De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Ontwerpers en VHG 15 februari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Ontwerpers en VHG 15 februari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Ontwerpers en VHG 15 februari 2007

2 schets van de branche 4389 bedrijven omzet € 1.753.000.000 29.000 fte
4 hoofd bedrijfstypen aantal kleine hoveniersbedrijven (<3 fte) 45% aantal SW (164 fte) 1,5%  hoogste omzet 80% omzet VHG-lid, 30% aantal VHG-lid 70% leden minder dan 10 fte Breed Overleg, 26 juni 2006

3 leden …… om er individueel beter van te worden
samen sterk ergens bij horen sector als geheel beter te maken (inhoudelijk en imago) elkaar regelmatig te zien

4 wat biedt de VHG individuele verzekering (vragen, advies, ondersteuning) collectieve actie promotie: van het vak en het vakmanschap dat groen maataschappelijke en economische meerwaarde heeft VHG als inspiratiebron voor de groenprofessional

5 CONTACT Diensten en producten Belangenbehartiging
Bedrijfsondersteuning Professionalisering Informatieverstrekking Kortingsregelingen Onderscheidend ver- mogen (promotiemateriaal) Externe profilering (PR) Promotie vak(manschap) Kwaliteit openbare ruimte Groen als beleidsinstrument Algemene voorwaarden Geschillenbemiddeling Nakominggarantie consument Collectieve belangen Politiek Onderwijs Institutionele instellingen Maatschappelijke organisaties Leden / Opdrachtnemer Hovenier Groenvoorziener Dak&Gevelbegroener Boomverzorger Opdrachtgevers Particulier Bedrijven Institutionele instellingen CONTACT

6 Belangenbehartiging: Lobby Onderhandelen
Landelijk Bureau Individueel voordeel: Individuele dienstverlening Kortingen Branche: Collectief organiseren Professionaliseren

7 Bestuursvorming Ledenraad Voorzitter 1
Afdelingen: 9 x 2 vertegenwoordigers 18 Extra afdelingen: 1per 40(hoofdvestigingen) (max) 14 Vakgroep Hoveniers Vakgroep Groenvoorziening (3 – 3) Vakgroep Dak en Gevel Begroening Vakgroep Boomverzorging Totaal Algemeen Bestuur Voorzitter Leden: 2 hoveniers 2 groenvoorziening 1 dak en gevel begroening 1 boomverzorging Totaal 9 Regionale afdelingen Hoveniers Groot groenvoorziening Dak en gevelbegroening Boomverzorging Vakgroep Hoveniers 9 afdelingen x 1 lid Vakgroep Groen-voorziening Vakgroep Dak en gevel-begroening Vakgroep Boom-verzorging

8 Businessplan visie missie doelen strategie activiteiten begroting
monitoring en evaluatie

9 gericht op de toekomst van een sector
vakgroepen denktank gericht op de toekomst van een sector iedere vakgroep maakt sectoraal deel uit van het VHG businessplan visie, missie, doelen, strategie, activiteiten, begroting VHG-gegevens en kennisbank (PT, Colland, Aequor) advies vanuit LB: SB en EB adviseren vakgroepsecretarissen VHG voert uit en zoekt naar (externe) financiering 60% businessplan VHG Vakgroep Hoveniers Vakgroep Groen-voorziening Vakgroep Dak en gevel-begroening Vakgroep Boom-verzorging

10 contactplaats alle sectoren/leden in een regio
regionale afdeling contactplaats alle sectoren/leden in een regio regionale functie van de VHG stelt afdelingsplan op + begroting o.b.v. vakgroepplannen 10% businessplan VHG 9 Regionale afdelingen Hoveniers Groot groenvoorziening Dak en gevelbegroening Boomverzorging

11 Beleidscyclus 3 4 2 1 Ledenraad Voorzitter 1
Afdelingen: 9 x 2 vertegenwoordigers 18 Extra uit afdelingen: 1 per (max) 14 Vakgroep Hoveniers Vakgroep Groenvoorziening (3 – 3) Vakgroep Dak en gevel begroening Vakgroep Boomverzorging Totaal Algemeen Bestuur Voorzitter Leden: 2 hoveniers 2 groenvoorziening 1 dak en gevel begroening 1 boomverzorging Totaal 3 4 2 1 9 Regionale afdelingen Hoveniers Groenvoorziening Dak en gevelbegroening Boomverzorging Vakgroep Hoveniers 9 afdelingen x 1 lid Vakgroep Groen-voorziening Vakgroep Dak en gevel-begroening Vakgroep Boom-verzorging

12 Overlegstructuur per 30 januari 2007 Ledenraad Bestuur Voorzitters -
Secretarissen overleg Stuurgroep Communicatie Stuurgroep Economisch Beleid Stuurgroep Onderwijs Stuurgroep Sociaal Beleid & CAO CAO Onderhandelings- delegatie Portefeuille- houders regionale afdelingen Klankbordgroep Portefeuillehouders Communicatie Klankbordgroep Portefeuillehouders Onderwijs Klankbordgroep Portefeuillehouders Sociaal Beleid & CAO Klankbordgroep CAO gedurende onderhandelingen Portefeuille- houders vakgroepen Externe vertegenwoor- diging Externe vertegenwoor- diging Externe vertegenwoor- diging Externe vertegenwoor- diging

13 VHG BV Belangenbehartiging Betaalde dienstverlening Directie Lobby
Ordenen VHG Directie BV IZ Detachering Uitleen Directie secretariaat Communicatie Betaling Sociaal beleid Lobby Belangenbehartiging Ordenen Economisch beleid Lobby Belangenbehartiging Ordenen Ledencontact Onbetaalde bedrijfsondersteuning dienstverlening Dienstverlening Betaalde bedrijfsondersteuning dienstverlening

14 effectiviteit + - + - doel middelen zeker organisaties hebben een
doel en hebben de instrumenten ontwikkeld om dat te bereiken wat de organisatie heeft nog geen doel, maar heeft wel instrumenten + middelen hoe de organisatie heeft een doel maar weet nog niet hoe dat te bereiken stuurloos -

15 inkoopmatrix € risicozoekend eigen waarde erkend expert uitstraling
trots klant als inkoper waarde stijging bedrijf snel waardeverval naar operationeel hefboom 60/40 innovatie allianties/partners studiereizen toekomstvisies 50/50 strategisch belang eenvoudig verkrijgbaar middelen 50/50 investeringen onzekerheid verzekeringen 40/60 operationeel belang risicomijdend eenvoudige produkten complexe systemen


Download ppt "Bijeenkomst Ontwerpers en VHG 15 februari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google