De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winstmaximalisatie monopolist

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winstmaximalisatie monopolist"— Transcript van de presentatie:

1 Winstmaximalisatie monopolist
Hs. 5.11

2 Vraag monopolist Hoeveel eenheden product moet ik produceren en op de markt brengen om maximale winst te kunnen maken?

3 Verhouding prijs en hoeveelheid
Belangrijk: de marginale opbrengst (MO) behelst de verandering in totale opbrengst (TO) als resultaat van een verandering in hoeveelheid. TO = p * q MO = verandering TO / verandering q Je zou je dus kunnen afvragen: “hoeveel neemt mijn totale opbrengst toe wanneer ik de productie opvoer?”

4 Verhouding vraagcurve en hoeveelheid
De vraag naar een product is afhankelijk van de prijs; naarmate de prijs stijgt, zal er minder vraag zijn. Wanneer de monopolist de te verkopen hoeveelheid wil opvoeren dan zal hij zijn prijs moeten laten dalen. De marginale opbrengst is altijd minder dan de prijs per eenheid.

5 Winstmaximalisatie Om de winst maximaal te laten zijn zal de monopolist die hoeveelheid voortbrengen waarbij geldt dat MO = MK. Een productiehoeveelheid waarbij MO > MK of MO < MK zal altijd tot lagere winst leiden!

6 Monopolist: een tabel

7 Monopolist: MO grafisch
De marginale opbrengstenlijn is een grafische weergave van de verandering in opbrensten die optreedt als gevolg van een prijsverandering. Je kunt eruit aflezen welke extra opbrengst een bedrijf kan behalen door de hoeveelheid uit te breiden.

8 Monopolist: grafisch snijpunt MO = MK
Indien MO > MK, dan verwerft de monopolist meer winst bij uitbreiding van de productie. Indien MO < MK, dan verwerft de monopolist meer winst bij inkrimpen van de productie. Indien MO= MK, dan is de winst voor de monopolist maximaal.

9 De monopolist = prijszetter
De voorwaarde MO = MK bepaalt de hoeveelheid die een monopolist zal voortbrengen. De monopolist zal de maximale prijs in rekening brengen die de consumenten bereid zijn om bij die hoeveelheid te betalen. Deze prijs is af te lezen uit de vraagcurve.

10 De prijs bepalen… Om de prijs te bepalen waarbij de winst maximaal is, is het nodig om eerst de hoeveelheid te vinden waarbij de winst maximaal is. Deze hoeveelheid is het aantal waarboven het snijpunt MO = MK

11 Vaststellen prijs en hoeveelheid
MK €36 30 24 18 12 6 prijs 1 2 3 4 5 7 8 9 10 prijs monopolist Qv MO

12 Monopolist en winst I Teken de MO-curve / -lijn.
Bepaal het snijpunt tussen de MK- en MO- curven. Aan de hand van het snijpunt is de hoeveelheid te bepalen die de monopolist voort zal brengen..

13 Monopolist en winst II Bepaal bij de gegeven hoeveelheid aan de hand van de collectieve vraagcurve welke prijs de monopolist voor zijn product zal vragen. Bepaal tevens de gemiddelde totale kosten bij die gegeven hoeveelheid.

14 Monopolist en winst III
Bepaal het resultaat (winst of verlies!) door te prijs te verminderen met de gemiddeld totale kosten bij de gegeven hoeveelheid. Vermenigvuldig vervolgens het resultaat per product met de hoeveelheid.

15 Monopolist en winst IV De monopolist maakt winst indien de prijs de gemiddeld totale kosten overstijgt. De monopolist lijdt verlies indien de prijs lager is dan de gemiddeld totale kosten. De monopolist speelt quitte indien de gemiddeld totale kosten en de prijs even hoog zijn.

16 Een monopolist die winst maakt
MK Prijs MO Qv GTK A PM Winst QM B KM Hoeveelheid

17 Een monopolist die quitte speelt
MK prijs GTK MO D PM QM hoeveelheid

18 Een monopolist die verlies lijdt
MK prijs GTK MO Qv B KM Loss A PM QM hoeveelheid

19 Winstmaximalisatie De monoplist zal de prijs nooit bovenmatig hoog vaststellen! De prijs komt steeds overeen met de vraagcurve boven het snijpunt MO = MK. De macht op de markt van de monopolist bepaalt in hoeverre hij in staat is om prijzen op een spits te drijven.

20 Monopolist doorgaan of stoppen?
Een monopolist zal de activiteiten op korte termijn stil leggen indien de prijs de gemiddeld totale kosten niet goedmaakt. Een monopolist zal definitief de activiteiten staken indien het op lange termijn onwaarschijnlijk is dat hij de kosten goed kan maken. Een monopolist die winst maakt kan besluiten om met een lagere prijs genoegen te nemen om toetreding tot de markt te ontmoedigen.

21 Hier klopt nix van! Monopolist-mythes
Een monopolist kan vragen voor zijn product wat hij wil. De winst van een monopolist blijft toenemen naarmate hij zijn prijs opschroeft. Een monopolist is nooit gevoelig voor wat de klant wenst. Een monopolist maakt nooit verlies. Hier klopt nix van!

22 Profit Maximization


Download ppt "Winstmaximalisatie monopolist"

Verwante presentaties


Ads door Google