De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gehoor- en taal-spraakdiagnostiek bij (jonge) kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gehoor- en taal-spraakdiagnostiek bij (jonge) kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Gehoor- en taal-spraakdiagnostiek bij (jonge) kinderen
Wilma Klaster | klinisch linguïst Ruben Benard | klinisch fysicus – audioloog

2 Teamfoto

3 Indeling Gehooronderzoeken Subjectief en objectief
Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling Taalscreening CB Taal- spraakdiagnostiek AC Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek Vroegbehandeling

4

5 Behavioural Observation Audiometry (BOA)
Leeftijd: 0 tot 6 maanden Gedragsreacties op geluid

6 Film BOA

7 BOA O.b.v. reacties een gehoorverlies inschatten Frequentie specifiek
Globaal verlies inschatten Centrale verwerking Inzichtelijk maken voor ouders

8 Visual Reinforcement Audiometry (VRA)
Leeftijd: 7 –27 maanden Geconditioneerde reacties op geluid (gehoordrempelbepaling) Uitvoering: gehoortest, laat kinderen reageren op geluiden en beloning met bijvoorbeeld speelgoed dat ronddraait/lampjes die aan gaan.

9

10 Film VRA

11 Spelaudiometrie Leeftijd: vanaf 2;3 jaar tot ongeveer 7 jaar
Gehoordrempelbepaling Uitvoering: tonen laten horen en het kind doet een poppetje in de bus/op de plaat. Eerst intrainen.

12 Film spelaudiometrie

13 Auditory Brainstem Respons (ABR) onderzoek
0;0 - 0;6 jaar Hersenstam responsies op geluid Uitvoering: Eerst ontvet de onderzoeker met alcohol de huid op het voorhoofd en achter beide oren van uw kind. Daarna worden enkele zelfklevende plakkers (elektrodes) op de huid geplakt. De elektrodes worden verbonden met de registratieapparatuur. Als het kind slaapt of zeer rustig ligt, krijgt het een oordopje in beide oren. Uit het oordopje komen ruisende of tikkende geluiden. De sterkte van het geluid varieert. Terwijl het kind slaapt worden de zenuwreacties op geluid geregistreerd. Het kind merkt niets van deze registratie.

14 Oto-akoestische emissies (OAE)
Screening

15 Indeling Gehooronderzoeken Subjectief en objectief
Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling Taalscreening CB Taal- spraakdiagnostiek AC Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek Vroegbehandeling

16 Welk mate van gehoorverlies geeft problemen bij de taal-spraakontwikkeling?

17 Wanneer moet een OME behandeld worden?
Hinder Gehoorverlies Risicofactoren Bijvoorbeeld eenorigheid Bijvoorbeeld S-TOS

18 Specifieke TaalOntwikkelings-Stoornissen (S-TOS)
S-TOS komt op zichzelf staand voor, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (geen verminderde intelligentie, geen gehoorproblematiek en/of tekort aan taalaanbod, geen psychiatrische diagnose ). Taalachterstand ≠ specifieke taalontwikkelingsstoornis

19 Dorothy Bishop in The Guardian, Dec. 2010

20 Indeling Gehooronderzoeken Subjectief en objectief
Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling Taalscreening CB Taal- spraakdiagnostiek AC Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek Vroegbehandeling

21 Taalscreening consultatiebureau

22 Indeling Gehooronderzoeken Subjectief en objectief
Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling Taalscreening CB Taal-spraakdiagnostiek AC Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek Vroegbehandeling

23 Taal-spraakdiagnostiek tot 4 jaar
Molenspreekuur Psychologie Anamnesegesprek ouders Observatie van spel en gedrag Screening van de ontwikkeling middels BSID of enkele onderdelen van de SON waarbij geen IQ wordt vastgesteld) Logopedie Preverbale voorwaarden Taalbegrip Taalproductie Uitspraak

24 Film molenspreekuur

25 Casus J taalanalyse (3;10 jaar)
Wat zie je ten aanzien van de communicatie van het kind?

26 Film casus J

27 Casus J taalanalyse (3;10 jaar)
Normaal gehoor Taalbegrip: TBQ 115 Taal-spraakproductie: Zinsbouw ZQ 101 Woordenschat WQ 111 Auditief geheugen AGQ 109 Uitspraak: zeer slecht (‘verstaanbaarheidsleeftijd’ 1;9 jaar) Niet-verbale intelligentie SON-IQ 120

28 Casus S taalanalyse (3;9 jaar)
Normaal gehoor Testgegevens Forse verstaanbaarheidsproblemen SON IQ 97 TBQ 84; WBQ 93; WQ 87; ZQ 82; AGQ 96 Behandelgroep Babbel en revalidatiecentrum Vogellanden (motoriek)

29 Film S

30 Casus A meertaligheid (4;10 jaar)
Ernstig gehoorverlies Verworven of aangeboren? Ruim een jaar in Nederland Nederlands komt nauwelijks op gang door Gehoorverlies? S-TOS in moedertaal? NT2 problematiek? Combinatie?

31 Film A

32 Indeling Gehooronderzoeken Subjectief en objectief
Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling Taalscreening CB Taal- spraakdiagnostiek AC Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek Vroegbehandeling

33 Vroegbehandeling Aanbod begeleiding taal-spraakproblemen en/of slechthorendheid? Speciale peutercommunicatie behandelgroepen Babbel: kinderen met TOS (2-5 jaar) Wapper: kinderen met (1½-4 jaar) Gezinsbegeleiding Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding, Video Home Training, Cursussen (Hanen, AJONGH, OMDK, etc.)

34 Bedankt voor uw aandacht
Zijn er Vragen??

35 Hoe slim ben jij?

36 Hoe slim ben jij? Links, omdat je de deur niet kan zien.

37

38

39

40

41 Gereviseerde minimum spreeknorm


Download ppt "Gehoor- en taal-spraakdiagnostiek bij (jonge) kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google