De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleding, hoofdstuk 2 Elasticiteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleding, hoofdstuk 2 Elasticiteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Kleding, hoofdstuk 2 Elasticiteiten

2 Elasticiteiten Geeft weer de relatie tussen de hoogte van de prijs of het inkomen enerzijds en vraag anderzijds Prijs en inkomen is oorzaak: onder de streep Vraag is gevolg: boven de streep

3 Prijselasticiteit van de vraag
Ev = % verandering vraag / % verandering prijs Betekent hoe de vraag reageert op verandering van de prijs. Prijselasticiteit sigaretten;???? Prijselasticiteit benzine: ????

4 Prijselasticiteit sigaretten = o,4 Benzine = 0,2

5 Prijselasticiteit van de vraag
Ev > 1: vraag is elastisch: de procentuele vraagverandering is groter dan procentuele verandering van prijs (los van plus- of minteken) Ev< 1: vraag is inelastisch: de procentuele vraagverandering is kleiner dan % verandering van de prijs Ev = 1: vraag is iso elastisch: de procentuele vraagverandering is gelijk aan verandering van de prijs

6 Kruislingse prijselasticiteit
Ek =% verandering vraag van product x / % verandering prijs ander product Bij substitutiegoederen (goederen die elkaar kunnen vervangen) is kruislingse elasticiteit positief. Als autorijden duurder wordt, stap ik in de trein. Bij complementaire goederen (goederen die elkaar aanvullen), is Ek negatief Opdracht: 2.14 t/m 2.17

7 Inkomenselasticiteit van de vraag
Ey : % verandering vraag/ % verandering inkomen Hoe reageert de vraag op toe- of afname inkomen

8 Soorten goederen Normale goederen
Primaire goederen: 1e levensbehoeften (huur, brood, kleding) Luxe goederen (vakantiereizen) Inferieure goederen: goederen met slecht imago

9 Goederen en elasticiteit
Bij primaire goederen is prijselasticiteit van de vraag < 1. De vraag is inelastisch. Je hebt deze producten nodig en de vraag reageert dus beperkt op de prijs.

10 Goederen en elasticiteit
Normale goederen hebben een positieve inkomenselasticiteit: als je inkomen stijgt ga je meer consumeren Bij primaire goederen is er een verzadigingspunt. Als je meer gaat verdienen, ga je op een gegeven moment niet meer kleding kopen Bij luxe goederen is er een drempelinkomen. Vanaf dat inkomen, ga je pas luxe goederen kopen

11 Goederen en elasticiteit
Primaire goederen zijn inkomensinelastisch: Ey < 1 Luxe goederen zijn inkomenselastisch:Ey > 1

12 Snob goederen juwelen

13 Opdracht 2.8 klassikaal

14 Zelf maken


Download ppt "Kleding, hoofdstuk 2 Elasticiteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google