft in de zoekbalk van de zoekmachine. Google crawler zoekt bij indexatie naar zoekwoorden Zoekwoorden onderzoek: Het is noodzakelijk onderzoek te doen naar de juiste zoekwoorden die worden gebruikt door de gebruiker en uitkomen op jouw website. Onderzoek naar zoekwoordconcurrentie: Het is noodzakelijk onderzoek te doen naar woorden die minder vaak gebruikt worden door de concurrent maar wel een goed volume hebben voor jouw site.

6 Er wordt meer gezocht met zoekzinnen dan met zoekwoorden!
Zoekwoorden – te gebruiken op meerdere plekken Zoekwoorden plaats je in: - In de title tag (per pagina) In de description tag (per pagina) In de headers van de bodytekst In de bodytekst (paragraaftekst) In bijschriften van foto’s en afbeeldingen In de alt tags van foto’s en afbeeldingen In de links op je pagina (de ankertekst) (metatags zijn niet meer zo relevant) Algemene richtlijnen: Optimaliseer een pagina voor niet meer dan 2 á 3 zoekwoorden (bij hoge concurrentie niet meer dan 1 á 2 zoekwoorden) Zorg voor een zoekwoorddichtheid van 3 tot 8 procent Er wordt meer gezocht met zoekzinnen dan met zoekwoorden!

7 Het zoekwoordenonderzoek - aandachtspunten
Zoekwoordonderzoek doen op gestructureerde wijze Zoekwoordonderzoek uit te voeren door mensen met product- en marktkennis (bij gebruik van softwaretools moeten resultaten ook ingeschat worden!) Zoekwoorden thematisch koppelen (varianten van zoekwoorden koppelen aan verschillende pagina’s, maak een zoekwoordkaart voor overzicht) Concurreren doe je op alle optimalisatiefactoren. Het zoekwoord is daar slechts één onderdeel vanCC

8 Het zoekwoordenonderzoek volgens een stappenplan

9 Aan de slag! Opdracht 3.1 – Resultaten van een zoekwoord Deze opdracht gebruiken we om te herkennen hoeveel resultaten beschikbaar zijn voor een zoekwoord en hoe we hier mee om moeten gaan. Noteer een zoekwoord (enkel woord) van een product dat je recent kocht of binnenkort wil gaan kopen. Bepaal op basis van dit zoekwoord nog 6 verfijningen waarbij je er steeds een woorden aan gaat toevoegen. Zo ontstaan er zoekzinnen. I.p.v. verfijningen kun je ook een aantal varianten bedenken. Hierbij verandert een toegevoegd woord in een ander toegevoegd woord. Zorg er wel voor dat het enkele zoekwoord waar je mee begon er steeds in terug komt. Vul de volgende tabel in. Voor iedere zoekterm bepaal je het aantal resultaten binnen Google. Geef daarbij voor iedere term aan of er een interessante SERP positie is of niet en of deze tot de long-/shorttail behoort.

10 Het zoekwoordenonderzoek – gebruik hulpmiddelen
Ideeën voor zoekwoorden Ideeën voor zoekwoorden en trends (seizoensinvloeden)

11 Onderzoek de concurrentie – gebruik hulpmiddelen
Rapporten van pagina’s concurrent & andere analyse tools (bijv. eigen teksten) Informatie betreft site (aantal links, hoofdzaken) Uitgebreide analyse website (voorbeeld van gebruik SEO bedrijven)

12 Aan de slag! Opdracht 3.2 – Een zoekwoordonderzoek volgens het stappenplan In deze opdracht gaan we een zoekwoordonderzoek doen volgens het stappenplan. Een zoekwoordonderzoek is een intensieve maar belangrijke klus. Bij de uitwerking maken we gebruik van de uitwerkkaarten die zijn opgenomen in het werkboek. Lees zorgvuldig iedere opdracht. Tijdens deze opdracht gaan we ook gebruik maken van een aantal interessante hulpprogramma’s.

13 Bedankt! Tot de volgende les!


Download ppt "Online Marketing voor het MBO “SEO, dat kun je zelf!”"

Verwante presentaties


Ads door Google