De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraag en aanbod.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraag en aanbod."— Transcript van de presentatie:

1 Vraag en aanbod

2 ELASTICITEIT Prijselasticiteit van de vraag: Procentuele verandering vraag Procentuele verandering prijs Inkomenselasticiteit van de vraag: Procentuele verandering inkomen ETC.

3 Procentuele verandering:
Nieuw – oud x 100% oud

4 Punt elasticiteit: Om het op 1 punt uit te rekenen kan je:
Ander punt erbij verzinnen en oude formule gebruiken Afgeleide x P/Q

5 Soorten producten prijselasticiteit
1.Ev groter dan 0 zeer ongebruikelijk snobgoederen en giffengoederen 2. Ev tussen 0 en -1  inelastisch: prijs reageert weinig op prijs (basisgoederen: prijsstijging leidt tot stijging omzet) 2. Ev kleiner dan -1  elastisch: prijs reageert sterk op prijs. (luxe goederen: prijs verhoging leidt tot daling omzet)

6 Soorten producten inkomenselasticiteit
Ei kleiner dan 0: inferieure goederen Ei tussen 0 en 1: basisgoederen Ei groter dan 1: luxe goederen

7 Engel Kromme: Qv INKOMEN A = DREMPELINKOMEN A-B= LUXE GOED BC = BASISGOED C - = INFERIEUR GOED C b a

8 Kruiselingse elasticiteit
Kruiselingseprijselasticiteit van de vraag: Procentuele verandering vraag goed a Procentuele verandering prijs van goed b

9 Soorten producten kruiselingse elasticiteit
Ek negatief: complementaire goederen Ek positief: substitutiegoederen

10 Ondernemingsvormen Eenmanszaak: geen rechtspersoon Vof: vennootschap onder firma (geen rechtspersoon Bv: Besloten Vennootschap (rechtspersoon) NV: Naamloos Vennootschap

11 Bedrijfskolom

12 Strategieën Integratie: kolom wordt korter (meelfabrikant neemt bakker over Differentiatie: Kolom wordt langer (broodfabrikant besteedt het vervoer uit) Specialicatie: kolom wordt smaller (bakker gaat alleen nog maar taarten bakken) Paralellisatie: kolom wordt breder (bakker gaat ook wat groenten verkopen

13 Producent We gaan uit van markt van volkomen conurrentie:
De prijs is gegeven en wordt bepaald op de markt Dus: TO = P x Q met P die word bepaald door qa en qv.

14 Marktmechanisme De gehele markt (voorbeeld): qA = 2p – 20
qv = -p + 100 Er is dus evenwicht op de markt bij een prijs van 40 en een hoeveelheid van 60 De TO functie luidt dus: TO = 60q

15 De Markt Let op aanbod heeft vrijwel altijd positief verband met p
Vraag heeft vrijwel altijd negatief verband met p. Als het goed werkt zorgt de prijs voor ruimende markten: Vraag en aanbod worden gelijk door het prijsmechanisme

16 Collectieve aanbodfunctie
Hoe kom je aan de collectieve aanbodfunctie: Het is een optelling van alle individuele aanbodfuncties. Stel er zijn 30 aanbieders die individueel een aanbodfunctie hebben van: qa = 3p – 40 De collectieve aanbodfunctie luidt dan: qa = 90p – 1200

17 Proportioneel variabele Kostenfuncties:
TK TVK TCK De variabele kosten per product blijven gelijk bv: TK = 4q + 30

18 Grafiek proportioneel variabele kosten met gemiddelden
GTK GVK GCK

19 DEGRESSIEF VARIABELE KOSTEN
TK TVK TCK VOORBEELD: TK: -5q2 + 20q SCHETS GCK GTK GVK MK

20 PROGRESSIEF VARIABELE KOSTEN
TK TVK TCK TK: 5q SCHETS GCK GTK GVK MK

21 Break-even analyse TO = TK of GTK = GO Vb: TO = 300 q TK = q2 +1000
Q in 1000 producten 1. Stel ze aan elkaar gelijk en bepaal snijpunten 2. Bepaal break-even omzet en afzet

22 Hoogste mogelijke winst
MO = MK De winst is maximaal daar waar MO = MK Stel: TO = 200 q TK = 2q Bepaal de maximale winst

23 MO = 200 MK = 4q Winst maximaal bij q = 50 Winst is: TO = 200 x 50 = TK = 2x 50x = 6000 Winst = 4.000

24 MAXIMALE WINST Schets de maximale winst: MO MK GTK GO


Download ppt "Vraag en aanbod."

Verwante presentaties


Ads door Google