De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The External Control of Organisations A Resource Dependence Perspective (Pfeffer & Salancik) Verthé Tom 2de Ba Politieke Wetenschappen - VUB Sociologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "The External Control of Organisations A Resource Dependence Perspective (Pfeffer & Salancik) Verthé Tom 2de Ba Politieke Wetenschappen - VUB Sociologie."— Transcript van de presentatie:

1 The External Control of Organisations A Resource Dependence Perspective (Pfeffer & Salancik) Verthé Tom 2de Ba Politieke Wetenschappen - VUB Sociologie van Organisatie en Beleid – J. Vilrockx

2 An External Perspective on Organisations  Een bedrijf is geen eiland!  Belang van de omgeving  Andere organisaties  Overheid  Consumenten  Probleem van de resources  Individuele benadering => maximale output  Waar haalt men die resources?

3 Social Control of Organisations  3 doorslaggevende componenten:  Resource Importance  Discretion Over Resource Allocation and Use  Concentration of Resource Control Dependence

4 3 componenten  Resource Importance:  Relative magnitude of the exchange  Input vs. Output  Criticality of the resource  Functioneren bij afwezigheid in- of output  Moeilijker te bepalen  Varieert

5 3 componenten  Discretion Over Allocation and Use  Possession  Direct vs. Indirect (possession vs. ownership)  Access  Toegang controleren zonder te bezitten  Ability to make rules  Overheid of federaties  Sterke impact op mate van afhankelijkheid

6 3 componenten  Concentration of Resource Control  Aantal in- of outputactoren  Alternatieven  Monopolies en kartelvorming

7 Dependence  Wordt bepaald door combinatie van die 3 componenten  In welke mate maakt een bedrijf zelf beslissingen?

8 Countervailing Power & Asymmetric Dependence  Concentratie is niet probleem op zich  Welke belangen worden gediend door concentratie?  Countervailing power (Galbraith,1967): bvb. vakbonden  Asymmetrische relatie: bvb. GM

9 Empirical Examinations of Interorganizational Influence  Israeli Managers  Sales Interdependence and Affirmative Action

10 Empirie: Israeli Managers  141 grootste fabrieken in Israël  Hypothetische situaties  Investeren in een industriegebied tegen lagere opbrengst  Hypotheses:  Bedrijven met overheid als belangrijkste afnemer  Bedrijven in financiële moeilijkheden … zullen meer ingaan op vraag overheid

11 Empirie: Israeli Managers  Resultaat:  Positieve correlatie, maar niet sterk  Correlatie kleiner met defensie als afnemer  Bezwaren:  Hypothetische situatie  Studie door de Dean of the Business School van Tel Aviv => loyaliteit overdrijven of afhankelijkheid niet toe willen geven => verzwakking correlatie

12 Empirie: Sales Interdependence & Affirmative action  ‘Positieve discriminatie’  100 toeleveringsbedrijven leger VS  Onderverdeling volgens:  Percentage verkoop aan overheid  Nominaal bedrag (in $) van particuliere verkoop  Percentage verkoop van firma t.a.v. totale defensie-uitgaven

13 Empirie: Sales Interdependence & Affirmative action  Hypothese:  Hoe afhankelijker van overheid, hoe sterker men beantwoordt aan overheidsvragen…  Hoe afhankelijker van de firma, hoe minder de overheid probeert af te dwingen…  Beiden variëren volgens hun zichtbaarheid t.a.v. de bevolking

14 Empirie: Sales Interdependence & Affirmative action  Conclusie: zoals verwacht beantwoorden bedrijven met een hoge afhankelijkheid zeer sterk aan de vragen van de overheid. Deze correlatie neemt af naarmate de afhankelijkheid afneemt en is zelfs negatief bij kleine bedrijven waarvan de overheid afhankelijk is…

15 Besluit  Uit beide cases blijkt dat:  Omgeving een belangrijke factor is voor een bedrijf  De macht van de omgeving afhangt van:  Asymetrische relaties  Controle van de grondstoffen => Een bedrijf is dus effectief in die mate dat ze tegemoetkomt aan de eisen die worden gesteld door de omgeving waarvan ze afhankelijk is.


Download ppt "The External Control of Organisations A Resource Dependence Perspective (Pfeffer & Salancik) Verthé Tom 2de Ba Politieke Wetenschappen - VUB Sociologie."

Verwante presentaties


Ads door Google